ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ferocious

F ER0 OW1 SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ferocious-, *ferocious*, ferociou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ferocious(adj) ดุร้าย, See also: โหดร้าย, ป่าเถื่อน, รุนแรง, Syn. fierce, violent, Ant. gentle, calm
ferociously(adv) อย่างดุร้าย, See also: อย่างโหดร้าย, อย่างป่าเถื่อน, อย่างรุนแรง, Syn. brutally, fiercely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ferocious(ฟะโร'เชิส) adj. ดุร้าย,ทารุณ,โหดร้าย,สุดขีด,รุนแรง., See also: ferociously adv. ferociousness n., Syn. fierce

English-Thai: Nontri Dictionary
ferocious(adj) ดุร้าย,โหดร้าย,ทารุณ,ป่าเถื่อน,รุนแรง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาฬ(n) ferocious animal, See also: predatory animal, Thai Definition: สัตว์ร้าย, ช้างร้าย, สิงโต, งู, เสือ
ฉกาจฉกรรจ์(adv) ferociously, See also: bravely, strongly, violently, fiercely, fearlessly, courageously, Syn. เก่งกาจ, กล้าแข็ง, ฉกาจ, ห้าวหาญ, Example: ทหารต่อสู้ข้าศึกอย่างฉกาจฉกรรจ์เพื่อป้องกันอิสรภาพของประเทศไทยไว้
ดุ(adj) fierce, See also: ferocious, unfriendly, Syn. ถมึงทึง, บึ้ง, น่ากลัว, น่าเกรงขาม, Example: เธอว่าตัวเองไม่ใช่คนหยิ่งแต่เป็นคนหน้าดุและไม่ค่อยยิ้ม
ดุเดือด(adv) violently, See also: ferociously, viciously, savagely, Syn. รุนแรง, ร้ายแรง, เหี้ยมโหด, ดุดัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold  FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ดุ[du] (adj) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious  FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
ข้าศึกอุบาทว์[khāseuk ubāt] (n, exp) EN: ferocious enemy  FR: ennemi féroce [m]
ร้าย[rāi] (v) EN: be fierce ; be ferocious ; be cruel ; be savage ; be wild ; be vicious
ร้ายกาจ[rāikāt] (adj) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; savage ; wild; vicious  FR: très méchant ; féroce
ทารุณ[thārun] (adj) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless  FR: bestial ; brutal
อุบาทว์[ubāt] (adj) EN: wicked ; evil ; hellish ; devilish ; ferocious  FR: démoniaque ; diabolique ; maléfique ; féroce

CMU English Pronouncing Dictionary
FEROCIOUS F ER0 OW1 SH AH0 S
FEROCIOUSLY F ER0 OW1 SH IH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ferocious (j) fˈərˈouʃəs (f @1 r ou1 sh @ s)
ferociously (a) fˈərˈouʃəsliː (f @1 r ou1 sh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[měng, ㄇㄥˇ, ] ferocious; suddenly; fierce; violent; abrupt, #3,195 [Add to Longdo]
猛兽[měng shòu, ㄇㄥˇ ㄕㄡˋ, / ] ferocious beast; fierce animal, #29,874 [Add to Longdo]
饕餮[tāo tiè, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ, ] ferocious mythological animal, the fifth son of the dragon king; zoomorphic mask motif, found on Shang and Zhou ritual bronzes; gluttonous; sumptuous (banquet), #29,977 [Add to Longdo]
凶相[xiōng xiàng, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄤˋ, / ] ferocious appearance, #74,532 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
兇暴;凶暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na,n) brutal; atrocious; ferocious [Add to Longdo]
荒法師[あらほうし, arahoushi] (n) ferocious (armed) monk [Add to Longdo]
[もう, mou] (adj-na) (1) greatly energetic; (2) ferocious; (pref) (3) extreme; severe [Add to Longdo]
猛々しい;猛猛しい[たけだけしい, takedakeshii] (adj-i) ferocious [Add to Longdo]
猛悪[もうあく, mouaku] (adj-na,n) savage; ferocious; atrocious [Add to Longdo]
鰐鮫[わにざめ, wanizame] (n) (col) ferocious shark [Add to Longdo]
豼貅[ひきゅう, hikyuu] (n) ferocious leopard-like beast; brave warrior [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ferocious
   adj 1: marked by extreme and violent energy; "a ferocious
       beating"; "fierce fighting"; "a furious battle" [syn:
       {ferocious}, {fierce}, {furious}, {savage}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top