ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fascinating

F AE1 S AH0 N EY2 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fascinating-, *fascinating*, fascinat
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fascinating(adj) ซึ่งทำให้หลงเสน่ห์, See also: น่าหลงใหล, มีเสน่ห์, Syn. engrossing, captivating, Ant. boring

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's a very fascinating ring you've got there.แหวนที่คุณได้ไปถึงที่นั่น Help! (1965)
Fascinating Rhythm, do you read me? Come in, Hooper. What do you see?ฟาสชิเนติ้ง ริทึ่ม ได้ยินมั้ย ว่ามา ฮูเปอร์เห็นอะไรบ้าง Jaws (1975)
You do many interesting things in medical school, play fascinating games.มีเกมมากมายในรร.แพทย์ Punchline (1988)
Tell them you've met a fascinating man that wants to talk literature to you all day.ที่ต้องการที่จะพูดคุยวรรณกรรมกับคุณตลอดทั้งวัน The Russia House (1990)
He thinks he's pregnant. It's a very fascinating case.เขาคิดว่าเขาตั้งท้อง เป็นกรณีที่น่าสนใจ Junior (1994)
- A fascinating mystery- ความลึกลับที่ทรงเสน่ห์ Anastasia (1997)
Because the colors are fascinating to me. - Aren't they really?งั้นเรอะมันเป็นยังไง Good Will Hunting (1997)
Fascinating new thing!Fascinating new thing 10 Things I Hate About You (1999)
- Fascinating new thing!Fascinating new thing 10 Things I Hate About You (1999)
Fascinating new thing!Fascinating new thing 10 Things I Hate About You (1999)
Fascinating new thing!Fascinating new thing 10 Things I Hate About You (1999)
Fearfully fascinating subject.เป็นวิชาที่น่าทึ่งมากทีเดียวละ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fascinatingHe met many fascinating people in the course of his travels.
fascinatingMs. Yamada translated the fascinating fairy tale into plain Japanese.
fascinatingThe museum has a fascinating collection of Celtic artifacts.
fascinatingThere I met a very fascinating lady.
fascinatingWe think Venice a fascinating city.
fascinatingWondering what makes it so fascinating.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหลงใหล(adj) fascinating, See also: enchanting, ravishing, Example: มนต์เสน่ห์ภาคตะวันออกนอกจากธรรมชาติที่ชวนน่าหลงใหลแล้วยังเป็นแหล่งของดีกินอร่อยที่ถูกอีกด้วย
เจ้าเสน่ห์(adj) charming, See also: fascinating, enchanting, Syn. มีเสน่ห์, Example: คนเจ้าเสน่ห์บางทีก็เผลอทำคนใกล้ว้าเหว่
จับตา(adv) attractively, See also: fascinatingly, enhantingly, captivatingly, Syn. ถูกตา, เหมาะตา, เป็นที่พอตา, Ant. ละสายตา, Example: หล่อนเป็นผู้หญิงที่สวยจับตาคนหนึ่ง, Thai Definition: เห็นแล้วชอบหรือพอใจ ชวนให้มองนานๆ
หลงใหล(adv) fascinatingly, See also: enticingly, alluringly, Syn. เผลอไผล, สติเฟือน, Example: หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ผมเคยอ่านอย่างหลงใหล, Thai Definition: ชอบมากจนไม่อาจควบคุมสติได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลงใหล[longlai] (adv) EN: fascinatingly ; enticingly ; alluringly
มโนหร[manōhøn] (adj) EN: pretty ; beautiful ; charming ; fascinating
มีเสน่ห์[mī sanē] (adj) EN: charming ; attractive ; tempting ; charming ; fascinating  FR: charmant ; séduisant
น่าดู[nādū] (adj) EN: attractive ; worthy of looking at ; picturesque ; worth seeing ; fascinating  FR: attrayant ; spectaculaire
น่าทึ่ง[nātheung] (adj) EN: interesting ; striking ; fascinating ; impressive ; amazing  FR: fascinant

CMU English Pronouncing Dictionary
FASCINATING F AE1 S AH0 N EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fascinating (v) fˈæsɪnɛɪtɪŋ (f a1 s i n ei t i ng)
fascinatingly (a) fˈæsɪnɛɪtɪŋliː (f a1 s i n ei t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迷人[mí rén, ㄇㄧˊ ㄖㄣˊ, ] fascinating; enchanting; charming; tempting, #6,582 [Add to Longdo]
[kuā, ㄎㄨㄚ, ] fascinating; pretty, #521,116 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
faszinierend {adj} | faszinierender | am faszinierendstenfascinating | more fascinating | most fascinating [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そそられる[sosorareru] (v1,vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]
[つや, tsuya] (adj-na,n) charming; fascinating; voluptuous [Add to Longdo]
艶やか;艷やか[つややか;あでやか, tsuyayaka ; adeyaka] (adj-na) glossy; beautiful; bewitching; fascinatingly elegant [Add to Longdo]
艶容[えんよう, enyou] (n) charming look; fascinating figure [Add to Longdo]
豊艶[ほうえん, houen] (adj-na,n) voluptuous; fascinating; beautiful [Add to Longdo]
魅力的[みりょくてき, miryokuteki] (adj-na) charming; fascinating [Add to Longdo]
魅惑的[みわくてき, miwakuteki] (adj-na) charming; fascinating; enchanting; bewitching; beguiling; captivating; alluring [Add to Longdo]
優艶[ゆうえん, yuuen] (adj-na,n) charming; fascinating [Add to Longdo]
妖艶[ようえん, youen] (adj-na,n) fascinating; voluptuous; bewitching [Add to Longdo]
蠱惑的[こわくてき, kowakuteki] (adj-na) fascinating; alluring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fascinating
   adj 1: capable of arousing and holding the attention; "a
       fascinating story" [syn: {absorbing}, {engrossing},
       {fascinating}, {gripping}, {riveting}]
   2: capturing interest as if by a spell; "bewitching smile";
     "Roosevelt was a captivating speaker"; "enchanting music";
     "an enthralling book"; "antique papers of entrancing design";
     "a fascinating woman" [syn: {bewitching}, {captivating},
     {enchanting}, {enthralling}, {entrancing}, {fascinating}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top