ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fern

F ER1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fern-, *fern*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fern(n) ต้นเฟิร์น
fernery(n) สถานที่ปลูกเฟิร์น, See also: กระถางปลูกเฟิร์น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fern(เฟิร์น) n. ต้นเฟิร์น, See also: ferny adj.
infernal(อินเฟอ'เนิล) adj. เกี่ยวกับนรก,เหมือนนรก,เหมือนภูตผีปีศาจ,ร้ายกาจ,โหดเหี้ยม., See also: infernality n.
inferno(อินเฟอร์'โน) n. นรก,ไฟนรก,ไฟใต้ดิน,บริเวณที่คล้ายนรก, Syn. hell

English-Thai: Nontri Dictionary
fern(n) ต้นเฟิร์น
infernal(adj) ร้ายกาจ,จากนรก,โหดเหี้ยม
inferno(n) นรก,ขุมนรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fernเฟิร์น, เฟิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fern alliesพืชใกล้เคียงเฟิร์น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fernเฟิน, พืชพวกหนึ่งในดิวิชันเทอคีโอไฟตา มีราก ลำต้น และใบอย่างแท้จริง ไม่มีดอกและเมล็ด สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fern Formationลักษณะแบบใบเฟิร์น [การแพทย์]
Fern Leaf Appearanceรูปใบเฟิร์น [การแพทย์]
Fern Patternรูปใบเฟิร์น [การแพทย์]
Fern Testลักษณะเหมือนใบเฟิร์น,การตรวจหาลักษณะใบเฟิรณ์ [การแพทย์]
Fern-Leaf Appearanceรูปคล้ายใบเฟิร์น [การแพทย์]
Fernsเฟิร์น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fernPasta is Fernando's province.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฟิน(n) fern, Syn. เฟิร์น, ต้นเฟิน, Example: ทางร้านใช้เฟินจำนวนมากมาประดับช่อดอกไม้ในงาน, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ใบจำพวกผักกูด (Pteridophytes), Notes: (อังกฤษ)
เฟิร์น(n) fern, Syn. เฟิน, ต้นเฟิร์น, Example: พืชพวกเฟิร์นจะมีท่อน้ำ ท่ออาหารที่สามารถส่งล้ำต้น และใบขึ้นไปสู่แสงสว่างได้, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ใบจำพวกผักกูด (Pteridophytes), Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟร์นานโด อลอนโซ่[Fēnāndō Alønsō] (n, prop) EN: Fernando Alonso  FR: Fernando Alonso
เฟิร์น = เฟิน[foēn] (n) EN: fern  FR: fougère [f]
ผักกูดน้ำ[phak kūt nām] (n, exp) EN: Edible Fern
ผักแว่น[phakwaen] (n) EN: Water Fern
ปริกหางกระรอก[prik hāngkrarøk] (n, exp) EN: Foxtail fern
ปริกน้ำค้าง[prik nāmkhāng] (n, exp) EN: Asparagus fern
ปรงไข่[prong khai] (n, exp) EN: Leather fern ; Swamp fern
ปรงทอง[prong thøng] (n, exp) EN: Leather fern ; Swamp fern
ต้นเฟิน[ton foēn] (n) EN: fern  FR: fougère [f]
ยมโลก[yommalōk] (n) EN: hell ; underworld ; inferno ; place of departed spirits ; the lower world ; the grave  FR: enfer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FERN F ER1 N
FERNS F ER1 N Z
FERNER F ER1 N ER0
FERNAO F ER0 N AW1
FERNAU F ER1 N AW0
FERNALD F EH2 R N AA1 L D
FERNAND F ER0 N AE1 N D
FERNAND F ER0 N AA1 N
FERNALD F ER0 N AA1 L D
FERNERY F ER1 N ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fern (n) fˈɜːʳn (f @@1 n)
ferns (n) fˈɜːʳnz (f @@1 n z)
ferny (j) fˈɜːʳniː (f @@1 n ii)
fernier (j) fˈɜːʳnɪəʳr (f @@1 n i@ r)
Fernando (n) fɜːʳnˈændou (f @@ n a1 n d ou)
ferniest (j) fˈɜːʳnɪɪst (f @@1 n i i s t)
Fernandez (n) fɜːʳnˈændɛz (f @@ n a1 n d e z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蕨类[jué lèi, ㄐㄩㄝˊ ㄌㄟˋ, / ] fern [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Fernbedienung(n) |die, pl. Fernbedienungen| การควบคุมระยะไกล
Fernrohr(n) |das, pl. Fernrohre| กล้องส่องทางไกล
Fernsehsendung(n) |die, pl. Fernsehsendungen| การออกอากาศทางโทรทัศน์, การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ เช่น Darf ich fremde Inhalte wie Fernsehsendungen oder Bilder auf YouTube hochladen?
liefern(vt) |lieferte, hat geliefert| ส่งของ, นำ(สินค้าที่สั่งไว้)มาให้

