ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fancy

F AE1 N S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fancy-, *fancy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fancy(adj) ไม่ธรรมดา, See also: หรูหรา, งดงาม, วิเศษ, Syn. deluxe, elaborate
fancy(vt) จินตนาการ, See also: นึกฝัน, Syn. conjecture, envision, suppose
fancy(vt) ปรารถนา, See also: ต้องการ
fancy(n) จินตนาการ, See also: การนึกฝัน, ความนึกฝัน, Syn. imagination, fantasy
fancy(sl) คำอุทานแสดงความแปลกใจ
fancy(sl) ชอบ
fancy(sl) ปรารถนา
fancy man(n) แมงดา, See also: ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน
fancywork(n) งานเย็บปักถักร้อย, Syn. needlework
fancy-free(adj) เป็นอิสระ, See also: ซึ่งไม่ผูกมัด, Syn. airy, blithesome, Ant. engaged, involved

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fancy(แฟน'ซี) {fancied,fancying,fancies} n. จินตนาการ,ความนึกฝัน,ความนึกชอบ,รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ,ซึ่งมีการประดับตกแต่ง,มีสีสันแพรวพราว,ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ,นึกฝัน,ชอบ, Syn. liking
fancy mann. คนรักของหญิง,แมงดา,ผัวหญิงคนชั่ว
fancyworkn. งานเย็บปักถักร้อย
infancy(อิน'เฟินซี) n. วัยทารก,ระยะแรก ๆ ,ทารกทั้งหลาย, Syn. beginning

English-Thai: Nontri Dictionary
fancy(adj) เกี่ยวกับจินตนาการ,ซึ่งมีการตกแต่ง
fancy(n) ความนึกฝัน,ความชอบ,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,รสนิยม
fancy(vi, vt) นึกฝัน,เพ้อฝัน,คิดฝัน,ลองนึก,จินตนาการ
infancy(n) วัยทารก,วัยแรกเกิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fancyความเพ้อฝัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fancy๑. การฝันเฟื่อง๒. แฟนซี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fancyA dragon is a creature of fancy.
fancyBob mounted the portrait in a fancy frame, but it was upside down.
fancyBy the power of fancy, we can travel through space.
fancyChildren often live in a world of fancy.
fancyDo you fancy it is all right?
fancyFancy forgetting my glasses, it's so embarrassing.
fancyFancy meeting you here!
fancyFancy meeting you here.
fancyHe bought that house because his wife took a fancy to it.
fancyHe had a great fancy for traveling.
fancyHe has a fancy for chocolate.
fancyHe has a great fancy for travelling.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลิ้มฝัน(v) fancy, See also: forget oneself, be half-sleep, be in a dreamy state, Example: แสงอร่ามยามเย็นเผลอไผลให้เด็กชายเคลิ้มฝันทำนองว่า เขาไม่มีพ่อเป็นคนขี้เมา, Thai Definition: ฝันทั้งๆ ที่ยังหลับไม่สนิท
เพ้อฝัน(v) fancy, See also: imagine, Syn. เพ้อเจ้อ, พร่ำเพ้อ, Example: ฉันก็ได้แต่เพ้ออันไปลมๆ แล้งๆ ตามประสาคนไม่เคยมีความรัก, Thai Definition: มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
มโนภาพ(n) imagination, See also: fancy, vision, Syn. ภาพในใจ, จินตภาพ, Example: เด็กอายุ 4-7 ขวบ เริ่มสร้างมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งต่างหรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้ โดยที่ยังยึดมั่นกับตัววัตถุและลักษณะของมัน, Thai Definition: ความคิดเห็นเป็นภาพขึ้นในใจ
วาดภาพ(v) imagine, See also: fancy, visualize, envisage, Syn. นึกภาพ, จินตนาการ, Example: ฉันไม่ได้เห็นเขามาหลายปี วาดภาพไม่ออกจริงๆ ว่าตอนนี้เขาหน้าตาเป็นยังไง, Thai Definition: นึกถึงหรือคาดเดาถึงลักษณะที่ยังไม่เห็น
อุปทาน(n) imagination, See also: fancy, hallucination, Thai Definition: การเกิดจิตใจคิดไปเอง
อุปาทาน(n) imagination, See also: fancy, hallucination, Syn. อุปทาน, Thai Definition: ความนึกคิดและเห็นไปเอง
ความช่างจินตนาการ(n) imaginativeness, See also: fancy, conjecture, Syn. ความช่างคิด
ความมีจินตนาการ(n) imagination, See also: fancy
จินตนาการ(n) imagination, See also: fancy, fantasy, thought, reflection, Example: สุนทรภู่เป็นกวีที่มีจินตนาการกว้างไกลมาก, Thai Definition: การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ, Notes: (บาลี)
แฟนซี(adj) fancy, Example: บริษัทนี้จำหน่ายคอนแทคเลนส์แฟนซี เปลี่ยนสีตา และแบบสายตา รับส่งทั่วประเทศ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอนสี (เขียว แดง)[bønsī (khīo daēng)] (n) EN: Fancy Leaved Caladium ; Heart of Jesus  FR: caladium [m]
ชอบ[chøp] (v) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy  FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
โดนใจ[dōnjai] (v) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with
ใฝ่ฝัน[faifan] (v) EN: dream ; fancy  FR: rêver de ; brûler de
ฝัน[fan] (v) EN: imagine ; fancy  FR: imaginer
จินตนา[jintanā] (v) EN: imagine ; dream ; think ; fancy  FR: imaginer
จินตนาการ[jintanākān] (n) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection  FR: imagination [f]
จินตนาการ[jintanākān] (v) EN: imagine ; fancy ; visualize  FR: imaginer ; rêver
คิดฝัน[khit fan] (v, exp) EN: dream ; imagine ; fancy ; conjecture ; conceive  FR: rêver ; imaginer
เคลิ้ม[khloēm] (v) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound  FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune

