ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feral

F EH1 R AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feral-, *feral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feral(adj) ไม่เชื่อง, See also: ดุร้าย, Syn. wild, untamed, fierce, Ant. civilized

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feral dogsสุนัขจรจัด [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
FERAL F EH1 R AH0 L
FERALUZI F EH2 R AH0 L UW1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feral (j) fˈɪəʳrəl (f i@1 r @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
野孩子[yě hái zǐ, ㄧㄝˇ ㄏㄞˊ ㄗˇ, ] feral child, #75,806 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オトギリソウ目;弟切草目[オトギリソウもく(オトギリソウ目);おとぎりそうもく(弟切草目), otogirisou moku ( otogirisou me ); otogirisoumoku ( otogirisou me )] (n) Guttiferales (plant order) [Add to Longdo]
家鳩[いえばと, iebato] (n) (See 土鳩) domestic pigeon; feral pigeon [Add to Longdo]
土鳩;鴿[どばと;ドバト, dobato ; dobato] (n) (uk) domestic pigeon; feral pigeon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  feral
      adj 1: wild and menacing; "a pack of feral dogs" [syn: {feral},
             {ferine}, {savage}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top