ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feeler

F IY1 L ER0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feeler-, *feeler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feeler[N] ผู้รู้สึก, See also: ผู้สัมผัส
feeler[N] อวัยวะรับความรู้สึก, Syn. antenna

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feeler(ฟีล'เลอะ) n. แผ่นเหล็กวัดความห่าง,ผู้สัมผัส,หนวดสัมผัส (ของแมลง) ,ความคิดเห็นทัศนคติ,วิธีการหยั่งดู,ผู้สืบ,ผู้หยั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
feeler(n) ผู้สืบ,ผู้รู้สึก,สิ่งที่ทำให้รู้สึก,ความคิดเห็น,ทัศนคติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
feeler gaugeเกจแผ่นสอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tuco must've put out, like, you know, feelers.ตูโก้จะต้องสะกดรอยตาม เช่น คุณรู้นะ สืบ Seven Thirty-Seven (2009)
I put out feelers. that's totally different.นั่นมันต่างกันสุดๆนะ Enough About Eve (2009)
I gotta go. I'll put out some more feelers, all right?ผมต้องวางสายแล้ว ผมต้องทำเรื่องนี้ ให้มันเงียบๆ ใช่มั้ย? Believe (2009)
I mean, we got our feelers out.เราต้องคิดหาทางอื่น คืนนี้คงทำอะไรไม่ได้มาก My Bloody Valentine (2010)
Bobby's got his feelers out, okay?บ็อบบี้ตามเรื่องนี้อยู่ โอเคไหม Hammer of the Gods (2010)
A couple of feelers, but no one knows where it is.ก็มีคนจมูกไวสองคน แต่ยังไม่มีใครรู้หรอกค่ะ Need to Know (2010)
I got all kinds of feelers out.ฉันพยายามเต็มที่แล้ว Meet the New Boss (2011)
I got all my feelers out.เตรียมจับตาดูแล้ว Hello, Cruel World (2011)
I don't know, I might be way off here, but I think she's putting some feelers out to see if that old spark is still there.ไม่รู้สิ ผมอาจจะคิดมากไป แต่ผมคิดว่า เธอแสดงความรู้สึกเธอออกมา ดูว่ายังมีถ่านไฟเก่า อยู่บ้างรึเปล่า From Childhood's Hour (2011)
I think she's putting some feelers out to see if that old spark is still there.ผมคิดว่า เธอแสดงความรู้สึกออกมา ดูว่ายังมีถ่านไฟเก่า อยู่บ้างรึเปล่า Epilogue (2011)
You put out a little feeler, you see what comes back.คุณบอกข่าวกับเธอ คอยดูปฏิกิริยา A Gettysburg Address (2012)
Maggie thought she'd put some feelers out in the area for a job.แม๊กกี้คิดว่าเธอจะหางานในพื้นที่ Out of Sight, Out of Mind (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
FEELER    F IY1 L ER0
FEELERS    F IY1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feeler    (n) fˈiːlər (f ii1 l @ r)
feelers    (n) fˈiːləz (f ii1 l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fühler {m} | Fühler {pl}feeler | feelers [Add to Longdo]
Fühlerlehre {f}feeler gauge [Add to Longdo]
Fühlerlehrenband {n}feeler gauge stock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
触角[しょっかく, shokkaku] (n) feeler; antenna [Add to Longdo]
触手[しょくしゅ, shokushu] (n) feeler; tentacle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feeler
   n 1: one of a pair of mobile appendages on the head of e.g.
      insects and crustaceans; typically sensitive to touch and
      taste [syn: {antenna}, {feeler}]
   2: a tentative suggestion designed to elicit the reactions of
     others; "she rejected his advances" [syn: {overture},
     {advance}, {approach}, {feeler}]
   3: sensitivity similar to that of a receptor organ; "he had a
     special antenna for public relations" [syn: {antenna},
     {feeler}]
   4: slender tactile process on the jaws of a fish [syn: {barbel},
     {feeler}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top