ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

felly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -felly-, *felly*, fel
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
felly(n) ขอบล้อ, See also: ขอบด้านนอกของล้อ, Syn. felloe
fell(vi) กริยาช่องที่ 2 ของ fall
fell(vt) โค่น, See also: ทำให้ล้มลง, ทำให้ร่วงลงมา, Syn. chop down, cut down
fell(adj) ดุร้าย, See also: ร้ายกาจ, โหดร้าย, Syn. barbarous, vicious
fell(n) ที่หลบซ่อนของสัตว์
fell(n) หนังสัตว์
felt(vi) กริยาช่องที่ 2 ของ feel
felt(n) ผ้าขนสัตว์, See also: ผ้าสักหลาด
felt(vt) คลุมด้วยผ้าขนสัตว์
felt(vi) คล้ายผ้าขนสัตว์, See also: เหมือนผ้าขนสัตว์
felch(sl) เลียน้ำอสุจิที่ปลายอวัยวะเพศ
felid(n) สัตว์ตระกูลแมว
fella(n) คำเรียกผู้ชายหรือเด็กชายอย่างไม่เป็นทางการ
felon(n) อาชญากร, See also: คนร้าย, ผู้กระทำผิด, Syn. criminal, outlaw
feline(adj) เกี่ยวกับสัตว์ตระกูลแมว, See also: เป็นของแมว
feline(adj) คล้ายแมว, See also: เหมือนแมว, Syn. catlike
fellah(n) ชาวนาอาหรับ, See also: กรรมกรอาหรับ
felloe(n) ขอบล้อ, See also: ขอบวงล้อด้านนอก, Syn. felly
fellow(n) คำเรียกผู้ชายหรือเด็กชาย, See also: พ่อหนุ่ม, ไอ้หนุ่ม, Syn. fella, guy, lad, laddie
fellow(n) เพื่อน, See also: เกลอ, สหาย, Syn. associate, companion, friend
fellow(adj) ซึ่งอยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน, See also: ซึ่งอยู่ในสภาพเดียวกัน, ซึ่งมีอาชีพเดียวกัน, Syn. colleague, counterpart
felony(n) อาชญากรรม, See also: การฆาตกรรม, การข่มขืนกระทำชำเรา, การกระทำผิด, Syn. crime, misdeed, misbehavior, Ant. good, virtue
safely(adv) อย่างปลอดภัย, See also: โดยสวัสดิภาพ, Syn. securely, without harm, cautiously
wifely(adj) ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นภรรยา, See also: เช่นพฤติกรรม หรือทัศนคติ
felonry(n) กลุ่มผู้กระทำความผิดทางอาญา, See also: กลุ่มอาชญากร
felspar(n) แร่หินภูเขาไฟ
felting(n) การทำผ้าสักหลาด
felucca(n) เรือใบเล็กใช้แล่นในแม่น้ำไนล์และมหาสมุทรเมดิเตอร์เรเนียน
feldspar(n) แร่หินภูเขาไฟ, Syn. felspar
felicity(n) การมีความสุขอย่างมาก, See also: ความปลื้มปิติ, ความรู้สึกยินดี, Syn. happiness, joyfulness, ecstasy, Ant. unhappiness, misery
fellatio(n) การอมอวัยวะเพศชายเพื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ (คำทางการ)
lifeless(adj) ที่ตาย, See also: ที่ไม่มีลมหายใจ, Syn. dead
lifeless(adj) ที่ไม่มีชีวิตชีวา, See also: ที่จืดชืด, Syn. dull, inactive, inert
lifeless(adj) ที่ไร้สิ่งมีชีวิต, See also: ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ
lifelike(adj) คล้ายชีวิตจริง
lifeline(n) สายดึงนักประดาน้ำขึ้นลง
lifelong(adj) ตลอดชีวิต, Syn. lifetime, livelong
bedfellow(n) คนหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
felonious(adj) เกี่ยวกับความชั่วร้าย, See also: เกี่ยวกับอาชญากรรมที่รุนแรง, Syn. illegal, criminal, Ant. lawful, legal
felicitate(vt) แสดงความยินดี, See also: ถวายพระพร, อวยพร, Syn. congratulate, salute
felicitous(adj) ความเหมาะสม, See also: ความยินดี, การมีความสุข, Syn. appropriate, suitable, well-chosen, Ant. unsuitable
fellowship(n) สัมพันธภาพ, See also: มิตรภาพ, ความเป็นมิตร, การคบหาสมาคม, Syn. comradeship, sociability, intimacy, Ant. enmity, unsociability
fellowship(n) กลุ่มที่มีประสบการณ์ความรู้สึก ความสนใจและกิจกรรมร่วมกัน, See also: สมาคม, กลุ่ม, Syn. alliance, club, league
infelicity(n) ความไม่เป็นสุข, See also: ความไม่เหมาะสม, ความไม่สมควร, การกระทำไม่เหมาะสม, Syn. inappropriateness, bungling, sorrow
Odd Fellow(n) สมาชิกของสมาคมการกุศลอังกฤษก่อตั้งขึ้นเมื่อศตวรรษ18
playfellow(n) เพื่อนเล่น, Syn. playmate
wifeliness(n) การเป็นภรรยา, See also: การเป็นเมีย
workfellow(n) เพื่อนร่วมงาน, Syn. colleague
yokefellow(n) คู่ขา, See also: เพื่อนร่วมงาน, คู่สมรส
felicitation(n) การแสดงความยินดี, See also: การอวยพร, Syn. congratulation, salutation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
felly(เฟล'ลี) n. ดูfelloe
bedfellown. ผู้ร่วมเตียงนอน,ผู้ร่วมงาน
blackfellown. คนป่าพื้นเมืองของออสเตรเลีย
deep-felt(ดีพ'เฟลทฺ) adj. ซาบซึ้ง,รู้สึกอย่างลึกล้ำ
eiffel tower(ไอ'เฟีล) n. หอสูงที่ทำด้วยเหล็กในกรุงปารีส
felicitate(ฟีลิส'ซิเทท) vt. แสดงความยินดี,อวยพร,ทำให้มีความสุข., See also: felicitator n.
felicitation(ฟิลิซิเท'เชิน) n. การแสดงความยินดี,การอวยพร
felicitous(ฟีลิส'ซิทัส) adj. เหมาะสม,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล,ใช้ถ้อยคำหรือสำนวนที่เหมาะสม,สุข., See also: felicitousness n., Syn. apt, timely, Ant. inappropriate
felicity(ฟิลิส'ซิที) n. ความสุข,แหล่งของความสุข,ความสามารถ,ความเชี่ยวชาญ,โชคดี
felid(ฟี'ลิด) n. สัตว์ตระกูลแมว
feline(ฟี'ไลน์) adj. เกี่ยวกับสัตว์ตระกูลแมว,คล้ายแมว,ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ทรยศ,กะล่อน -n. สัตว์ตระกูลแมว., See also: felilineness, felinity n.
feline distemperโรคร้ายของแมวที่เนื่องจากเชื้อไวรัส
fell(เฟล) {felled,felling,fells} vt. อดีตกาลของfall,ทำให้ล้มลง,ชกล้ม,ตีล้ม,ยิงตก,ทำให้ตาย,ตัด,โค่น -n. จำนวนไม้โค่นลงในฤดูหนึ่ง., See also: fellness adj., Syn. level
fella(เฟล' ละ) n. ดูfellow
fellatio(ฟะเล' ชิโอ) n. การอมหรือเลียลึงค์
feller(เฟล'เลอะ) n. คนโค่นต้นไม้,คนตัดไม้,เครื่องตัดต้นไม้,ช่างเย็บตะเข็บ
fellmongern. คนขายหนังสัตว์
felloe(เฟล'โล) n. ขอบล้อ,ขอบวงล้อรูปพัด.
fellow(เฟล'โล) n. คนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย,เพื่อน,เพื่อนร่วมงาน,บุคคล,มนุษย์,เจ้าหมอ,คนชั้นเดียวกัน,สิ่งประกอบเป็นคู่,ของคู่กัน,นักศึกษาบัญฑิตวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษา,สมาชิกของสมาคมวิชาการ,ผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย vt. ทำให้เท่าเทียมกับ,เท่าเทียมกับ. adj. เกี่ยวกับช
fellow-mann. พี่น้องร่วมชาติ -pl. -fellowmen
fellowmann. พี่น้องร่วมชาติ -pl. -fellowmen
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
felo-de-se(ฟี' โล' ดิซี') n. ผู้ฆ่าตัวตาย,การฆ่าตัวตาย -pl. felones-de-se,felos-de-se
felon(เฟล'เลิน) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง,คนชั่วช้า.,ฝีตะมอย,ฝีที่ปลายนิ้ว adj. ร้ายกาจ,โหดร้าย,ทรยศ, Syn. criminal, culprit
felonious(ฟะโล'เนียส) adj. เกี่ยวกับความผิดอาญาร้ายแรง,ร้ายกาจ,โหดร้าย,ชั่วช้า, See also: feloniously adv. feloniousness n., Syn. malicious, wicked
felonry(เฟล'เลินรี) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงทั้งหลาย
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)
felt(เฟลทฺ) {felted,feltign,felts} n. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ feel,สักหลาดที่ไม่ใช่ทอ adj. เกี่ยวกับหรือทำด้วยสักหลาด,คลุมด้วยสักหลาด. vi. อัดเข้าด้วยกันเป็นแผ่น
felting(เฟล'ทิง) n. วัตถุอัด,การอัด,เป็นแผ่นวัตถุสักหลาด,สักหลาด,วัตถุที่ทำสักหลาด
good fellowเพื่อนที่ดี,บุคคลที่น่าคบ,บุคคลที่มีใจกรุณา
heartfeltadj. จริงใจ,โดยตั้งใจ,ไม่เสแสร้ง, Syn. genuine, sincere
infelicitous(อินฟะลิส'ซิทัส) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,โชคร้าย, Syn. unfortunate
infelicity(อินฟะลิส'ซิที) n. ความไม่เป็นสุข,โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,ความไม่เหมาะสม, Syn. misfortune
lifeless(ไลฟฺ'ลิส) adj. ไม่มีชีวิต,ตาย,ไม่มีสิ่งมีชีวิต,ไม่มีชีวิตชีวา,มืดมน,จืดชืด,ไม่รู้สึก, See also: lifelessness n. ดูlifeless
lifelinen. สายดึงนักประดาน้ำขึ้นลง,สายชูชีพ,เส้นชีวิต,วิถีทางจรรโลงชีวิต
lifelong(ไลฟฺ'ลอง) adj. ตลอดชีวิต,ชั่วชีวิต
prize fellown. บุคคลที่ได้รับทุนการศึกษา
prize fellowshipn. ทุนการศึกษา
unfelt(อัน'เฟสทฺ') adj. ไม่รู้สึก
wifelike(ไวฟฺ'ไลค) adj.,adv. มีลักษณะเป็นภรรยาหรือแม่บ้าน, Syn. wifely
wifely(ไวฟฺ'ลี) adj. มีลักษณะเป็นภรรยาหรือแม่บ้าน, See also: wifeliness n., Syn. wifelike.
