ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faze

F EY1 Z   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faze-, *faze*
Possible hiragana form: ふぁぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faze[VT] ก่อกวน, See also: รบกวน, ทำให้กังวล, Syn. disturb, fluster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
faze(เฟซ) vt. ก่อกวน,รบกวน,ทำให้กลัว,ทำให้กังวล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing fazed her, you know? She was so optimistic.ยายไม่เคยเศร้า มองโลกในแง่ดีตลอด Red Eye (2005)
It doesn't even seem to faze him.มันไม่ได้รบกวนเขาเลยด้วยซ้ำ ...A Thousand Words (2010)
Just so you know, that shit does not faze me at all.ผมกัดไม่ปล่อยนะ Bad Teacher (2011)
- That hasn't fazed you?-นั้นไม่ทำให้คุณรู้สึกกลัวเหรอ? Inostranka (2011)
But nothing can faze me now that this sweet little girl's come into my life.แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรทำผมได้แล้ว ตั้งแต่ เด็กหญิงตัวน้อยคนนี้เข้ามาในชีวิตผม Making the Connection (2011)
Sometimes residents say things they don't mean. It doesn't faze me.บางครั้งเขาก็ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่พูด มันไม่ทำให้ฉันวุ่นหรอกน่ะ Tower Heist (2011)
You don't seem too fazed by what I've told you.คุณดูเหมือนจะไม่เก้อเกินไปจากสิ่งที่ผมบอกคุณ The Offer (2015)
didn't really faze me.ผมไม่เคยกังวลเท่าไหร่เลย Many Heads, One Tale (2015)
We faze people's attention by blowing something bigger.เราปั่นความสนใจของผู้คน ด้วยการเป่าบางอย่างที่ใหญ่กว่าเข้าใส่ The King (2017)
But people get fazed by the quick hands.แต่คนก็ยังไปไขว้เขว เพราะมือที่จับถ้วยอย่างรวดเร็ว The King (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวย[v.] (khūay) EN: be embarrassed ; be abashed ; be fazed   
เก้อ[adj.] (koē) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; fazed   

CMU English Pronouncing Dictionary
FAZE    F EY1 Z
FAZED    F EY1 Z D
FAZEKAS    F AE1 Z IH0 K AH0 Z
FAZENBAKER    F EY1 Z AH0 N B EY2 K ER0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  faze
      v 1: disturb the composure of [syn: {faze}, {unnerve},
           {enervate}, {unsettle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top