ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fanfares

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fanfares-, *fanfares*, fanfare
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fanfares (n) fˈænfɛəʳz (f a1 n f e@ z)
fanfare (n) fˈænfɛəʳr (f a1 n f e@ r)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fanfare(n) การประโคมแตรเดี่ยวแสดงการมาถึงของคนหรือสิ่งสำคัญ, See also: การเป่าแตร
fanfare(n) การโฆษณา, See also: การป่าวประกาศ, การประชาสัมพันธ์, Syn. exhibition, show

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fanfare(แฟน'แฟรฺ) n. เสียงแตรที่ดังกังวาล,การแสดงโอ้อวด,การโฆษณา,การประชาสัมพันธ์,การประโคม,แตรเดี่ยว
fanfaronn. คนขี้อวด,คนขี้โม้,การแสดงโอ้อวด
fanfaronade(แฟนฟะระเนด') n. การคุยโต,การโอ้อวด.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fanfarHe came on board this company with a lot of fanfare and he turns out to have the skill and talent to live up to it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตรฟันฟาร์(n) fanfare trumpet, Count Unit: ตัว, Thai Definition: แตรที่ใช้เป่าในเวลาเริ่มพิธีในการแข่งขันกีฬาเป็นต้น
ประโคม(v) play a prelude, See also: play (music), strike up a fanfare, sing the praise of, play an overture, Syn. โหมโรง, บรรเลง, เล่นดนตรี, Example: ขณะที่จุดเพลิงศพวงพิณพาทย์ก็เริ่มประโคม, Thai Definition: บรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่าง เพื่อสักการบูชาหรือยกย่องเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคุยโม้[kān khui mō] (n, exp) EN: boast  FR: vantardise [f] ; fanfaronnade [f] ; forfanterie [f] ; gasconnade [f] (litt.)
ขี้โม้[khīmō] (adj) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration  FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
ขี้โอ่[khī-ō] (adj) EN: given to showing off ; boastful ; braggard  FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; enclin à l'exagération
ลำพอง[lamphøng] (adj) EN: cock-a-hoop  FR: suffisant ; fanfaron
โม้[mō] (v) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn  FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
มุก[muk] (v) EN: fib ; boast ; brag  FR: raconter des bobards ; se vanter ; faire fe fanfaron
โอ่[ō] (v) EN: brag ; boast ; talk big ; exaggerate ; be fond of showing off  FR: se vanter ; fanfaronner ; cabotiner
เอิกเกริก[oēkkaroēk] (adv) EN: with great fanfare ; on a grand scale ; uproariously ; loudly
แตรวง[traēwong] (n) EN: band ; musical group ; brass band  FR: groupe (musical) [m] ; orchestre [m] ; fanfare [f] ; orchestre de cuivres [m]
อวดเก่ง[ūatkeng] (adj) EN: pretentious ; boastful  FR: vantard ; fanfaron
ยกตนข่มท่าน[yok ton khom than] (v, exp) EN: bluster ; swagger ; swank ; brag  FR: fanfaronner ; se pavaner ; se vanter

CMU English Pronouncing Dictionary
FANFARE F AE1 N F EH2 R

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大张旗鼓[dà zhāng qí gǔ, ㄉㄚˋ ㄓㄤ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ, / ] fanfare, #23,022 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fanfare {f}fanfare; flourish of trumpets; multitone horn [Add to Longdo]
Kriegsfanfare {f}; Kriegstrompete {f}clarion [Add to Longdo]
Prahlerei {f}fanfaronade [Add to Longdo]
Tara {n} | mit großem Trararazzmatazz | with much fanfare [Add to Longdo]
Tusch {m} [mus.]fanfare [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファンファール(P);ファンファーレ[fanfa-ru (P); fanfa-re] (n) (1) fanfare (ger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top