woolfell(วูล'เฟล) n. หนังขนสัตว์หรือขนแกะที่ยังไม่ได้ตัดขนออกหรือยังไม่ได้ฟอก
yokefellow(-เฟลโล,-เมท) n. คู่ขา,เพื่อนร่วมงาน,คู่สมรส, Syn. partner, spouse

English-Thai: Nontri Dictionary
bedfellow(n) คู่นอน,เพื่อนนอน
befell(vt pt ของ) befall
felicitate(vt) แสดงความยินดี,แสดงความปีติ,ถวายพระพร,อวยพร
felicitous(adj) เหมาะสม,ถูกจังหวะ,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล
felicity(n) ความสุข,ความผาสุก,ความเหมาะสม,ความยินดี
feline(adj) เหมือนแมว,คล้ายเสือ,กะล่อน,ทรยศ
feline(n) สัตว์ตระกูลแมว
fell(vi pt ของ) fall
fell(vt) โค่นลง,ตัดลง,ทำให้ล้มลง,ทำให้ตาย,ล้ม(ควาย,ช้าง)
felloe(n) ขอบวงล้อ,ขอบล้อ
fellow(n) มิตรสหาย,เพื่อน,ภาคีสมาชิก,มนุษย์,นักวิจัยในมหาวิทยาลัย
fellowship(n) มิตรภาพ,ความสัมพันธ์,การคบหาสมาคม,ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
felon(adj) ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลว,โหดร้าย,ร้ายแรง
felon(n) ผู้กระทำผิดกฎหมาย,ผู้ทำผิดทางอาญา,คนชั่วร้าย
felonious(adj) เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,ร้ายกาจ,เกี่ยวกับความผิดทางอาญา
felony(n) อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา
felt(adj) ทำด้วยสักหลาด,บุด้วยสักหลาด,หุ้มสักหลาด,ปูด้วยสักหลาด
felt(n) สักหลาด
felt(vt pt และ pp ของ) feel
heartfelt(adj) จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,โดยไม่เสแสร้ง
lifeless(adj) สิ้นชีวิต,เซื่องซึม,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่รู้สึก
lifelike(adj) เหมือนมีชีวิต,เหมือนจริง
lifelong(adj) ตลอดชีวิต,ตลอดชีพ,ชั่วชีวิต
playfellow(n) เพื่อนเล่น
schoolfellow(n) เพื่อนนักเรียน
yokefellow(n) เพื่อนร่วมงาน,คู่ชีวิต,คู่ขา,คู่สมรส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aphanite; felsiteหินอัคนีสีอ่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
albite-epidote-hornfels faciesชุดลักษณ์แอลไบต์-เอพิโดต-ฮอร์นเฟลส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alkali feldsparแอลคาไลเฟลด์สปาร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cholecyst; gallbladder; vesica felleaถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Christoffel symbolsสัญลักษณ์คริสทอฟเฟิล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
gallbladder; cholecyst; vesica felleaถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fellow travellerผู้นิยมอุดมการณ์ของพรรค (โดยไม่ได้เป็นสมาชิก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fellowshipฐานภาพผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
felo de se (L.)การฆ่าตนเอง, อัตวินิบาตกรรม [ดู suicide] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
felon; whitlowตะมอย [มีความหมายเหมือนกับ abscess, pulp; abscess, pulpal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
felsicสีอ่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
felsite; aphaniteหินอัคนีสีอ่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
felt elementไส้กรองชนิดสักหลาด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
feldsparเฟลด์สปาร์, แร่ฟันม้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
feldspathizationการเกิดเฟลด์สปาร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fellow๑. ผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา๒. วุฒิบัณฑิต๓. สิกขบัณฑิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vesica fellea; cholecyst; gallbladderถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traveller, fellowผู้นิยมอุดมการณ์ของพรรค (โดยไม่ได้เป็นสมาชิก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treason-felonyความผิดฐานกบฏ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
K-feldsparโพแทสเซียม-เฟลด์สปาร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hornfelsหินฮอร์นเฟลส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
whitlow; felonตะมอย [มีความหมายเหมือนกับ abscess, pulp; abscess, pulpal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feldsparหินฟันม้า [TU Subject Heading]
Feldspar industryอุตสาหกรรมหินฟันม้า [TU Subject Heading]
Felidaeเฟลิเด [TU Subject Heading]
Felisเฟลิส [TU Subject Heading]
Rockefeller foundationsมูลนิธิร้อคกี้เฟลเลอร์ [TU Subject Heading]
The Netherlands Fellowship Progrmmesแผนงานด้านทุนของเนเธอร์แลนด์ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ให้ความร่วมมือด้านทุนการศึกษา และฝึกอบรมในระดับหลังปริญญาตรีแก่ผู้สนใจในประเทศกำลังพัฒนา โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ ดังรายละเอียดใน http://www.nuffic.nl โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผุ้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและต้องทำงานไม่ ต่ำกว่า 2 - 3 ปี เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงานและเพื่อนำสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนา งานของตน ทั้งนี้เน้นการให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้มากกว่าการศึกษา [การทูต]
Creutzfeldt-Jacobโรคครูทซ์เฟลด์-จาคอบ [การแพทย์]
Fellatioเฟลลาซิโอ,การดูดดมอวัยวะเพศผู้ [การแพทย์]
Fellowships and Scholarshipsทุนการศึกษา [การแพทย์]
Felonปลายนิ้ว,ตะมอย [การแพทย์]
Feltแผ่นสักหลาด [การแพทย์]
Felty's Syndromeกลุ่มอาการเฟลตี,กลุ่มอาการเฟลตีย์ [การแพทย์]
feldsparเฟลด์สปาร์, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกสารประกอบ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะลูมิเนียมซิลิเกตของโพแทสเซียม หรือของโซเดียม หรือของแคลเซียม ความแข็งประมาณ 6ความถ่วงจำเพาะ 2.55-2.71 มีสีต่าง ๆ กันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของแร่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kinefelter's Syndromeไคลเนเฟลเตอร์ซินโดรม [การแพทย์]
Klinefelter's Syndromeภาวะกรรมพันธุ์ที่โครโมโซมผิดปกติในผู้ชายมีลักษณ, กลุ่มอาการไคลเฟลเตอร์, กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fell out withล้มไปตาม เช่น Thai Rak Thai party fell out with party leader Thaksin Shinawatra.
