ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feline

F IY1 L AY2 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feline-, *feline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feline(adj) เกี่ยวกับสัตว์ตระกูลแมว, See also: เป็นของแมว
feline(adj) คล้ายแมว, See also: เหมือนแมว, Syn. catlike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feline(ฟี'ไลน์) adj. เกี่ยวกับสัตว์ตระกูลแมว,คล้ายแมว,ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ทรยศ,กะล่อน -n. สัตว์ตระกูลแมว., See also: felilineness, felinity n.
feline distemperโรคร้ายของแมวที่เนื่องจากเชื้อไวรัส
lifelinen. สายดึงนักประดาน้ำขึ้นลง,สายชูชีพ,เส้นชีวิต,วิถีทางจรรโลงชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionary
feline(adj) เหมือนแมว,คล้ายเสือ,กะล่อน,ทรยศ
feline(n) สัตว์ตระกูลแมว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวกับแมว[kīokap maēo] (adj) EN: feline  FR: félin

CMU English Pronouncing Dictionary
FELINE F IY1 L AY2 N
FELINES F IY1 L AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feline (j) fˈiːlaɪn (f ii1 l ai n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オセロット[oserotto] (n) ocelot (feline, Felis pardalis) [Add to Longdo]
サーベルタイガー[sa-berutaiga-] (n) (abbr) sabre-toothed tiger (prehistoric feline, Smilodon californicus) (wasei [Add to Longdo]
タイガー[taiga-] (n) tiger (feline, Panthera tigris) [Add to Longdo]
ライフライン[raifurain] (n) (1) (essential) utilities; (2) lifeline [Add to Longdo]
虎猫[とらねこ, toraneko] (n) ocelot (feline, Felis pardalis); tabby cat; tiger cat; wild cat (feline, Felis tigrina) [Add to Longdo]
生命線[せいめいせん, seimeisen] (n) lifeline [Add to Longdo]
命綱[いのちづな, inochiduna] (n) lifeline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feline
   adj 1: of or relating to cats; "feline fur"
   n 1: any of various lithe-bodied roundheaded fissiped mammals,
      many with retractile claws [syn: {feline}, {felid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top