ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fen

F EH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fen-, *fen*
Possible hiragana form: ふぇん
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
奉告[fèng gào, ㄈㄥˋ ㄍㄠˋ, ] เรียนให้ทราบ

English-Thai: Longdo Dictionary
feng shui(n) ฮวงจุ้ย เช่น Learn how to map your bedroom with Feng Shui, an ancient Chinese method that helps us balance our homes and create happier, more successful lives.
fenugreek(n) ลูกซัด
Ministry of Defense(n) กระทรวงกลาโหม
defenestration(n) การโยนคนออกนอกหน้าต่าง
stiffener(n) แผ่นเสริมแรง, แผ่นเสริมกำลัง, ชิ้นส่วนช่วยยึด, See also: stiffened, stiff

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fen(n) ชายเลน, See also: หนอง, บึง, พื้นที่ลุ่ม, Syn. bog, morass, marsh
fend(vt) ป้องกัน (คำโบราณ), See also: พิทักษ์, คุ้มครอง, Syn. parry, repel
fence(n) รั้ว, See also: กำแพง, ที่กั้น, สิ่งกีดขวาง, Syn. wall, barricade, barrier
fence(n) ผู้ซื้อหรือขายของโจร (คำสแลง), See also: ผู้ซื้อหรือขายของที่โขมยมา
fence(vt) ล้อมรั้ว, See also: กั้นรั้ว, Syn. encircle, surround
fence(vt) ซื้อหรือขายของโจร (คำสแลง), See also: ซื้อหรือขายของที่โขมยมา
fence(vi) พูดหลบหลีก, See also: พูดเลี่ยง, เลี่ยงไม่ตอบคำถาม, Syn. dodge, hedge, parry, Ant. confront
fence(vi) โต้เถียง, See also: โต้แย้ง
fenced(sl) โกรธ (ของรัฐแคลิฟอเนียร์), See also: เคือง, ไม่พอใจ, โมโห
fender(n) บังโคลนรถ, See also: สิ่งป้องกันการกระแทก, Syn. guard, mudguard, shield

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fen(เฟน) n. ที่ลุ่ม,หนอง,บึง,
fence(เฟนซฺ) {fenced,fencing,fences} n. รั้ว,เครื่องกั้น,คอกล้อม,พะเนียด,ศิลปะหรือกีฬาฟันดาบ,ความชำนาญในการโต้แย้ง,บุคคลผู้รับและจำหน่ายของโจร,สถานที่รับและจำหน่ายของโจร. -Phr. (sit on the fence เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างฝ่ายใด) . vi. เล่นหรือฝึกฝนการฟันดาบ,ล้อมรั้ว,
fencern. ผู้ล้อมรั้ว,ผู้ฟันดาบ,นักดาบ,ม้าที่ได้รับการฝึกฝนกระโดดข้ามรั้ว,นักวิ่งกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง,ผู้มีอาชีพซ่อมแซมและสร้างรั้ว
fencing(เฟน'ซิง) n. การฟันดาบ,ศิลปะการฟันดาบ,การพูดหลบหลีก,รั้ว,วัสดุสำหรับทำรั้ว
fend(เฟนดฺ) {fended,fending,fends} vt. ป้องกัน,พิทักษ์,ปัดเป่า,ผลักออกไป,ปัดออกไป. vi. ต้าน,ต่อต้าน,หลบหลีก,ล้อมรั้ว,พยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มา, Syn. ward off
fender(เฟน'เดอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า,สิ่งป้องกัน,แผ่นกันโคลน,ที่กันกระแทรก,เครื่องกันชน,กันชนรถยนต์,ตะแกรงหน้ารถไฟ,ตะแกรงหน้ารถราง., See also: fendered adj.
fenestra(ฟีเนส' ทระ) n. รู,หน้าต่าง. -fenestral adj. -pl. fenestrae
fenestrateadj. ซึ่งมีหน้าต่าง,ซึ่งมีรูเปิด
fenestratedadj. ซึ่งมีหน้าต่าง,ซึ่งมีรูเปิด
fenestration(ฟีเนสเทร' เชิน) n. การประกอบหน้าต่าง,รู,ช่อง,