fellowship(n, vi, vt, slang, abb) academic professional
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Felt it coming all day. My corns hurt.รู้สึกว่ามันมาตลอดทั้งวัน ข้าวโพดฉันเจ็บ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-And she fell in love. -Was it hard to do?และเธอตกหลุมรัก มันเป็นเรื่อง ยากที่จะทำอย่างไร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
If we get them to General Schmelloffel,ถ้าเราทำได้ The Great Dictator (1940)
- Take me to General Schmelloffel.- ฉันต้องไปพบ ผู้พัน ชเมลลาเฟอ The Great Dictator (1940)
Look, fellows!ดูสหาย! The Great Dictator (1940)
That Hynkel isn't such a bad fellow after all.เฮนเคิล ฉันคิดว่าเขาก็ดีนะ The Great Dictator (1940)
You're a cute little fellow.อ่า คุณเป็นเพื่อนน้อยน่ารัก Pinocchio (1940)
Cute little fella.ไอ้หนุ่มน้อยน่ารัก Pinocchio (1940)
- I fell down. - Oh, you did.ฉันล้มลง โอ้ที่คุณทำ Pinocchio (1940)
And the dummy fell for it... hook, line and sinker!และหุ่นลดลงสำหรับมัน เบ็ดสายและทำให้จม! Pinocchio (1940)
Can't a fellow, uh- - I was only-- We were only looking for Monstro.เพียง แต่เราเป็นเพียงการมองหา โมนสทโร Pinocchio (1940)
I felt ashamed for not knowing.- ฉันรู้สึกอายจังที่ไม่รู้จัก Rebecca (1940)
Suddenly, she stumbled and fell.จู่ๆ หล่อนก็สะดุดล้ม Rebecca (1940)
Would you, like a good fellow, have my car filled with petrol?ช่วยไปเติมนํ้ามันให้รถของฉันได้มั้ย มันใกล้จะหมดเเล้ว Rebecca (1940)
Make it two, will you, like a good fellow?- งั้นขอ 2 เเก้วเเล้วกัน Rebecca (1940)
It's that fellow, Ben.ก็เบนยังไงล่ะ Rebecca (1940)
Surely, Colonel Julyan, you're not going to allow this fellow to...ผู้พันจูเลี่ยนครับท่านคงไม่ยอมให้นายคนนี้-- Rebecca (1940)
It's a pity some of you fellows haven't anything better to do.น่าเสียดายที่พวกคุณไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ทํา Rebecca (1940)
Traces of the corpses that fell to the ground when the car doors opened?ร่องรอยของศพที่หล่นลงพื้น เมื่อประตูรถไฟถูกเปิดออกหรีอ? Night and Fog (1956)
I almost fell asleep.ฉันเกือบจะผล็อยหลับไป 12 Angry Men (1957)
OK, fellas. Can we hold it down a minute?ตกลง Fellas เราสามารถถือมันลงนาที? 12 Angry Men (1957)
OK, if I can have your attention. You fellas can handle this thing any way you want.ตกลงถ้าผมสามารถมีความสนใจของคุณ Fellas คุณสามารถจัดการกับสิ่งนี้ในแบบที่คุณต้องการใด ๆ 12 Angry Men (1957)
- Supposing this building fell on my head?- สมมุติว่าอาคารหลังนี้ลงบนหัวของฉันได้อย่างไร 12 Angry Men (1957)
I'm just as sentimental as the next fella. I know he's only 18.ฉันแค่เป็นอารมณ์เป็นหนุ่มต่อไป ฉันรู้ว่าเขาเป็นเพียง 18 12 Angry Men (1957)
- Fellas, please. Let's go in order.- Fellas กรุณา ให้เป็นไปตามลำดับ 12 Angry Men (1957)
- You're a pretty smart fella, aren't ya?- คุณหนุ่มสมาร์ทสวยจะไม่ได้ยา? 12 Angry Men (1957)
Come on, fella. He didn't mean you. Let's not be so sensitive.Come on, หนุ่ม เขาไม่ได้หมายความว่าคุณ ให้ไม่เป็นที่มีความสำคัญเพื่อให้ 12 Angry Men (1957)
- Forget it, fella. It's unimportant.- ลืมมันหนุ่ม มันไม่สำคัญ 12 Angry Men (1957)
Yeah, you're doin' great. Just great, fella. You stay in there and pitch.ใช่คุณกำลัง doin 'ที่ดี เพียงแค่ดีหนุ่ม, คุณจะอยู่ในที่นั่นและสนาม 12 Angry Men (1957)
I felt that the defence wasn't conducting a thorough enough cross-examination.ผมรู้สึกว่าการป้องกันไม่ได้ดำเนินการอย่างละเอียดพอที่ข้ามการตรวจสอบ 12 Angry Men (1957)
He claims it fell through a hole in his pocket on the way to the movies, sometime between 11.30 and 3.10, and that he never saw it again.ทางที่จะไปดูหนังในช่วงระหว่าง 11.30 และ 3.10, และบอกว่าเขาไม่เคยเห็นมันอีกครั้ง ขณะนี้มีเรื่องที่สุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน 12 Angry Men (1957)
- OK, fellas. Let's take our seats.- ตกลง Fellas ขอใช้เวลาที่นั่งของเรา 12 Angry Men (1957)
- OK, fellas. Let's take our seats.- ตกลง Fellas ขอใช้เวลาที่นั่งของเรา 12 Angry Men (1957)
Then he felt something hard and unbelievably heavy.จากนั้นเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่ยาก และไม่น่าเชื่อ หนัก. The Old Man and the Sea (1958)
He felt the strength of the great fish moving steadily toward what he had chosen... ... and he thought, "When once through my treachery... ... it had been necessary for him to make a choice... ... his choice had been to stay in the deep water... ... far out beyond all snares and traps and treacheries.เขารู้สึกแข็งแรงของปลาที่ดี ผ่านสายที่มีต่อการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เขาได้รับการแต่งตั้งและ เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
I never felt him.ฉันต้องกำจัดเขาเร็วเกินไป The Old Man and the Sea (1958)
The old man felt very tired, and he knew that the night would come soon... ... and he tried to think of other things.ชายชรารู้สึกเหนื่อยมาก และเขารู้ว่าคืนนี้จะมาเร็ว ๆ นี้ และเขาพยายามที่จะคิดว่าของ สิ่งอื่น ๆ The Old Man and the Sea (1958)
Twice he had felt faint and dizzy... ... and that had worried him.สองครั้งที่เขามีความรู้สึกและ ลมวิงเวียน และที่เป็นห่วงเขา The Old Man and the Sea (1958)
He felt faint again.เขารู้สึกว่าลมอีกครั้ง The Old Man and the Sea (1958)
And he felt himself going when he turned the fish.และเขารู้สึกว่าตัวเองไป เมื่อเขาหันปลา The Old Man and the Sea (1958)
I felt like something in my chest was broken.ฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่าง หน้าอกของฉันเสีย The Old Man and the Sea (1958)
Lifeline of the service.เส้นชีวิตของบริการ กด 999 Help! (1965)
Quite a good-Iooking fellow, too.ค่อนข้างคือคนที่ดูดีด้วย ฉันจะยกระดับคุณ Help! (1965)
Come on, young fella, you've only got three more days.คุณได้มีเพียงสามวัน How I Won the War (1967)
Get fell in.ลองดูดาบ ปลายปืนของคุณ How I Won the War (1967)
There's a good fella.คุณยังไม่ได้มีเพียงพอหรือไม่ How I Won the War (1967)
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา How I Won the War (1967)
I knew it. I felt really despicable.ฉันรู้ว่ามัน ฉันก็รู้สึกว่าน่า รังเกียจจริงๆ How I Won the War (1967)
- Dat's dough. What's the matter, fellas?อะไรคือเรื่องที่ พวกคุณ? Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
felThey arrived here safely yesterday.
felHe felt the pricks of conscience.
felI felt quite relieved after I had said all I wanted to say.
felI guess Ichiko is a fellow rule-breaker, she's sending me a smile filled with affection for a comrade.
felSitting over my book, I fell asleep.
felWe arrived here safely yesterday.
felIt fell to pieces.
felShe felt like dancing.
felHe felt very lonely.
felHardly had I heard the news when I felt like crying.
felMy feet started sticking in the muddy street. I nearly fell down.
felMy words like silent raindrops fell.
felShe felt very bad that day.
felHis face and attitude showed the scorn he felt.
felIf you don't have an accident on the snowy roads I think you should be able to get back safely.
felI fell down really hard and got a black bruise on my knee.
felMy front tooth fell out.
felI knew I'd broken my wrist the moment I fell.
felI felt my hands shaking and my heart beating fast.
fel"I will let you pass safely," the Sphinx said, "if you can answer my riddle."
felI felt the earth shake.
felI felt the house shake.
felIt fell to me to take care of the baby.
felIt was a bag that I felt in the room yesterday.
felI felt ill at ease.
felThe child soon fell asleep in the bed.
felHe fell in love with her at first sight.
felThe airplane fell to the earth.
felEverything fell out as I expected.
felI felt ill at ease in the presence of the principal.
felI can't abide to see such fellows.
felMy fellow Americans : ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
felLast night I was so tired that I fell asleep with the TV on.
felThe horse broke its neck when it fell.
felThe plate slipped from my hands and fell to the floor.
felThe young couple fell in love with each other very soon.
felHe is really a queer fellow!
felI felt deep sorrow at his death.
felYou must not keep company with such a mean fellow.
felShe made an effort at joking but it fell quite flat.
felNo less than 3 men fell in that race.
felThe blind man felt his way toward the exit.
felHer eyes fell on the baby.
felShe fell prey to melancholy.
felThen the pen fell from my hand and I just listened.
felHe fell into a slumber inadvertently.
felWhen I started traveling, I rarely felt lonely.
felShe felt faint at the sight of blood.
felFred is a lazy fellow.
