ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fbi

EH1 F B IY1 AY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fbi-, *fbi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
FBI(n) สำนักงานสืบสวนของสหรัฐอเมริกา, See also: เอฟบีไอ คำย่อของ FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fbiabbr.Federal Bureau of Investigation สำนักงานสอบสวนและสืบสวนของกรมตำรวจ (สหรัฐอเมริกา)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fbiAn efficient FBI agent does not make any bones about carrying out his duties.
fbiHe is something in the FBI.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเขียวก้านตอง[nok khīo kāntøng] (n, exp) EN: leafbird
นกเขียวก้านตองเล็ก[nok khīo kāntøng lek] (n, exp) EN: Lesser Green Leafbird  FR: Verdin barbe-bleue [m] ; Verdin à moustaches bleues [m] ; Verdin mineur [m]
นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง[nok khīo kāntøng nāphāk sī thøng] (n, exp) EN: Golden-fronted Leafbird  FR: Verdin à front d'or [m]
นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า[nok khīo kāntøng pīk sī fā] (n, exp) EN: Blue-winged Leafbird  FR: Verdin à tête jaune [m] ; Verdin à ailes bleues [m]
นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม[nok khīo kāntøng thøng sī som] (n, exp) EN: Orange-bellied Leafbird  FR: Verdin de Hardwicke = Verdin de Hardwick [m] ; Chloropsis de Hardwick [m] ; Chloropsis hardwickei [m] ; Verdin à ventre orange [m]
นกเขียวก้านตองใหญ่[nok khīo kāntøng yai] (n, exp) EN: Greater Green Leafbird  FR: Verdin de Sonnerat [m] ; Verdin majeur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FBI EH1 F B IY1 AY1
FBI'S EH1 F B IY1 AY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
FBI (n) ˌɛfbɪˈaɪ (e2 f b i ai1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联邦调查局[lián bāng diào chá jú, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ, / 調] FBI (Federal Bureau of Investigation), #28,711 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
FBI : US-BundeskriminalamtFBI : Federal Bureau of Investigation [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]
Gメン[ジーメン, ji-men] (n) FBI agent (lit [Add to Longdo]
ジーメン[ji-men] (n) G-man; FBI agent [Add to Longdo]
大頭[だいがしら, daigashira] (n) (1) (See 小頭) leader of a (large) group; (2) (See 大纛) large decorative black flagpole tassel made from tail hair (of a yak, horse, ox, etc.) or dyed hemp; (3) leader of a (large) group; (4) (uk) puffbird (any bird of family Bucconidae); (5) first makushita rikishi listed on the banzuke (sumo) [Add to Longdo]
木の葉鳥[このはどり;コノハドリ, konohadori ; konohadori] (n) (uk) leafbird; fairy bluebird [Add to Longdo]
連邦捜査局[れんぽうそうさきょく, renpousousakyoku] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 FBI
   n 1: a federal law enforcement agency that is the principal
      investigative arm of the Department of Justice [syn:
      {Federal Bureau of Investigation}, {FBI}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top