English-Thai: Nontri Dictionary
fen(n) ที่ลุ่ม,หนอง,ห้วย,บึง
fence(n) รั้ว,คอก,เพนียด,เครื่องกั้น
fence(vi) ฟันดาบ,พูดเลี่ยง,พูดหลบหลีก,ปัดป้อง
fence(vt) กั้นรั้ว,ล้อมคอก,กีดกั้น
fencing(n) การล้อมรั้ว,การพูดหลบหลีก,การฟันดาบ
fend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,ปกป้อง,รักษา,ปัดเป่า
fender(n) กันชนรถยนต์,เครื่องกันกระแทก,เครื่องป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า
deafen(vt) ทำให้หูตึง,ทำให้หูหนวก,ทำให้งงงวย
defence(n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง
defenceless(adj) ไม่มีเครื่องป้องกัน,ไม่มีที่พึ่ง,ไม่สามารถป้องกันตัวเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fence diagramแผนภาพรั้ว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fences, mendingการปรับปรุงพรรคการเมือง (เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fenestraหน้าต่าง, รู, ช่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fenestrateเป็นตะแกรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fenestrateลักษณะตาข่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fenestrated-มีหน้าต่าง, -มีรู, -มีช่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fenestrationการเจาะรู, การเจาะช่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fenestration๑. รู, ช่อง๒. การเจาะรู, การเจาะช่อง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fenestration, boneช่องกระดูกโหว่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fenacฟีแนค [การแพทย์]
Fences, Picketคล้ายรั้วบ้าน [การแพทย์]
Fencingการฟันดาบ [TU Subject Heading]
Fencing coachesผู้ฝึกกีฬาฟันดาบ [TU Subject Heading]
Fenestraเป็นช่อง,รูตะแกรง [การแพทย์]
Fenestratedลักษณะเป็นรูตะแกรง [การแพทย์]
Fenestrationฟีเนสเตรชัน,การผ่าตัด,การเจาะรู,การเจาะช่อง,ช่องเปิด,รูรั่ว,รูหรือช่องผ่าน [การแพทย์]
Fenfluramineเฟ้นฟลูรามีน,เฟนฟลูรามีน,ยา [การแพทย์]
Feng shui gardensสวนเฟิงสุ่ย [TU Subject Heading]
Feng-shuiเฟิงสุ่ย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fenceable[เฟนซ์-เอ-เบิ้ล] (adj) ที่ซื้อขายของโจร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fenA fence between makes love more keen.
fenA fence runs around the house.
fenAs the young man's car was close to the fence, Miss Baker had to drive up beside it on the other side, where the girl was sitting.
fenFarmers are still sitting on the fence over which candidate to back.
fenFEN does not carry domestic news.
fenFred had his little brother paint the fence.
fenGood fences make good neighbors.
fenHe built a fence round his house.
fenHe climbed over the fence.
fenHe is sitting on the fence.
fenHe jumped his horse over the fence.
fenHe placed the ladder against the fence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รั้ว(n) fence, See also: hedge, rampart, palisade, Example: พวกเราช่วยกันปักไม้เพื่อทำเป็นรั้ว, Count Unit: รั้ว, Thai Definition: เครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้าน
ฟันดาบ(n) fence, Example: เขาเลือกเรียนฟันดาบ เพราะชอบมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว, Thai Definition: การต่อสู้กันด้วยดาบ
ล้อมรั้ว(v) fence, See also: stockade, Example: เจ้าหน้าที่เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าล้อมรั้วอย่างหนาแน่น เพื่อป้องกันมิให้นายพรานเข้ามาล่าสัตว์ในบริเวณนั้น
กั้นรั้ว(v) fence, See also: put up a fence, Syn. ล้อมรั้ว, Example: พ่อกั้นรั้วหลังบ้าน
ช่องรูปรี(n) fenestra oval