felHe is quite a nice fellow and liked by everyone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โทเฟิล(n) Test of English as Foreign Language, See also: TOFEL, Syn. การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา
อย่างปลอดภัย(adv) safely, See also: securely, Syn. โดยสวัสดิภาพ, Example: นักท่องเที่ยวและพรานป่ากลับออกมาจากป่าได้อย่างปลอดภัย
เพื่อนมนุษย์(n) fellowman, See also: fellow creature, fellowmen, Example: กิจการของวัดสวนแก้วล้วนแล้วแต่มีไว้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก, Count Unit: คน, Thai Definition: มนุษย์ที่เกิดร่วมโลกกัน
มิตร(n) friend, See also: ally, companion, associate, buddy, fellow, Syn. เกลอ, สหาย, มิตรสหาย, เพื่อน, เพื่อนเกลอ, Ant. ศัตรู, Example: บางคนเราจะมีความรู้สึกที่ดีต่อเขา และมีแนวโน้มที่จะผูกมิตรกัน, Count Unit: คน, Thai Definition: เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อนุโมทนา(n) congratulations, See also: felicitations, Syn. ความเห็นดี, ความชอบใจ, Thai Definition: ความยินดีด้วย, การพลอยยินดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมาชิก(n) member, See also: fellow, Example: เมื่อเราเป็นสมาชิกในครอบครัว เราก็รักชื่อเสียงของครอบครัวไปด้วย, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้มีสิทธิและมีส่วนร่วมในสมาคมหรือองค์การใดๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คราวเคราะห์(n) misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวซวย, คราวร้าย, Ant. คราวดี, Example: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้นเป็นคราวเคราะห์ของผู้ประสบซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai Definition: คราวที่โชคร้าย
คราวร้าย(n) misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวเคราะห์, คราวซวย, Ant. คราวดี, Thai Definition: คราวที่โชคร้าย
ผู้กระทำผิด(n) culprit, See also: offender, criminal, wrongdoer, transgressor, felon, Example: เขาจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลไปได้แน่นอน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ปฏิบัติไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้อย่างถูกต้อง
เพื่อนร่วมงาน(n) colleague, See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate, Syn. สหายร่วมงาน, เพื่อนผู้ร่วมงาน, Example: ฉันได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานเถียงกับลูกค้าเป็นประจำ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ร่วมทำงานหรือธุระอยู่ด้วยกันซึ่งต้องติดต่องานกัน เป็นต้น
ภูเขา(n) mountain, See also: mount, fell, hill, alp, Syn. ภูผา, ขุนเขา, คีรี, เทือกเขา, Example: ภาพภูเขาที่เคยเขียวชอุ่มกลับเป็นเขาหัวโล้นไปหมดแล้ว, Count Unit: ลูก, Thai Definition: เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น, เขาขนาดใหญ่หรือสูง
เก็บงำ(v) conceal, See also: hide, keep safely, put in a safe place, keep confidentially, Syn. ปิดบัง, ซ่อน, Ant. เปิดเผย, Example: พอทั้งสองพระองค์เสด็จฯ มาถึงเมืองไทย ความจงรักภักดีที่เก็บงำอยู่ในใจไม่มีโอกาสแสดงออกเป็นเวลานานก็พลุ่งโพลงขึ้น, Thai Definition: รักษาไว้ให้มิดชิด, รักษาไว้ให้ดี
ขอแสดงความยินดี(v) congratulate, See also: felicitate, Example: ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ปีนี้ทุกคน, Thai Definition: แสดงความพอใจหรือชอบใจในสิ่งนั้นร่วมด้วย
ไม่มีชีวิตชีวา(v) be lifeless, See also: be dull, be listless, be sluggish, be lethargic, be flat, Syn. เซื่องซึม, ซึมเศร้า, เหงาหงอย, Ant. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา, Example: ชาวบ้านที่มาต้อนรับนั้นดูซึมๆ ไม่มีชีวิตชีวาเท่าที่ควร
โค่น(v) fall, See also: be overthrown, come down, fell, Syn. ล้ม, Ant. ปลูก, สร้าง, Example: เขาไม่ใช้คนที่ใครๆ จะมาโค่นง่ายๆ หรอกนะ, Thai Definition: ล้มหรือทำให้ล้มอย่างต้นไม้ล้ม
ผู้ร่วมงาน(n) colleague, See also: fellow, associate, partner, team-mate, Syn. เพื่อนร่วมงาน, Example: การได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำงานในที่แห่งเดียวกัน
ผู้ร้าย(n) criminal, See also: lawbreaker, offender, malefactor, culprit, crook, felon, Syn. อาชญากร, โจร, คนร้าย, มิจฉาชีพ, Ant. ตำรวจ, Example: หน้าที่ของตำรวจคืออยู่เวรยามตามหน้าที่ จับผู้ร้าย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลักขโมยหรือปล้นทรัพย์สินผู้อื่น
พี่น้องร่วมชาติ(n) fellow citizen, Syn. ประชาชน, Example: การเคลื่อนไหวของปัญญาชนครั้งนี้ไม่ได้รับความสนใจจากพี่น้องร่วมชาติ และสื่อมวลชนเลย, Count Unit: คน, Thai Definition: ประชาชนที่อยู่ในประเทศเดียวกัน เป็นคนเชื้อชาติเดียวกัน
เพื่อนเดินทาง(n) fellow-traveller, See also: traveling companion, companion, Example: ฉันวางใจที่มีเพื่อนเดินทางที่แสนดีอย่างพวกเธอไปด้วย, Thai Definition: เพื่อนที่ร่วมเดินทางไปตามที่ต่างๆ ด้วยกัน
เพื่อนร่วมชาติ(n) compatriot, See also: fellow-countryman, countryman, Example: ข้าพเจ้าอยากให้เพื่อนร่วมชาติทุกคนสามัคคีกันไว้ให้มาก, Thai Definition: เพื่อนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันและมีเชื้อชาติเดียวกัน
ฟันม้า(n) feldspar, Syn. เฟลด์สปาร์, Thai Definition: แร่ประกอบหินชนิดหนึ่ง มีหลายสี ส่วนมากมักมีสีขาวขุ่นคล้ายฟันม้า
เฟลด์สปาร์(n) feldspar, Syn. หินฟันม้า, ฟันม้า, Thai Definition: ชื่อแร่ประกอบหินชนิดหนึ่ง มีหลายสี ส่วนมากมักมีสีขาวขุ่นคล้ายฟันม้า, Notes: (อังกฤษ)
สักหลาด(n) woolen fabric, See also: flannel, felt, Example: ขนปุยสามารถนำไปใช้ทำผ้าซึมซับ ทำเบาะผ้าสักหลาด พรม วัตถุระเบิด และอุตสาหกรรม เซลลูโลส, Thai Definition: ผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์ จากการทอหรืออัด
อาชญากร(n) criminal, See also: felon, offender, crook, malefactor, Syn. ผู้ร้าย, ผู้กระทำผิดกฎหมาย, Example: บุคคลที่มีบุคลิกภาพ ฉุนเฉียว ดุเดือด อาจจะหาทางออกด้วยการเกเร และเป็นอาชญากร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ก่ออาชญากรรม, ผู้กระทำความผิดที่เป็นคดีอาญา
เฮี้ยน(v) make its power felt, See also: manifest its power, Example: เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ หรือใครๆ เขาว่าเฮี้ยน เขาจะต้องตามไปสักการะเสมอ, Thai Definition: มีกำลังแรง หรือมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่อาจบันดาลให้เป็นไปได้, Notes: (ปาก)
แสดงความยินดี(v) congratulate, See also: felicitate, Syn. ยินดี, Ant. แสดงความเสียใจ, Example: ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นที่สอบเรียนต่อระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้, Thai Definition: ร่วมดีใจเมื่อผู้อื่นได้รับสิ่งดีๆ หรือประสบความสำเร็จ
ตาแก่(n) old man, See also: aged person, old fellow, Syn. คนแก่, Example: ตาแก่ที่ยืนหันหลังออกนอกบ้านเป็นคุณพ่อของเขา, Thai Definition: คำเรียกบุคคลเพศชายที่มีอายุมากแล้ว อยู่ในวัยชรา
ตาแก่(n) old man, See also: aged person, old fellow, Syn. คนแก่, Example: ตาแก่ที่ยืนหันหลังออกนอกบ้านเป็นคุณพ่อของเขา, Thai Definition: คำเรียกบุคคลเพศชายที่มีอายุมากแล้ว อยู่ในวัยชรา
ตลอดชีพ(adv) lifelong, See also: through one's life, in one's whole life, all one's life, Syn. ตลอดชีวิต, Example: แม้เขาไม่ร่ำรวยแต่เขารู้สึกภาคภูมิใจที่เขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์มาตลอดชีพ, Thai Definition: ระยะเวลาทั้งหมดของการมีชีวิตอยู่
ตลอดปลอดโปร่ง(adv) through, See also: clear, transparent, safely, Example: คนเราเมื่อเวลาเคราะห์ดีทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ตลอดปลอดโปร่งไปหมด, Thai Definition: อย่างเป็นไปโดยง่าย, อย่างไม่มีอุปสรรค
ทะมัดทะแมง(adv) safely attired, Syn. รัดกุม, Ant. รุ่มร่าม, Example: เธอนัดเพื่อนไปปีนเขา เธอจึงแต่งตัวทะมัดทะแมง
มงคลวาท(n) blessing, See also: congratulation, felicitation, Syn. คำให้พร, คำแสดงความยินดี, Example: คู่บ่าวสาวรับมงคลวาทจากญาติผู้ใหญ่
ซังตาย(adv) spiritlessly, See also: lifelessly, Syn. ซังกะตาย, เฉื่อยชา, Ant. กระชุ่มกระชวย, กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง, Example: สมศรีอยู่อย่างซังตายไปวันๆ, Thai Definition: ไม่กระตือรือร้น, ไม่มีชีวิตชีวา
