ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feeling

F IY1 L IH0 NG   
95 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feeling-, *feeling*, feel
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feeling[N] ความรู้สึก, See also: อารมณ์, การรับรู้, ประสาทสัมผัส, Syn. disposition, emotion, mood, temper, Ant. apathy, insensitivity
feeling[N] ความคิด, See also: ความคิดเห็น, ทัศนคติ, ความเชื่อ, Syn. opinion, belief
feeling[N] ความเข้าใจ, See also: ความรัก, ความเห็นใจ, ความเมตตา
feeling[N] การสัมผัส, See also: การแตะ, การคลำ, Syn. touch, perception
feeling[ADJ] อ่อนไหวง่าย, See also: รับรู้ได้ง่าย
feeling no pain[SL] ตาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feeling(ฟีล'ลิง) n. ความรู้สึก,ความคิดเห็น,ความรู้สึกสัมผัส,อารมณ์,จิตใจ,ความเห็นใจ,ความสำนึก. adj. ไว (ความรู้สึก) ,เห็นใจ,มีอารมณ์., See also: feelingly adv. feelingness n., Syn. sensation
ill-feeling(อิลฟิล'ลิง) adj. มุ่งร้าย,มีเจตนาไม่ดี,มีใจเป็นปฏิปักษ์, Syn. ugly
unfeeling(อันฟีล'ลิง) adj. ไม่รู้สึก,ไม่มีความรู้สึก,โหดเหี้ยม,ไร้ความปรานี,ไร้ความเห็นอกเห็นใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
feeling(n) ความรู้สึก,อารมณ์,จิตใจ,ความสำนึก,ความคิดเห็น
unfeeling(adj) โหดร้าย,ทารุณ,ไม่มีความรู้สึก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feeling of Inferiorityความรู้สึกต่ำต้อย [การแพทย์]
Feeling of Unrealityความรู้สึกของความไม่เป็นจริง,ความรู้สึกที่ไม่เป็นความจริง [การแพทย์]
Feeling, Aggressiveความรู้สึกก้าวร้าว [การแพทย์]
Feeling, Positiveความรู้สึกด้านบวก [การแพทย์]
Feeling, Reflectingการสะท้อนความรู้สึก [การแพทย์]
Feeling, Shareการถ่ายทอดความรู้สึก [การแพทย์]
Feeling, Subjectiveความรู้สึกเชิงจิตวิสัย [การแพทย์]
Feeling, Unsteadyทรงตัวไม่ได้ [การแพทย์]
Feelingsความรู้สึก,อารมณ์ [การแพทย์]
Feelings of Worthlessnessความรู้สึกไร้ค่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The release from a feeling of entrapment.การปลดปล่อย จากความรู้สึกเหมือนติดกับดัก Emotions (2017)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...การที่บอกว่านายเสียใจ เพราะว่าคนในครอบครัวเป็นฆาตกร หรือรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบ การตายของคนที่เคยอยู่ด้วย หรือทำอะไรเพียงเพราะว่า เป็นสิ่งที่ควรจะทำ Emotions (2017)
I want to understand the feelings of the people I meet.ผมอยากเข้าใจความรู้สึก ของคนที่ผมได้พบ Confrontation (2017)
Then, can you tell what I'm feeling now?งั้น บอกได้ไหมว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไง Confrontation (2017)
Accept people's feelings without questioning them.เปิดรับความรู้สึกของคนอื่น โดยไม่ต้องตั้งคำถาม Ready (2017)
Tell us how you're feeling right now.บอกหน่อยได้ไหม ว่าคุณรู้สึกอย่างไรตอนนี้ Ready (2017)
I think I need to deal with all the feelings I'm struggling with.ฉันต้องจัดการกับความรู้สึก ที่รบกวนใจทั้งหมดนี่ Disbanded (2017)
Tell us your honest feelings about being...ช่วยบอกความรู้สึกตอนนี้หน่อย ได้ไหมคะ Appeal (2017)
I have a feeling we can use that.ผมรู้สึกว่าเราน่าจะใช้ตรงนั้นได้ Reason (2017)
Couldn't you consider the feelings of the people you killed?พ่อไม่คิดถึงความรู้สึก ของคนที่ถูกพ่อฆ่าเหรอครับ Reason (2017)
This feeling won't disappear until we die.ความรู้สึกนี้ไม่มีวันจางหาย จนกว่าเราจะตาย The Mysterious Million Yen Women (2017)
I get the feeling the women can see right through me.ผมรู้สึกได้ว่าพวกผู้หญิงมองผม ทะลุปรุโปร่งหมด The Mysterious Million Yen Women (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feelingA feeling deep inside, oh yeah.
feelingA feeling I can't hide.
feelingAfraid of hurting his feelings. I didn't tell him the truth.
feelingAfter a couple of drinks, the guy was feeling no pain.
feelingAfter he left, she started feeling uneasy.
feeling"Ah ... I'm just not feeling so well" "Really? Are you OK?" "Heh-heh. Actually I'm skiving off."
feelingA jealous person gets a feeling of contentment by behaving like a dog in the manger even with his friends.
feelingAre you feeling better?
feelingAre you feeling OK?
feelingAre you feeling sick?
feelingAre you feeling under the weather?
