ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fatness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fatness-, *fatness*, fatnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fatness(n) ความอ้วน, See also: ความอุดมสมบูรณ์, Syn. plumpness, obesity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fatness(แฟท'นิส) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์, Syn. obesity

English-Thai: Nontri Dictionary
fatness(n) ความอ้วน,ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ้วน(n) fatness, See also: corpulence, chubbiness, obesity, plumpness, portliness, Example: คนบางคนเต้นแอโรบิคเพื่อลดความอ้วน, Thai Definition: ลักษณะที่มีรูปร่างสมบูรณ์เพราะมีเนื้อและมันมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลดความอ้วน[khwām ūan] (n) EN: fatness  FR: obésité [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fatness (n) fˈætnəs (f a1 t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
肥大[ひだい, hidai] (n,vs,adj-no) swell; enlarge; corpulence; fatness; obesity; (P) [Add to Longdo]
肥満[ひまん, himan] (n,vs,adj-no) corpulence; fatness; obesity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fatness
   n 1: excess bodily weight; "she disliked fatness in herself as
      well as in others" [syn: {fatness}, {fat}, {blubber},
      {avoirdupois}] [ant: {leanness}, {spareness}, {thinness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top