ซบเซา(v) dull, See also: be sluggish, be lifeless, Syn. ตกต่ำ, เงียบเหงา, Ant. คึกคัก, Example: ศูนย์การค้าในย่านนี้ซบเซาลงมาก, Thai Definition: ไม่คึกคักเช่นเดิม
ซังกะตาย(adv) spiritlessly, See also: lifelessly, Syn. เฉื่อยชา, Example: เขาอยู่ในภาวะท้อแท้สิ้นหวัง จอมจำนนต่อโชคชะตา มีชีวิตอยู่อย่างซังกะตายไปวันๆ, Thai Definition: ไม่กระตือรือร้น, ไม่มีชีวิตชีวา
กร่อย(v) dull, See also: pretty dull, be not much fun, be lifeless, be plain, Syn. จืด, ชืด, ชืดชา, เรียบๆ, Ant. สนุก, ตื่นเต้น, Example: เรื่องผจญภัยที่เขาเล่ากร่อยมาก, Thai Definition: หมดรสสนุกหรือหมดครื้นเครง
กาลกิริยา(n) death, See also: lifelessness, Syn. ความตาย, Example: ในที่สุดทุกคนก็ถึงแก่กาลกิริยา
กำหนัด(n) lust, See also: sexual desire, passion, voluptuousness, erotic felling, Syn. ความใคร่, Example: การตัดมดลูกไม่ได้ทำให้เสียกำหนัดไป, Thai Definition: ความใคร่ในกามคุณ
คนร้าย(n) outlaw, See also: bandit, criminal fellow, murderer, Syn. ผู้ร้าย, Ant. คนดี, คนบริสุทธิ์, Example: ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายดักปล้นเงินจากลูกค้าของธนาคาร, Count Unit: คน
การซึม(n) lifelessness, See also: being dispirited, inertness, gloom, inactiveness, Syn. การซึมเศร้า, Example: การซึมเศร้า การมองโลกในแง่ร้ายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนคิดฆ่าตัวตาย, Thai Definition: การที่เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน
โก่น(v) fell, See also: bulldoze, clear, Syn. ขุด, โค่น
เพื่อนร่วมทาง(n) fellow traveler, See also: companion, Example: ผมได้นัดหมายเพื่อนร่วมทางอีกหลายคน เพื่อชวนกันสำรวจและบันทึกภาพน้ำตกอันสวยงาม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เดินทางร่วมกัน
เด็กหนุ่ม(n) lad, See also: boy, shaver, stripling, young fellow, youngster, youth, Syn. วัยรุ่น, วัยหนุ่ม, Ant. คนแก่, คนชรา, ผู้ชรา, ผู้เฒ่า
ความเป็นมิตร(n) friendship, See also: companionship, fellowship, Syn. มิตรภาพ, ความเป็นเพื่อน, Ant. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ, Example: ชายหนุ่มเดินเข้ามาด้วยทีท่าปราศจากความเป็นมิตร
ล้ม(v) cut down, See also: fell, hew, lop, Syn. ตัดโค่น, Example: พวกชาวบ้านช่วยกันล้มป่าเพื่อใช้เป็นที่ทำมาหากิน
การแสดงความยินดี(n) congratulations, See also: felicitation, compliment, Ant. การแสดงความเสียใจ, Example: ผู้ใหญ่ควรฝึกทักษะทางสังคมให้เด็ก เช่น การฟัง การพูดเพราะ การขอบคุณ การแสดงความยินดี เป็นต้น
สิ่งไม่มีชีวิต(n) non-living thing, See also: inanimation, lifeless things, Ant. สิ่งมีชีวิต, Example: สิ่งไม่มีชีวิตเป็นองค์ประกอบทางกายภาพที่สำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศดำรงอยู่ได้ เช่น พลังงานจากดวงอาทิตย์, Thai Definition: สิ่งที่ดำรงอยู่โดยไม่หายใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้[ai] (x) EN: fellow ; guy ; you  FR: camarade [m]
อาชญากรรม[ātyākam = ātchayākam] (n) EN: crime ; penal offense ; felony  FR: crime [m] ; forfait [m]
บีเลเฟลด์[Bīlēfēlt] (tm) EN: Bielefeld  FR: Bielefeld
ชาย[chāi] (n) EN: male ; man ; fellow  FR: homme [m] ; garçon [m] ; mâle [m]
โดยปลอดภัย[dōi pløtphai] (adv) EN: safely
โดยสวัสดิภาพ[dōi sawatdīphāp] (adv) EN: safely ; safe and sound
ฟันม้า[fanmā] (n) EN: feldspar
เฟลด์สปาร์[fēlspā] (n) EN: feldspar  FR: feldspath [m]
หอไอเฟล[hø Aifēl] (n, prop) EN: Eiffel Tower  FR: tour Eiffel [f]
เจียม[jīem] (n) EN: rug made of deerskin ; felt blanket ; felt rug  FR: tapis en feutre [m]
จดหมายแสดงความยินดี[jotmāi sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: letter of congratulations  FR: lettre de félicitations [f]
กาลกิริยา[kālakiriyā] (n) EN: death ; lifelessness
การแสดงความยินดี[kān sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim  FR: félicitations [fpl] ; compliment [m]
การทำออรัล[kān tham øran] (n, exp) EN: oral sex ; fellatio ; blowjob = blow job (vulg.)  FR: fellation [f] ; pipe ]f] (vulg.)
โค่น[khōn] (v) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple  FR: abattre
โค่นต้นไม้[khōn tonmāi] (v, exp) EN: fell trees ; lumber  FR: abattre un arbre ; débiter ; couper du bois
ความเป็นมิตร[khwām pen mit] (n, exp) EN: friendship ; companionship ; fellowship  FR: amitié [f]
ความสุข[khwāmsuk] (n) EN: happiness ; pleasure ; felicity ; bliss; contentment  FR: bonheur [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; bien-être [m] ; félicité [f] (litt.)
เกี่ยวกับแมว[kīokap maēo] (adj) EN: feline  FR: félin
กร่อย[krǿi] (adj) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune  FR: insipide
ไม่มีชีวิต[mai mī chīwit] (n, exp) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat  FR: ne pas donner signe de vie
ไม่มีชีวิตชีวา[mai mī chīwitchiwā] (xp) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat
มิตร[mit] (n) EN: friend ; companion ; fellow  FR: ami [m] ; amie [f] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; camarade [m, f] ; compagnon [m] ; pote [m] (fam.)
อมนกเขา[om nok khao] (v, exp) EN: give oral sex ; perform fellatio   FR: faire une pipe (vulg.) ; tailler une pipe (vulg.)
ปรินิพพาน[parinipphān] (n) EN: nirvana ; state of complete bliss  FR: nirvana [m] ; félicité [f] ; béatitude [f]
ภาคีสมาชิก[phākhīsamāchik] (n) EN: associate member ; associate fellow  FR: membre associé [m]
พยายามตลอดชีวิต[phayāyām taløt chīwit] (v, exp) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle  FR: lutter toute la vie durant
เพื่อน[pheūoen] (n) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy ; company  FR: ami [m] ; amie [f] ; camarade [m] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; pote [m] (fam.) ; compagnon [m] (vx – litt.) ; compagnie [f]
เพื่อนเดินทาง[pheūoen doēnthāng] (n, exp) EN: fellow-traveller ; traveling companion ; companion  FR: compagnon de voyage [m]
เพื่อนโดยสาร[pheūoen dōisān] (n, exp) EN: fellow passenger
เพื่อนมนุษย์[pheūoen manut] (n, exp) EN: fellowman ; fellow creature ; fellowmen
เพื่อนร่วมชาติ[pheūoen ruam chāt] (n, exp) EN: compatriot ; fellow-countryman ; countryman  FR: compatriote [m]
เพื่อนร่วมโลก[pheūoen ruam lōk] (n, exp) EN: one's world mate ; fellow inhabitants of the world ; all fellow beings
เพื่อนร่วมงาน[pheūoen ruamngān] (n, exp) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate  FR: collègue [m] ; associé [m] ; confrère [m]
เพื่อนร่วมทาง[pheūoen rūam thāng] (n, exp) EN: fellow traveler ; companion  FR: compagnon de voyage [m]
พี่น้องร่วมชาติ[phīnøng ruam chāt] (n, exp) EN: fellow citizen
ผู้ร้าย[phūrāi] (n) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain  FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ผู้ร่วมงาน[phūruamngān] (n) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker  FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]
พุดตะแคง[phut takhaēng] (n, exp) EN: Lady of the Night ; Yellow brunfelsia
รอยร้าว[røirāo] (n) EN: crack ; rift ; cleft ; cleavage  FR: fente [f] ; fêlure [f]
แสดงความยินดี[sadaēng khwām yindī] (v) EN: congratulate ; felicitate ; acclaim  FR: congratuler ; féliciter
สักหลาด[sakkalāt] (n) EN: woolen fabric ; flannel ; felt  FR: étoffe de laine [f] ; feutre [m]
สมาชิก[samāchik] (n) EN: member ; fellow  FR: membre [m] ; adhérent [m] ; affilié [m] ; sociétaire [m] ; élément [m]
ซาบซึ้ง[sāpseung] (adj) EN: heartfelt ; sentimental
เซื่อง[seūang = seuang] (adj) EN: slow ; sluggish ; dull ; listless ; lifeless ; lethargic  FR: indolent ; nonchalant
สิ่งไม่มีชีวิต[sing mai mī chīwit] (n, exp) EN: non-living thing ; inanimation ; lifeless things  FR: chose inerte [f] ; objet inanimé [m]
ซบเซา[sopsao] (v) EN: dull ; be sluggish ; be lifeless ; look unhappy ; be sad ; be subdued
ตา[tā] (n) EN: guy ; bloke ; fellow ; chap