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [f] ; infraction [f]
อนุรักษ์[anurak] (v) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect  FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อภิบาล[aphibān] (v) EN: protect ; guard ; take care of ; look after  FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารักขา[ārakkhā] (v) EN: protect ; guard ; take care ; defend  FR: protéger ; sauvegarder
อาชญากรรม[ātyākam = ātchayākam] (n) EN: crime ; penal offense ; felony  FR: crime [m] ; forfait [m]
บาน[bān] (n) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]  FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
บังโคลน[bangkhlōn] (n) EN: mudguard ; fender (Am.) ; wing  FR: garde-boue [m]
บังโคลนหน้า[bangkhlōn nā] (n, exp) EN: front mudguard ; front fender (Am.)  FR: garde-boue avant [m]
บังโคลนหลัง[bangkhlōn lang] (n, exp) EN: rear mudguard ; rear fender (Am.)  FR: garde-boue arrière [m]
บานกบ[bānkop] (n) EN: window frame ; doorframe  FR: châssis de fenêtre [m] ; encadrement de porte [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FEN F EH1 N
FENN F EH1 N
FEND F EH1 N D
FENT F EH1 N T
FENG F EH1 NG
FENDI F EH1 N D IY0
FENDT F EH1 N T
FENCE F EH1 N S
FENDS F EH1 N D Z
FENNO F EH1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fen (n) fˈɛn (f e1 n)
fend (v) fˈɛnd (f e1 n d)
fens (n) fˈɛnz (f e1 n z)
fence (v) fˈɛns (f e1 n s)
fends (v) fˈɛndz (f e1 n d z)
fenced (v) fˈɛnst (f e1 n s t)
fencer (n) fˈɛnsər (f e1 n s @ r)
fences (v) fˈɛnsɪz (f e1 n s i z)
fended (v) fˈɛndɪd (f e1 n d i d)
fender (n) fˈɛndər (f e1 n d @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēn, ㄈㄣ, ] to divide; to separate; to allocate; to distinguish (good and bad); part or subdivision; fraction; one tenth (of certain units); unit of length equivalent to 0.33 cm; minute, #141 [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, ] part, #141 [Add to Longdo]
分析[fēn xī, ㄈㄣ ㄒㄧ, ] to analyze; analysis, #454 [Add to Longdo]
分钟[fēn zhōng, ㄈㄣ ㄓㄨㄥ, / ] minute, #611 [Add to Longdo]
分别[fēn bié, ㄈㄣ ㄅㄧㄝˊ, / ] difference; distinction; apart; separate; separately; respectively, #624 [Add to Longdo]
[fēng, ㄈㄥ, / ] wind; news; style; custom; manner, #794 [Add to Longdo]
风险[fēng xiǎn, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ, / ] risk; venture; hazard, #831 [Add to Longdo]
分享[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, ] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake, #848 [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, ] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy, #870 [Add to Longdo]
[fěn, ㄈㄣˇ, ] powder; cosmetic face powder; food prepared from starch; noodles or pasta made from any kind of flour; whitewash; white; pink, #1,171 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Fenster(n) |das, pl. Fenster| หน้าต่าง
dürfenอนุญาตให้
helfen(vt) |hilft, half, hat geholfen| ช่วยเหลือ เช่น Heutzutage helfen Männer seiner Frau mehr bei Haushaltaufgaben. สมัยนี้ผู้ชายช่วยเหลืองานบ้านของภรรยามากขึ้น
offenเปิด
offenbarที่เห็นๆ, ที่เปิดให้เห็น
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำงาน, ทำ, See also: machen, Syn. arbeiten
verkaufen(vt) |verkaufte, hat verkauft, etw.(A) jmdm.| ขาย เช่น Wir können unsere alte Kleidung auf dem Flohmarkt verkaufen. พวกเราสามารถเอาเสื้อผ้าเก่าไปขายที่ตลาดขายของเก่าได้
Öffentlichkeit(n) |die, pl. Öffentlichkeiten| สาธารณะ
öffentlich(adv,, adj) โดยเปิดเผย, อย่างเป็นทางการ, ที่เป็นสาธารณะ
kaufen(vt) |kaufte, gekauft| ซื้อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fenchel {m} [bot.]fennel [Add to Longdo]
Fenchelsamen {m}fennel seed [Add to Longdo]
Fender {m}fender [Add to Longdo]
Fenster {n} | Fenster {pl} | Fenster nach vornewindow | windows | window to front [Add to Longdo]
Fenster {n}; Bildschirmfenster {n} [comp.]window [Add to Longdo]
Fensterband {n}window hinge [Add to Longdo]
Fensterbank {f}window seat [Add to Longdo]
Fensterbrett {n}; Fensterbank {f}; Fenstersims {m} | Fensterbretter {pl}window sill; windowsill; window ledge | window sills [Add to Longdo]
Fensterbrett {n}window board [Add to Longdo]
Fensterbriefumschlag {m}window envelope [Add to Longdo]
Fensterflügel {m} | Fensterflügel {pl}casement | casements [Add to Longdo]
Fenstergitter {n}window grate [Add to Longdo]
Fenstergitter {pl}grilles [Add to Longdo]
Fensterglas {n}window glass; plain glass [Add to Longdo]
Fensterheber {m}window regulator [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fense de fumer!(phrase) ห้ามสูบบุหรี่!

Japanese-English: EDICT Dictionary
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
Gスポット[ジースポット, ji-supotto] (n) Grafenberg spot (G-spot) [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
TMD[ティーエムディー, tei-emudei-] (n) theater missile defense; TMD [Add to Longdo]
しゃちほこ張る;鯱張る[しゃちほこばる;しゃっちょこばる(鯱張る);しゃちこばる(鯱張る), shachihokobaru ; shacchokobaru ( shachihokobaru ); shachikobaru ( shachihokobaru )] (v5r) (1) to stand on ceremony; (2) to stiffen up (the nerves); to be tense [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
むかつく[mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry [Add to Longdo]
わきが甘い;脇が甘い[わきがあまい, wakigaamai] (exp,adj-i) (1) preventing one's opponent from getting an underarm grip (in sumo); (2) having weak defenses [Add to Longdo]
アクチブディフェンス;アクティブディフェンス[akuchibudeifensu ; akuteibudeifensu] (n) active defense; active defence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まど, mado] Fenster [Add to Longdo]
窓枠[まどわく, madowaku] Fensterrahmen [Add to Longdo]
窓際の席[まどぎわのせき, madogiwanoseki] Fensterplatz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fen
   n 1: 100 fen equal 1 yuan in China
   2: low-lying wet land with grassy vegetation; usually is a
     transition zone between land and water; "thousands of acres
     of marshland"; "the fens of eastern England" [syn: {marsh},
     {marshland}, {fen}, {fenland}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 science
 
 1. fen, ilim, bilim, bilgi
 2. ilmin herhangi bir dalı
 3. hüner, maharet, marifet. science fiction bilimkurgu, düşbilimsel roman ve hikâyeler, bilimötesi romanlar.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top