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fernsehenโทรทัศน์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fern...long distance [Add to Longdo]
Fern...remote [Add to Longdo]
Fernabschaltung {f}remotr de-energization [Add to Longdo]
Fernanruf {m}distant call [Add to Longdo]
Fernanzeige {f}remote indication [Add to Longdo]
Fernbedienung {f}remote control [Add to Longdo]
Fernbedienung {f}teleguidance [Add to Longdo]
Ferndiagnose {f}remote diagnosis [Add to Longdo]
Ferndiagnose {f}telediagnosis [Add to Longdo]
Ferne {f} | in der Ferne | aus der Fernedistance | in the distance | from a distance [Add to Longdo]
Ferne {f}aloofly [Add to Longdo]
Fernerkundung {f}remote sensing [Add to Longdo]
Fernerkundungsdaten {pl}remote sensing data [Add to Longdo]
Fernerkundungssatellit {m}remote sensing satellite [Add to Longdo]
Fernfahrer {m}long-distance lorry driver; long-haul truck driver [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
インフェルノ[inferuno] (n) inferno [Add to Longdo]
シダ植物;羊歯植物[シダしょくぶつ(シダ植物);しだしょくぶつ(羊歯植物), shida shokubutsu ( shida shokubutsu ); shidashokubutsu ( shida shokubutsu )] (n) pteridophyte (any plant of division Pteridophyta, inc. ferns and fern allies) [Add to Longdo]
蟹草[かにくさ;カニクサ, kanikusa ; kanikusa] (n) (uk) Japanese climbing fern (Lygodium japonicum) [Add to Longdo]
丸八[まるはち;マルハチ, maruhachi ; maruhachi] (n) (uk) Cyathea mertensiana (species of tree fern) [Add to Longdo]
岩沢瀉;岩面高;鳳了草[いわおもだか;イワオモダカ, iwaomodaka ; iwaomodaka] (n) (uk) Pyrrosia tricuspis (species of felt fern) [Add to Longdo]
雁足[がんそく, gansoku] (n) (See 草蘇鉄) ostrich fern; Onoclea orientalis [Add to Longdo]
軒忍;軒荵[のきしのぶ;ノキシノブ, nokishinobu ; nokishinobu] (n) (uk) Lepisorus thunbergiana (species of fern) [Add to Longdo]
歯朶;羊歯[しだ, shida] (n) fern [Add to Longdo]
小谷渡;小谷渡り[こたにわたり;コタニワタリ, kotaniwatari ; kotaniwatari] (n) (uk) hart's-tongue fern (Asplenium scolopendrium) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
双眼鏡[そうがんきょう, sougankyou] Fernglas, Feldstecher [Add to Longdo]
受像機[じゅぞうき, juzouki] Fernsehapparat, Fernseher [Add to Longdo]
望遠鏡[ぼうえんきょう, bouenkyou] Fernrohr, Teleskop [Add to Longdo]
通信講座[つうしんこうざ, tsuushinkouza] Fernkurs [Add to Longdo]
遠方[えんぽう, enpou] Ferne, grosse_Entfernung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fern
   n 1: any of numerous flowerless and seedless vascular plants
      having true roots from a rhizome and fronds that uncurl
      upward; reproduce by spores

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top