ตลอดชีพ[taløt chīp] (adv) EN: lifelong ; through one's life ; in one's whole life ; all one's life ; at vitam  FR: toute la vie
ตลอดปลอดโปร่ง[taløt pløtprōng] (adv) EN: through ; clear ; transparent ; safely

CMU English Pronouncing Dictionary
FEL F EH1 L
FELL F EH1 L
FELS F EH1 L Z
FELD F EH1 L D
FELT F EH1 L T
FELA F EH1 L AH0
FELLA F EH1 L AH0
FELON F EH1 L AH0 N
FELIZ F EH1 L IH0 Z
FELDT F EH1 L T
FELAN F EH1 L AH0 N
FELCH F EH1 L CH
FELDA F EH1 L D AH0
FELPS F EH1 L P S
FELDE F EH1 L D
FELTY F EH1 L T IY0
FELLS F EH1 L Z
FELIX F IY1 L IH0 K S
FELIM F EH1 L AH0 M
FELTZ F EH1 L T S
FELIS F EH1 L IH0 S
FELTS F EH1 L T S
TAFEL T AE1 F AH0 L
APFEL AE1 P F AH0 L
COFFEL K AA1 F AH0 L
FELINE F IY1 L AY2 N
FELICE F AH0 L IY1 S
FELLAS F EH1 L AH0 S
FELLED F EH1 L D
FELONS F EH1 L AH0 N Z
BEFELL B IH0 F EH1 L
FELDER F EH1 L D ER0
FELIPE F AH0 L IY1 P
FELTES F EH1 L T S
FELTUS F EH1 L T AH0 S
FELBER F EH1 L B ER0
FELKER F EH1 L K ER0
FELONY F EH1 L AH0 N IY0
FELSKE F EH1 L S K
FELGER F EH1 L G ER0
FELLER F EH1 L ER0
FELLIN F EH1 L IH0 N
FELTER F EH1 L T ER0
FELMAN F EH1 L M AH0 N
DUFFEL D AH1 F AH0 L
FELVER F EH1 L V ER0
FELTON F EH1 L T AH0 N
EIFFEL AY1 F AH0 L
FELKEL F EH1 L K AH0 L
FELTEN F EH1 L T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fell (v) fˈɛl (f e1 l)
felt (v) fˈɛlt (f e1 l t)
Felix (n) fˈiːlɪks (f ii1 l i k s)
fells (v) fˈɛlz (f e1 l z)
felon (n) fˈɛlən (f e1 l @ n)
Felipe (n) fɛlˈiːp (f e l ii1 p)
befell (v) bˈɪfˈɛl (b i1 f e1 l)
duffel (n) dˈʌfl (d uh1 f l)
feline (j) fˈiːlaɪn (f ii1 l ai n)
fellah (n) fˈɛlə (f e1 l @)
felled (v) fˈɛld (f e1 l d)
fellow (n) fˈɛlou (f e1 l ou)
felons (n) fˈɛlənz (f e1 l @ n z)
felony (n) fˈɛləniː (f e1 l @ n ii)
safely (a) sˈɛɪfliː (s ei1 f l ii)
wifely (j) wˈaɪfliː (w ai1 f l ii)
Krefeld (n) krˈɛɪfɛlt (k r ei1 f e l t)
felling (v) fˈɛlɪŋ (f e1 l i ng)
fellows (n) fˈɛlouz (f e1 l ou z)
felspar (n) fˈɛlspaːr (f e1 l s p aa r)
felucca (n) fˈɛlˈʌkə (f e1 l uh1 k @)
Felicity (n) fˈəlˈɪsɪtiː (f @1 l i1 s i t ii)
feldspar (n) fˈɛldspaːr (f e1 l d s p aa r)
felicity (n) fˈəlˈɪsɪtiː (f @1 l i1 s i t ii)
fellahin (n) fˌɛləhˈiːn (f e2 l @ h ii1 n)
felonies (n) fˈɛlənɪz (f e1 l @ n i z)
feluccas (n) fˈɛlˈʌkəz (f e1 l uh1 k @ z)
lifeless (j) lˈaɪfləs (l ai1 f l @ s)
lifelike (j) lˈaɪflaɪk (l ai1 f l ai k)
lifeline (n) lˈaɪflaɪn (l ai1 f l ai n)
lifelong (j) lˈaɪflɒŋ (l ai1 f l o ng)
wifelier (j) wˈaɪflɪəʳr (w ai1 f l i@ r)
wifelike (j) wˈaɪflaɪk (w ai1 f l ai k)
Bielefeld (n) bˈiːləfɛlt (b ii1 l @ f e l t)
bedfellow (n) bˈɛdfɛlou (b e1 d f e l ou)
fellaheen (n) fˌɛləhˈiːn (f e2 l @ h ii1 n)
felonious (j) fˈɪlˈounɪəʳs (f i1 l ou1 n i@ s)
heartfelt (j) hˈaːtfɛlt (h aa1 t f e l t)
lifelines (n) lˈaɪflaɪnz (l ai1 f l ai n z)
underfelt (n) ˈʌndəfɛlt (uh1 n d @ f e l t)
wifeliest (j) wˈaɪflɪɪst (w ai1 f l i i s t)
Blumenfeld (n) blˈuːmənfɛld (b l uu1 m @ n f e l d)
Felixstowe (n) fˈiːlɪkstou (f ii1 l i k s t ou)
bedfellows (n) bˈɛdfɛlouz (b e1 d f e l ou z)
felicitate (v) fˈəlˈɪsɪtɛɪt (f @1 l i1 s i t ei t)
felicities (n) fˈəlˈɪsɪtɪz (f @1 l i1 s i t i z)
felicitous (j) fˈəlˈɪsɪtəs (f @1 l i1 s i t @ s)
fellowship (n) fˈɛlouʃɪp (f e1 l ou sh i p)
lifelessly (a) lˈaɪfləsliː (l ai1 f l @ s l ii)
playfellow (n) plˈɛɪfɛlou (p l ei1 f e l ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同学[tóng xué, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] (fellow) classmate, #1,270 [Add to Longdo]
真心[zhēn xīn, ㄓㄣ ㄒㄧㄣ, ] sincere; heartfelt, #1,942 [Add to Longdo]
小子[xiǎo zi, ㄒㄧㄠˇ ㄗ˙, ] boy; young fellow; (derog.) chap, #4,288 [Add to Longdo]
友谊[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, / ] companionship; fellowship; friendship, #4,291 [Add to Longdo]
同胞[tóng bāo, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄠ, ] fellow citizen or countryman, #5,031 [Add to Longdo]
[fá, ㄈㄚˊ, ] to cut down; to fell; to dispatch an expedition against; to attack; to boast, #5,265 [Add to Longdo]
终身[zhōng shēn, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ, / ] lifelong, #6,741 [Add to Longdo]
老头[lǎo tóu, ㄌㄠˇ ㄊㄡˊ, / ] old fellow (disrespectful), #6,765 [Add to Longdo]
小伙子[xiǎo huǒ zi, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄨㄛˇ ㄗ˙, ] lad; young fellow; youngster, #6,970 [Add to Longdo]
院士[yuàn shì, ㄩㄢˋ ㄕˋ, ] a scholar; an academician; a fellow (of an academy), #7,730 [Add to Longdo]
同伴[tóng bàn, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄢˋ, ] companion; comrade; fellow, #8,837 [Add to Longdo]
老乡[lǎo xiāng, ㄌㄠˇ ㄒㄧㄤ, / ] fellow townsman; fellow villager; someone from the same hometown, #9,890 [Add to Longdo]
衷心[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] heartfelt; wholehearted; cordial, #10,758 [Add to Longdo]
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, ] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings), #11,071 [Add to Longdo]
深切[shēn qiè, ㄕㄣ ㄑㄧㄝˋ, ] deeply felt; heartfelt; sincere; honest, #11,937 [Add to Longdo]
逼真[bī zhēn, ㄅㄧ ㄓㄣ, ] lifelike; true to life; distinctly; clearly, #14,012 [Add to Longdo]
安然[ān rán, ㄢ ㄖㄢˊ, ] safely; peacefully; at a rest, #14,439 [Add to Longdo]
由衷[yóu zhōng, ㄧㄡˊ ㄓㄨㄥ, ] heartfelt; sincere; unfeigned, #14,758 [Add to Longdo]
伙计[huǒ jì, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, / ] partner; fellow; mate; waiter; servant; shop assistant, #17,536 [Add to Longdo]
拉姆斯菲尔德[Lā mǔ sī fēi ěr dé, ㄌㄚ ㄇㄨˇ ㄙ ㄈㄟ ㄦˇ ㄉㄜˊ, / ] (Donald) Rumsfeld, secretary of Defense, #19,995 [Add to Longdo]
乡亲[xiāng qīn, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ, / ] fellow countryman (from the same village); local people; villager; the folks back home, #20,350 [Add to Longdo]
[zhān, ㄓㄢ, / ] felt, #22,955 [Add to Longdo]
栩栩如生[xǔ xǔ rú shēng, ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ ㄖㄨˊ ㄕㄥ, ] vivid and lifelike; true to life; realistic, #24,378 [Add to Longdo]
志同道合[zhì tóng dào hé, ㄓˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄏㄜˊ, ] like-minded; fellow enthusiast; kindred spirit, #25,127 [Add to Longdo]
生命线[shēng mìng xiàn, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] lifeline, #25,391 [Add to Longdo]
命脉[mìng mài, ㄇㄧㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] lifeline, #25,472 [Add to Longdo]
一网打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop, #27,729 [Add to Longdo]
采伐[cǎi fá, ㄘㄞˇ ㄈㄚˊ, / ] fell; cut, #28,107 [Add to Longdo]
语重心长[yǔ zhòng xīn cháng, ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ, / ] meaningful and heartfelt words (成语 saw); sincere and earnest wishes, #28,141 [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] Laos; fellow-official; hut, #28,658 [Add to Longdo]
王明[Wáng Míng, ㄨㄤˊ ㄇㄧㄥˊ, ] Wang Ming (1904-1974), Soviet trained Chinese communist, Comintern and Soviet stooge and left adventurist in the 1930s, fell out with Mao and moved to Soviet Union from 1956, #29,193 [Add to Longdo]
传神[chuán shén, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄣˊ, / ] vivid; lifelike, #30,135 [Add to Longdo]
[zhān, ㄓㄢ, ] felt; silken banner, #32,212 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] felicity, #32,222 [Add to Longdo]
长石[cháng shí, ㄔㄤˊ ㄕˊ, / ] feldspar (felspar), #35,936 [Add to Longdo]
同僚[tóng liáo, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧㄠˊ, ] colleague; fellow-worker, #37,115 [Add to Longdo]
重犯[zhòng fàn, ㄓㄨㄥˋ ㄈㄢˋ, ] serious criminal; felon, #39,804 [Add to Longdo]
乡人[xiāng rén, ㄒㄧㄤ ㄖㄣˊ, / ] a villager; a fellow villager, #39,930 [Add to Longdo]
