ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fangend

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fangend-, *fangend*, fangen
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fangendcaptivating [Add to Longdo]
Datenstation {f} [comp.] | arbeitende Datenstation {f} | empfangende Datenstation {f} | intelligente Datenstation {f} | unintelligente Datenstation {f} | nicht programmierbare Datenstation {f}terminal | active station | accepting station | intelligent terminal | dumb terminal | nonintelligent terminal [Add to Longdo]
abhören; auffangen; abfangen; unterbrechen; abstellen | abhörend; auffangend; abfangend; unterbrechend; abstellend | abgehört; aufgefangen; abgefangen; unterbrochen; abgestelltto intercept | intercepting | intercepted [Add to Longdo]
anfangen; beginnen; anbrechen | anfangend; beginnend; anbrechend | angefangen; begonnen; angebrochen | ich fange an; ich beginne | er/sie fängt an; er/sie beginnt | ich/er/sie begann | er/sie hat/hatte angefangen; er/sie hat/hatte begonnen | ich/er/sie fänge an; ich/er/sie begönne (begänne)to begin {began; begun} | beginning | begun | I begin | he/she begins | I/he/she began | he/she has/had begun | I/he/she would begin [Add to Longdo]
anfangendinceptive [Add to Longdo]
auffangen; fangen [sport] | auffangend; fangend | aufgefangen; gefangento field | fielding | fielded [Add to Longdo]
auffangend; fangendcatching [Add to Longdo]
beginnen; anfangen | beginnend; anfangend | begonnen; angefangen | beginnt | begannto commence | commencing | commenced | commences | commenced [Add to Longdo]
einfangen; fangen | einfangend; fangend | eingefangen; gefangento capture | capturing | captured [Add to Longdo]
einfangendtrapping [Add to Longdo]
empfangen; erhalten; in Empfang nehmen | empfangend | empfangen | empfängt | empfingto receive | receiving | received | receives | received [Add to Longdo]
empfangen | empfangend | empfängt | empfangento receipt | receipting | receipts | receipted [Add to Longdo]
fangen; auffangen; fassen; erwischen; erhaschen | fangend; auffangend; fassend; erwischend; erhaschend | gefangen; aufgefangen; gefasst; erwischt; erhascht | du fängst | er/sie fängt | ich/er/sie fing | er/sie hat/hatte gefangento catch {caught; caught} | catching | caught | you catch | he/she catches | I/he/she caught | he/she has/had caught [Add to Longdo]
fangen | fangendto snare | snaring [Add to Longdo]
unternehmen; unterfangen | unternehmend; unterfangend | unternommen; unterfangen | unternimmt | unternahmto undertake {undertook; undertaken} | undertaking | undertaken | undertakes | undertook [Add to Longdo]
sich verfangen | sich verfangend | verfangen | er/sie verfängt sich | ich/er/sie verfing mich/sich | er/sie hat/hatte sich verfangento get caught | getting caught | got caught | he/she gets caught | I/he/she got caught | he/she has/had got caught [Add to Longdo]
wegfangendsnatching away [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top