feelingA selfish man thinks of nothing but his own feelings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อารมณ์[N] temper, See also: feeling, mood, Syn. จิตใจ, ความรู้สึก, Example: ฉันไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะทำงาน, Thai definition: สภาพของจิตใจ
เพทนา[N] feeling, See also: sensation, Syn. เวทนา, ความรู้สึก
ความรู้สึก[N] feeling, See also: emotion, passion, Example: เขาอยากได้ความรู้สึกของการอยู่ร่วมกันอย่างฉันท์มิตรในบ้านของเขา
ความรู้สึกนึกคิด[N] feeling, See also: emotion, sentiment, Syn. ความนึกคิด, Example: การที่มนุษย์มองว่าสิ่งใดดีเลวขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของตัวมนุษย์เอง
หัวอก[N] feelings, See also: heart, Syn. ความรู้สึก, หัวใจ, หัวจิตหัวใจ, Example: หัวอกของคนเป็นแม่ก็ต้องสงสารลูก
อสัญญี[ADJ] insensible, See also: feelingless, Thai definition: ที่ไม่มีสัญญา, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ค้าง[X] (ārom khāng) EN: unsatisfied ; leftover feelings   
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording   
บาดใจ[v.] (bātjai) EN: grieve ; hurt the feelings ; offend   FR: offenser ; froisser
เฉย ๆ[X] (choēi-choei) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so   FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
ห้ามใจ[v.] (hāmjai) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling   FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved   FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness   FR: franchise [f] ; sincérité [f]
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts   FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
กำหนัด[n.] (kamnat) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion   FR: désir sexuel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FEELING    F IY1 L IH0 NG
FEELINGS    F IY1 L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feeling    (v) fˈiːlɪŋ (f ii1 l i ng)
feelings    (n) fˈiːlɪŋz (f ii1 l i ng z)
feelingly    (a) fˈiːlɪŋliː (f ii1 l i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, ] feeling; emotion; passion; situation, #1,139 [Add to Longdo]
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, ] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair), #1,328 [Add to Longdo]
情绪[qíng xù, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ, / ] feeling; sentiment, #1,807 [Add to Longdo]
情感[qíng gǎn, ㄑㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, ] feeling; emotion; to move (emotionally), #3,045 [Add to Longdo]
自卑[zì bēi, ㄗˋ ㄅㄟ, ] feeling inferior, #10,711 [Add to Longdo]
情怀[qíng huái, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] feelings; mood, #11,251 [Add to Longdo]
好受[hǎo shòu, ㄏㄠˇ ㄕㄡˋ, ] feeling better; to be more at ease, #15,897 [Add to Longdo]
情面[qíng miàn, ㄑㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, ] feelings and sensibilities; sentiment and face; sensitivity to other's feelings, #28,902 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] feelings; opinion; thoughts, #71,427 [Add to Longdo]
一吐为快[yī tǔ wéi kuài, ㄧ ㄊㄨˇ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ, / ] feeling relief after the task is done, #76,309 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
気分[きぶん, kibun] Thai: อารมณ์ความรู้สึก English: feeling

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwächegefühl {n}feeling of faintness [Add to Longdo]
Schwindelgefühl {n} | Schwindelfirmen {pl}feeling of giddiness; feeling of dizziness; feeling of vertigo | bogus companies [Add to Longdo]
Solidaritätsgefühl {n}feeling of solidarity [Add to Longdo]
Sprachgefühl {n}feeling for language [Add to Longdo]
Völlegefühl {n}feeling of fullness [Add to Longdo]
Solidaritätsgefühl {n}; Zusammengehörigkeitsgefühl {n}feeling of solidarity [Add to Longdo]
Übelkeit {f}; Nausea {f} [med.]feeling of sickness; sick feeling; nausea [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい感じ;良い感じ[いいかんじ, iikanji] (n) pleasant feeling; good vibes [Add to Longdo]
いい気持ち;いい気持[いいきもち, iikimochi] (n,adj-no) good feeling [Add to Longdo]
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
がさがさ[, gasagasa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) rustling; dry or rough feeling; (P) [Add to Longdo]
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird [Add to Longdo]
きゅん[, kyun] (adv,adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings [Add to Longdo]
くさくさ[, kusakusa] (adv,n,vs) (on-mim) feeling depressed [Add to Longdo]
この先の心持ち[このさきのこころもち, konosakinokokoromochi] (exp) feelings from this point on [Add to Longdo]
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feeling
   n 1: the experiencing of affective and emotional states; "she
      had a feeling of euphoria"; "he had terrible feelings of
      guilt"; "I disliked him and the feeling was mutual"
   2: a vague idea in which some confidence is placed; "his
     impression of her was favorable"; "what are your feelings
     about the crisis?"; "it strengthened my belief in his
     sincerity"; "I had a feeling that she was lying" [syn:
     {impression}, {feeling}, {belief}, {notion}, {opinion}]
   3: the general atmosphere of a place or situation and the effect
     that it has on people; "the feel of the city excited him"; "a
     clergyman improved the tone of the meeting"; "it had the
     smell of treason" [syn: {spirit}, {tone}, {feel}, {feeling},
     {flavor}, {flavour}, {look}, {smell}]
   4: a physical sensation that you experience; "he had a queasy
     feeling"; "I had a strange feeling in my leg"; "he lost all
     feeling in his arm"
   5: the sensation produced by pressure receptors in the skin;
     "she likes the touch of silk on her skin"; "the surface had a
     greasy feeling" [syn: {touch}, {touch sensation}, {tactual
     sensation}, {tactile sensation}, {feeling}]
   6: an intuitive understanding of something; "he had a great
     feeling for music" [syn: {feeling}, {intuitive feeling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top