[chá, ㄔㄚˊ, ] a raft made of bamboo or wood; to fell trees; to hew, #43,138 [Add to Longdo]
落井下石[luò jǐng xià shí, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄚˋ ㄕˊ, ] to throw stones at sb who fell down a well (成语 saw); to hit a person who is down, #43,758 [Add to Longdo]
重罪[zhòng zuì, ㄓㄨㄥˋ ㄗㄨㄟˋ, ] serious crime; felony, #45,791 [Add to Longdo]
伐木[fá mù, ㄈㄚˊ ㄇㄨˋ, ] to cut wood; tree-felling; lumbering, #46,226 [Add to Longdo]
同病相怜[tóng bìng xiāng lián, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, / ] fellow sufferers empathize with each other (成语 saw); misery loves company, #48,625 [Add to Longdo]
终身大事[zhōng shēn dà shì, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄉㄚˋ ㄕˋ, / ] major turning point of lifelong import (esp. marriage), #49,059 [Add to Longdo]
彪形大汉[biāo xíng dà hàn, ㄅㄧㄠ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, / ] burly chap; husky fellow, #53,085 [Add to Longdo]
懒汉[lǎn hàn, ㄌㄢˇ ㄏㄢˋ, / ] idle fellow; lazybones, #53,602 [Add to Longdo]
傻蛋[shǎ dàn, ㄕㄚˇ ㄉㄢˋ, ] stupid young fellow; idiot, #53,775 [Add to Longdo]
洛克菲勒[luò kè fēi lè, ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜˋ ㄈㄟ ㄌㄜˋ, ] Rockefeller, #53,834 [Add to Longdo]
懒虫[lǎn chóng, ㄌㄢˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] lazy fellow (insult); idle slob, #57,378 [Add to Longdo]
毛毡[máo zhān, ㄇㄠˊ ㄓㄢ, / ] felt, #57,950 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Feld(n) |das, pl. Felder| สนาม, ทุ่ง
Tafel Schokolade(n) |die, pl. Tafeln Schokolade| ช็อกโกแล็ตแบบแท่ง
Löffel(n) |der, pl. Löffel| ช้อน
Apfel(n) |der, pl. Äpfel| แอปเปิ้ล
Gipfel(n) |der, pl. Gipfel| ยอดเขา
Gipfel(n) |der, pl. Gipfel| การเจรจาระหว่างผู้นำชั้นสูงระดับประเทศ เช่น Gipfeltreffen
verzweifelt(adj) สิ้นหวัง, เศร้าโศก, ที่มีแต่ความทุกข์ตรม (อาการหนักกว่า unglücklich) เช่น Er ist verzweifelt, weil er Jahre lang arbeitslos ist. เขาทุกข์ใจมากเนื่องจากไม่มีงานทำมาหลายปีแล้ว, See also: A. froh, frohlich, glücklich, Related: unglücklich, besorgt, betrübt
Pantoffel(n) |der, pl. Pantoffeln| รองเท้าแตะที่ไว้ใส่ในบ้าน
Stiefel(n) |der, pl. Stiefel| รองเท้าบูท
zweifeln(vi) |zweifelte, hat gezweifelt, an etw.(D)/jmdm.| สงสัย, เคลือบแคลง เช่น Die Polizei hat an der Aussage des Zeugen gezweifelt. ตำรวจสงสัยคำให้การของพยาน
zweifelhaft(adj) |zweifelhafter, zweifelhaftest-| ที่ยังไม่แน่นอน, ที่ยังไม่ได้ถูกตัดสินใจ เช่น Die Ergebnisse sind noch zweifelhaft. ผลลัพธ์นี้ยังเป็นที่ไม่แน่นอน
zweifelhaft(adj) |zweifelhafter, zweifelhaftest-| ที่อาจไม่ถูกต้อง, ที่อาจไม่แท้จริง เช่น ein zweifelhaftes Kompliment คำเยินยอที่อาจไม่จริงใจ
zweifelhaft(adj) |zweifelhafter, zweifelhaftest-| ที่น่าเคลือบแคลงสงสัยหรืออาจผิดกฎหมาย เช่น ein zweifelhaftes Geschäft ธุรกิจที่น่าสงสัย
zweifellos(adv) เป็นที่แน่นอนปราศจากความสงสัย, Syn. ohne Zweifel
Waffel(n) |die, pl. Waffeln| ขนมเวเฟอร์(แผ่นขนมปังอบกรอบ)
Erdapfel(n, colloq) |der, pl. Erdäpfel, ภาษาพูดทางใต้ของเยอรมนี| มันฝรั่ง, Syn. Kartoffel
Reifelager(n) |das, nur Sg.| การสุก(ของผลไม้หรือเนยแข็ง), การบ่มให้สุก เช่น Der Gouda mittelalt ist ein im Natur-Reifelager gereifter Käse mit 48 % Fett i.Tr. und damit Scheibe für Scheibe ein Genuss.; Die weisse Traube aus Frankreich verleiht diesem Schaumwein eine unnachahmliche Noblesse. Die schonende zweite Gährung und das lange Reifelager auf der Hefe sind die Garantie für meisterhafte Qualität und exzellenten Geschmack.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Büffelkopfente {f} [ornith.](n) เป็ดขนาดเล็กในอเมริกาเหนือจำพวก Bucephala albeola ตัวผู้มีขนเป็นพุ่มที่หัว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbruchschaufel {f}; Abbruchlöffel {m}demolition bucket [Add to Longdo]
Abfahrtstafel {f}departure board [Add to Longdo]
Abgangsfeld {n}outgoing feeder panel [Add to Longdo]
Ablenkung {f}; Ablenken {n}; Ausschlag {m} | Ablenkung im Magnetfelddeflection; deflexion [Br.] | magnetic deflectio [Add to Longdo]
Abschreibungsfeld {n}amortization field [Add to Longdo]
Abstammung {f}; Ahnentafel {f}genealogy [Add to Longdo]
Acker {m}, Feld {n} | den Acker bestellen | einen Acker bewirtschaftenfield | to till the soil | to work the land [Add to Longdo]
Adamsapfel {m}; Kehlkopf {m} [anat.]Adam's apple [Add to Longdo]
Adressfeld {n}address array [Add to Longdo]
Adressfeld {n}; Adressenfeld {n}; Anschriftsfeld {n}address field [Add to Longdo]
Ahnentafel {f}; Stammbaum {m}pedigree [Add to Longdo]
Akkumulierungsfeld {n}accumulation field [Add to Longdo]
Apfeltasche {f}apple turnover [Add to Longdo]
Ankerquerfeld {n} [electr.]armature quadrative-axis field [Add to Longdo]
Ankunftstafel {f}arrival board [Add to Longdo]
Anlagenfeldgröße {f}asset field size [Add to Longdo]
Anordnung {f}; Aufstellung {f}; Feld {n}; Matrix {f}; Bereich {m}; Reihe {f}array [Add to Longdo]
Anschlagbrett {n}; Anschlagtafel {f}; Plakatwand {f} | Anschlagbretter {pl}; Anschlagtafeln {pl}; Plakatwände {pl}billboard | billboards [Add to Longdo]
Anschlussfeld {n}connector panel [Add to Longdo]
Anschlussleiste {f}; Anschlusstafel {f}; Steckschalttafel {f}pinboard [Add to Longdo]
Apfeltrester {m}pomace [Add to Longdo]
Anzeigetafel {f}scoreboard [Add to Longdo]
Apfel {m} | Äpfel {pl} | glasierter Apfel | für einen Apfel und ein Ei; für ein Butterbrotapple | apples | toffie apple [Br.]; candy apple | for peanuts; for next to nothing [Add to Longdo]
Apfelbaum {m} [bot.] | Apfelbäume {pl}apple tree | apple trees [Add to Longdo]
Apfelblüte {f}apple blossom [Add to Longdo]
Apfelessig {m}cider vinegar [Add to Longdo]
Apfelkuchen {m}apple pie [Add to Longdo]
Apfelmus {n}apple puree [Add to Longdo]
Apfelmus {n}applesauce [Add to Longdo]
Apfelpfannkuchen {m} [cook.]apple pancake [Add to Longdo]
Apfelpudding {m}pandowdy [Add to Longdo]
Apfelsaft {m}apple juice [Add to Longdo]
Apfelsaft {m}; Apfelmost {m} (vergoren)cider [Add to Longdo]
Apfelsaftschorle {f}; Apfelschorle {f}apple juice with sparkling mineral water [Add to Longdo]
Apfelschaum {m}apple mousse [Add to Longdo]
Apfelschimmel {m}apple grey [Add to Longdo]
Apfelschnaps {m}applejack [Add to Longdo]
Apfelsine {f}orange [Add to Longdo]
Apfelwein {m}cider [Add to Longdo]
Arbeitsfeld {n} | Arbeitsfelder {pl}field of work | fields of work [Add to Longdo]
Armaturentafel {f}instrument panel [Add to Longdo]
Armaturentafel {f}fascia [Br.] [Add to Longdo]
Artikelstammfeld {n}article master field [Add to Longdo]
Arzt {m}; Ärztin {f}; Mediziner {m}; Medizinerin {f} | Ärzte {pl}; Ärztinnen; Mediziner {pl}; Medizinerinnen {pl} | zum Arzt gehen | Arzt im Praktikum (AiP); Assistent im ersten Jahr | Jungassistent {m} | Altassistent {m}doctor; physician | doctors; physicians | to go to the doctor | intern; first year resident [Am.]; junior houseofficer [Br.] | resident [Am.]; senior house officer (SHO) [Br.] | fellow [Am.]; registrar [Br.] [Add to Longdo]
Ass {n}; As {n} [alt]; Eins {f} auf dem Würfel | Asse {pl} | Herzass {n}ace | aces | ace of hearts [Add to Longdo]
Aufgabenfeld {n}task field [Add to Longdo]
Aufgabenkreis {m}; Tätigkeitsfeld {n}; Tätigkeitsbereich {m} | Aufgabenkreise {pl}; Arbeitsgebiete {pl}field of activity | fields of activity [Add to Longdo]
Augapfel {m} [anat.] | Augäpfel {pl}eyeball | eyeballs [Add to Longdo]
etw. wie seinen Augapfel hütento guard sth. like gold [Add to Longdo]
etw. wie seinen Augapfel hütento cherish sth. like life itself [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
washtafelอ่างล้างหน้าที่ยกพื้นสูง ตัวอย่างเช่นในโรงแรมไหญ่ๆ หรือตามบ้าน อพาร์ทเมนท์ต่างๆ etc.

