ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fanny

F AE1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fanny-, *fanny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fanny(n) ก้น (คำสแลง), See also: อวัยวะเพศหญิง
fanny(sl) อวัยวะเพศหญิง
fanny(sl) คำเรียกผู้หญิง (มีความหมายว่างเป็นวัตถุทางเพศ)
fanny fart(sl) เสียงคล้ายเสียงตดที่เกิดขึ้นจากอวัยวะเพศขณะมีเพศสัมพันธ์
fanny magnet(sl) สิ่งที่ดึงดูดผู้หญิงได้ (มักใช้กับรถแพงๆ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fanny(แฟน' นี) n. ก้น,ตะโพก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fanny pack [American][[แฟนนี-แพค]] (n) กระเป๋าคาดเอว, See also: waistpack, waist bag, Syn. bum bag [British]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้น[kon] (n) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt  FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
FANNY F AE1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Fanny (n) fˈæniː (f a1 n ii)
fanny (n) fˈæniː (f a1 n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方妮[Fāng nī, ㄈㄤ ㄋㄧ, ] Fanny (name), #553,634 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fanny
   n 1: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
      deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
      your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
      {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
      {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
      {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
      {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
      {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]
   2: external female sex organs; "in England `fanny' is vulgar
     slang for female genitals" [syn: {female genitalia}, {female
     genitals}, {female genital organ}, {fanny}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top