CMU English Pronouncing Dictionary
FANCY F AE1 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fancy (v) fˈænsiː (f a1 n s ii)
fancying (v) fˈænsɪɪŋ (f a1 n s i i ng)
fancy-free (j) fˌænsɪ-frˈiː (f a2 n s i - f r ii1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花俏[huā qiào, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄠˋ, ] fancy [Add to Longdo]
花巧[huā qiǎo, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄠˇ, ] fancy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dessinblech {n}fancy sheet metal [Add to Longdo]
Geschenkartikel {pl}fancy goods [Add to Longdo]
Kostüm {n}; Maskenkostüm {n}fancy dress [Add to Longdo]
Laune {f} | nur so eine Laune | ganz nach Lust und Launefancy | a passing fancy | just as the fancy takes me / you [Add to Longdo]
Liebhaber {m}fancy man [Add to Longdo]
Torte {f} | Torten {pl}fancy cake | fancy cakes [Add to Longdo]
nobel; schick; ausgefallen {adj} | nobler; schicker; ausgefallener | am nobelsten; am schicksten; aus ausgefallenstenfancy | fancier | fanciest [Add to Longdo]
Nanu, dass du hier bist!Fancy meeting you here! [Add to Longdo]
Nein, so etwas!Fancy that! [Add to Longdo]
Nicht zu fassen, dass er das getan hat!Fancy him doing that! [Add to Longdo]
Wer hätte gedacht, dass er gewinnt!Fancy him winning! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハウスミヌカン[hausuminukan] (n) sales clerk in a fancy boutique clothing store (wasei [Add to Longdo]
ファンシー[fanshi-] (adj-na,n) fancy [Add to Longdo]
ファンシーグッズ[fanshi-guzzu] (n) fancy goods [Add to Longdo]
ファンシーストア[fanshi-sutoa] (n) fancy store [Add to Longdo]
ファンシードレス[fanshi-doresu] (n) fancy dress [Add to Longdo]
ファンシーフード[fanshi-fu-do] (n) fancy food [Add to Longdo]
ファンシーボール[fanshi-bo-ru] (n) fancy ball [Add to Longdo]
仮装[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P) [Add to Longdo]
花衣[はなごろも, hanagoromo] (n) (See 花見) fancy kimono used for cherry blossom viewing; fancy kimono [Add to Longdo]
気の向くままに(P);気の向く侭に[きのむくままに, kinomukumamani] (adv) at one's fancy (whim); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fancy
   adj 1: not plain; decorative or ornamented; "fancy handwriting";
       "fancy clothes" [ant: {plain}]
   n 1: something many people believe that is false; "they have the
      illusion that I am very wealthy" [syn: {illusion},
      {fantasy}, {phantasy}, {fancy}]
   2: a kind of imagination that was held by Coleridge to be more
     casual and superficial than true imagination
   3: a predisposition to like something; "he had a fondness for
     whiskey" [syn: {fondness}, {fancy}, {partiality}]
   v 1: imagine; conceive of; see in one's mind; "I can't see him
      on horseback!"; "I can see what will happen"; "I can see a
      risk in this strategy" [syn: {visualize}, {visualise},
      {envision}, {project}, {fancy}, {see}, {figure}, {picture},
      {image}]
   2: have a fancy or particular liking or desire for; "She fancied
     a necklace that she had seen in the jeweler's window" [syn:
     {fancy}, {go for}, {take to}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top