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
お付き合い[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付き合い) association; socializing; socialising; fellowship [Add to Longdo]
がさっ;ガサッ[gasatsu ; gasatsu] (adv-to) (on-mim) with a swoosh; at one fell swoop [Add to Longdo]
となりのサインフェルド[tonarino sainferudo] (n) Seinfeld (TV Show) [Add to Longdo]
アスファルトフェルト[asufarutoferuto] (n) asphalt felt [Add to Longdo]
イラマチオ;イマラチオ[iramachio ; imarachio] (n) (vulg) (sl) (See フェラチオ) irrumatio (fellatio wherein the majority of movement is performed by the felatee) (lat [Add to Longdo]
エッフェル塔[エッフェルとう, efferu tou] (n) Eiffel Tower; (P) [Add to Longdo]
オセロット[oserotto] (n) ocelot (feline, Felis pardalis) [Add to Longdo]
カランコエ[karankoe] (n) kalanchoe (esp. species Kalanchoe blossfeldiana) (lat [Add to Longdo]
カリ長石[カリちょうせき, kari chouseki] (n) potash feldspar [Add to Longdo]
クラインフェルター症候群[クラインフェルターしょうこうぐん, kurainferuta-shoukougun] (n) Klinefelter's syndrome [Add to Longdo]
クロイツフェルトヤコブ病[クロイツフェルトヤコブびょう, kuroitsuferutoyakobu byou] (n) Creutzfeldt-Jakob disease; CJD [Add to Longdo]
サーバル[sa-baru] (n) serval (Felis serval) [Add to Longdo]
サーベルタイガー[sa-berutaiga-] (n) (abbr) sabre-toothed tiger (prehistoric feline, Smilodon californicus) (wasei [Add to Longdo]
サインペン[sainpen] (n) felt-tip pen (wasei [Add to Longdo]
シマミドリハゼ[shimamidorihaze] (n) Afele's fringefin goby (Eviota afelei); Afele's pygmy goby [Add to Longdo]
セーフティードライブ[se-futei-doraibu] (n) driving safely (wasei [Add to Longdo]
セーフライト[se-furaito] (n) safelight [Add to Longdo]
ソフト帽[ソフトぼう, sofuto bou] (n) felt hat [Add to Longdo]
タイガー[taiga-] (n) tiger (feline, Panthera tigris) [Add to Longdo]
ダッフル[daffuru] (n) duffel; duffle [Add to Longdo]
ダッフルバッグ[daffurubaggu] (n) duffel bag; duffle bag [Add to Longdo]
ディープスロート[dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio) [Add to Longdo]
ネコ亜目[ネコあもく, neko amoku] (n) Feliformia [Add to Longdo]
ヒョウ属[ヒョウぞく, hyou zoku] (n) Panthera (genus of the cat family Felidae containing tigers, lions, jaguars, and leopards) [Add to Longdo]
フェラ[fera] (n) (abbr) (See フェラチオ) fellatio [Add to Longdo]
フェラチオ[ferachio] (n) fellatio; blow job; (P) [Add to Longdo]
フェルト[feruto] (n) felt; (P) [Add to Longdo]
フェルトペン[ferutopen] (n) felt pen; felt-tip pen; fiber-tip pen [Add to Longdo]
フェローシップ[fero-shippu] (n) fellowship; (P) [Add to Longdo]
ホルンフェルス[horunferusu] (n) hornfels (ger [Add to Longdo]
ミルキーハット[miruki-hatto] (n) (1) casual felt hat (originally white) (wasei [Add to Longdo]
メルトン[meruton] (n) melton (type of felt) [Add to Longdo]
ヤコブ病[ヤコブびょう, yakobu byou] (n) (abbr) (See クロイツフェルトヤコブ病) Creutzfeld-Jakob disease; CJD [Add to Longdo]
ヨーロッパ山猫[ヨーロッパやまねこ;ヨーロッパヤマネコ, yo-roppa yamaneko ; yo-roppayamaneko] (n) (uk) European wildcat (Felis silvestris silvestris) [Add to Longdo]
ライフライン[raifurain] (n) (1) (essential) utilities; (2) lifeline [Add to Longdo]
リビア山猫[リビアやまねこ;リビアヤマネコ, ribia yamaneko ; ribiayamaneko] (n) (uk) Libyan wildcat (Felis silvestris lybica); African wildcat [Add to Longdo]
リビア猫[リビアねこ;リビアネコ, ribia neko ; ribianeko] (n) (uk) (obsc) (See リビア山猫) Libyan wildcat (Felis silvestris lybica); African wildcat [Add to Longdo]
悪戯者[いたずらもの, itazuramono] (n) loose woman; useless fellow; mischief maker [Add to Longdo]
悪者[わるもの, warumono] (n) bad fellow; rascal; ruffian; scoundrel; (P) [Add to Longdo]
握り屋[にぎりや, nigiriya] (n) miser; grasping fellow [Add to Longdo]
安牌[あんぱい, anpai] (n) (1) 'safe' tile in mahjong (one that won't be taken up by other players if discarded); (2) someone that can be safely ignored (e.g. in some competitive situation) [Add to Longdo]
一生不犯[いっしょうふぼん, isshoufubon] (n) (strict) observance of the Buddhist precept of lifelong celibacy [Add to Longdo]
一味徒党[いちみととう, ichimitotou] (n) whole party to a plot; whole gang; fellow conspirators [Add to Longdo]
雲豹[うんぴょう;ウンピョウ, unpyou ; unpyou] (n) (uk) clouded leopard (Neofelis nebulosa) [Add to Longdo]
穎脱[えいだつ, eidatsu] (n,vs) gaining recognition; rising above one's fellows [Add to Longdo]
果報者[かほうもの, kahoumono] (n) lucky fellow [Add to Longdo]
快漢[かいかん, kaikan] (n) pleasant fellow [Add to Longdo]
快男子[かいだんし, kaidanshi] (n) agreeable fellow [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
じゃが芋[じゃがいも, jagaimo] Kartoffel [Add to Longdo]
一覧表[いちらんひょう, ichiranhyou] tabellarische_Uebersicht, -Tafel [Add to Longdo]
不審[ふしん, fushin] Zweifel, Verdacht [Add to Longdo]
元帥[げんすい, gensui] Feldmarschall [Add to Longdo]
准尉[じゅんい, jun'i] Oberfeldwebel [Add to Longdo]
出征[しゅっせい, shussei] Feldzug [Add to Longdo]
[はら, hara] Ebene, Feld, Wildnis [Add to Longdo]
双眼鏡[そうがんきょう, sougankyou] Fernglas, Feldstecher [Add to Longdo]
図表[ずひょう, zuhyou] Diagramm, Tafel, graphische Darstellung [Add to Longdo]
塔婆[とうば, touba] Stupa, (schmale hoelzerne) Grabtafel [Add to Longdo]
山頂[さんちょう, sanchou] Berggipfel [Add to Longdo]
[いわ, iwa] -Fels, -Felsen [Add to Longdo]
岩屋[いわや, iwaya] Felsenhoehle [Add to Longdo]
岩登り[いわのぼり, iwanobori] das_Felsklettern [Add to Longdo]
岩石[がんせき, ganseki] Gestein, Felsbrocken [Add to Longdo]
岩礁[がんしょう, ganshou] Felsenriff, Klippe [Add to Longdo]
岸壁[がんぺき, ganpeki] Felswand [Add to Longdo]
[みね, mine] Gipfel [Add to Longdo]
必ず[かならず, kanarazu] gewiss, sicher, ohne_Zweifel [Add to Longdo]
怪しい[あやしい, ayashii] zweifelhaft, fragwuerdig, bedenklich,, verdaechtig, unzuverlaessig, unsicher,, unglaubwuerdig, seltsam, sonderbar,, mysterioes, befremdlich, schlecht [Add to Longdo]
怪しむ[あやしむ, ayashimu] zweifeln, bezweifeln,, verdaechtigen, misstrauen, staunen, fuer_seltsam_halten [Add to Longdo]
恐妻家[きょうさいか, kyousaika] Pantoffelheld [Add to Longdo]
悪循環[あくじゅんかん, akujunkan] Teufelskreis [Add to Longdo]
悪魔[あくま, akuma] -Teufel [Add to Longdo]
掌中の玉[しょうちゅうのたま, shouchuunotama] geliebtes_Kind, Schatz, Augapfel, Juwel [Add to Longdo]
掲示板[けいじばん, keijiban] Anschlagtafel, schwarzes_Brett [Add to Longdo]
横隔膜[おうかくまく, oukakumaku] Zwerchfell [Add to Longdo]
段々畑[だんだんばたけ, dandanbatake] terrassenfoermige_Felder [Add to Longdo]
[け, ke] Haar, Feder, Wolle, Fell [Add to Longdo]
毛皮[けがわ, kegawa] -Fell, -Pelz [Add to Longdo]
水牛[すいぎゅう, suigyuu] Wasserbueffel [Add to Longdo]
水田[すいでん, suiden] Reisfeld [Add to Longdo]
水稲[すいとう, suitou] Feldreis [Add to Longdo]
水筒[すいとう, suitou] Feldflasche [Add to Longdo]
油田[ゆでん, yuden] Oelfeld [Add to Longdo]
沼田[ぬまた, numata] sumpfiges_Feld, schlammiges_Feld [Add to Longdo]
焼き芋[やきいも, yakiimo] geroestete_Suesskartoffeln [Add to Longdo]
[た, ta] Reisfeld [Add to Longdo]
田畑[たはた, tahata] Felder [Add to Longdo]
[はた, hata] -Feld [Add to Longdo]
[はた, hata] Feld [Add to Longdo]
[はん, han] RAIN, FELDRAIN, DAMM (ZWISCHEN DEN REISFELDERN) [Add to Longdo]
疑う[うたがう, utagau] zweifeln, bezweifeln, Verdacht_hegen, misstrauen [Add to Longdo]
疑問[ぎもん, gimon] -Frage, Zweifel, Problem [Add to Longdo]
疑惑[ぎわく, giwaku] Zweifel, Verdacht [Add to Longdo]
[かわ, kawa] -Haut, -Fell,-Pelz, -Leder,-Rinde,-Schale [Add to Longdo]
[ばん, ban] SPIELBRETT, TAFEL, PLATTE, BECKEN [Add to Longdo]
目玉[めだま, medama] Augapfel [Add to Longdo]
[りゅう, ryuu] SCHWEFEL [Add to Longdo]
硫化水素[りゅうかすいそ, ryuukasuiso] Schwefelwasserstoff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  felly
      n 1: rim (or part of the rim) into which spokes are inserted
           [syn: {felloe}, {felly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top