ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

famous

F EY1 M AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -famous-, *famous*, famou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
famous(adj) มีชื่อเสียง, See also: โด่งดัง, ขึ้นชื่อ, เป็นรู้จักกันดี, Syn. renowned, notable, well-known, Ant. humble, unknown

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
famous(เฟม'มัส) adj. มีชื่อเสียง,โด่งดัง,ดียิ่ง,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม., See also: famously adv. famousness n., Syn. celebrated, Ant. obscure
infamous(อิน'ฟะมัส) adj. ชื่อเหม็นที่สุด,เลวทราม,น่าเกลียดชัง,แย่มาก,ซึ่งสูญเสียสิทธิพลเมืองบางอย่าง, See also: infamousness n. infamous, Syn. heinous, wicked
world-famous(-เฟมเมิส) adj. มีชื่อก้องโลก

English-Thai: Nontri Dictionary
famous(adj) มีชื่อเสียง,โด่งดัง,ดียิ่ง,ชั้นหนึ่ง,เป็นหนึ่ง
infamous(adj) เสียชื่อ,น่าอับอาย,เลว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Famous Personsบุคคลผุ้มีชื่อเสียง,ผู้มีชื่อเสียง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
famous signatureสัญลักษณ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll make it the most famous showplace in England, if you like, and people will visit us and envy us, and say we're the luckiest, happiest couple in the country."ฉันจะทําให้มันเป็นการแสดง ที่โด่งดังที่สุดในอังกฤษถ้าคุณต้องการ" "แล้วผู้คนก็จะแห่มาดูเรา อิจฉาเรา และบอกว่าเรา เป็นคู่ที่โชคดีและมีความสุขที่สุดในประเทศ" Rebecca (1940)
I think - So this is the famous ring, eh?ดังนั้นนี่คือแหวนที่มีชื่อเสียงใช่มั้ย? Help! (1965)
So this is the famous Beatles?ดังนั้นนี่คือ บีทเทิล ที่มีชื่อเสียง? ดังนั้นนี่คือที่มีชื่อเสียงสกอตแลนด์ ยาร์ดใช่มั้ย? Help! (1965)
So this is the famous Scotland Yard? How long do you think you'll last?คุณนานแค่ไหนที่คิดว่าคุณจะมีเวลา อยู่ Help! (1965)
- It's for you, the famous Ringo.ยึดมั่นใน มันคือพวกเขา Help! (1965)
- I know. Allow me. I'm a bit of a famous mimic.ให้ฉัน ฉันบิตของเลียนแบบที่มี ชื่อเสียง Help! (1965)
(Liverpool accent) Hello, this is the famous Ringo, what is it that I can do for you?สวัสดีฉันชื่อ, ที่มีชื่อเสียง ริงโก้ส์ แฟบ เกียร์ที่นี่ มันคืออะไรที่ฉันสามารถทำเพื่อคุณ? Help! (1965)
The famous finger, eh?ดังนั้นตำรวจจะขยายให้มีชื่อเสียง Help! (1965)
So the police are extended giving the famous protection, for which we are justly proud in this country, for a finger, eh?การป้องกันที่เรามีความยุติธรรม ความภาคภูมิใจในประเทศนี้สำหรับ นิ้วใช่มั้ย? Help! (1965)
- Your famous Ringo is safe.ริงโก้ ที่มีชื่อเสียงของคุณมีความ ปลอดภัย เขาไม่ Help! (1965)
It's Raja, the famous Bengal man-eater who escaped from the zoo this morning.ดีพระเจ้าก็ ราชา มนุษย์กินเบงกอลที่มีชื่อเสียง ที่หนีออกมาจากสวนสัตว์ ลอนดอน ในเช้าวันนี้ Help! (1965)
(John) Don't worry, just whistle famous Beethoven's famous 9th symphony.ไม่ต้องกังวลสิ่งที่คุณต้องทำคือการ เป่านกหวีด ที่มีชื่อเสียงซิมโฟนี 9 เบโธเฟน ที่มี ชื่อเสียง เข้ามา เข้ามา Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
famousA famous architect built this house.
famousA famous Japanese poet does not approve of any fixed doctrine in haiku.
famousA lady, whose husband is a famous scientist, came over from the other side.
famousAomori is famous for its good apples.
famousAre there any famous musicians on the stage?
famousAs a young man, he did not know that he was to become famous later on.
famousAs regards music he is one of the most famous critics.
famousBesides being a doctor, he was a very famous novelist.
famousBesides being an actress she was a famous painter.
famousBesides being a surgeon, he was a famous writer.
famousBorn in better times, he would have become famous.
famousBy this time next year you will have visited almost all the famous place in Japan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นหน้าขึ้นตา(adj) famous, See also: popular, well known, renowned, illustrious, Syn. เด่น, มีหน้ามีตา, Example: ีผลงานที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของจังหวัดราชบุรีและนนทบุรีคือ ครก หม้อ โอ่ง และไห, Thai Definition: ที่มีชื่อเสียงเด่นดังเป็นที่รู้จักดี
ผู้มีชื่อเสียง(n) celebrity, See also: famous person, notable, dignitary, Example: ีผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงหลายท่านมาร่วมงานประกาศผลรางวัลพระสุรัสวดี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เป็นที่รู้จักของคนจำนวนมาก
ฟุ้งเฟื่อง(adj) well-known, See also: famous, Example: เขาภูมิใจกับผลงานอันฟุ้งเฟื่องที่เขาใช้เวลามานานแรมปี, Thai Definition: ขจรไป, แพร่หลายเป็นที่รู้จัก
เรืองนาม(adj) famous, See also: famed, renowned, well-known, Syn. มีชื่อเสียง, Example: ในบรรดานักประพันธ์เรืองนามสมัย 1830 นี้ มีเพียงชอร์ชซองด์คนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้หญิง, Thai Definition: มีชื่อเสียงโด่งดัง
ลือชื่อ(adj) famous, See also: well-known, renowned, celebrated, eminent, Example: เขาเป็นนักสมุทรศาสตร์ลือชื่อผู้เปิดโลกใต้น้ำให้เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไป, Thai Definition: ที่กล่าวขวัญยกย่องไปทั่ว, ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
เลื่องชื่อ(adj) famous, See also: well-known, renowned, celebrated, Syn. โด่งดัง, ลือชื่อ, Example: นักเศรษฐศาสตร์เลื่องชื่อหลายคนของไทยชี้ว่า วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งนี้เป็นความผิดพลาดเชิงโครงสร้าง
วิศรุต(adj) famous, See also: well-known, renowned, Syn. วิสสุต, Thai Definition: ที่มีชื่อเสียงปรากฏ
ศรุต(adj) famous, See also: well-known, renowned, Thai Definition: ที่มีชื่อเสียง, ที่มีผู้รู้จัก, เป็นที่รู้จัก, Notes: (สันสกฤต)
อุโฆษ(adj) famous, See also: well-known, Syn. โด่งดัง, แพร่หลาย, Ant. เงียบ, ไร้ชื่อเสียง, Example: Sigmund Freud นักจิตวิทยานามอุโฆษใช้การสะกดจิตในการเปลี่ยนแปลงอาการของคนไข้, Thai Definition: กึกก้อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทิศาปาโมกข์(n) famous instructor, See also: great teacher, Thai Definition: อาจารย์ผู้มีความรู้และชื่อเสียงโด่งดัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ชื่อ[dāicheū] (v) EN: be famous ; get the name of ; be well-known ; be known as ; have a reputation of
ได้หน้าได้ตา[dāi nā dāi tā] (v, exp) EN: be famous ; gain a reputation ; gain favour ; be popular
ดัง[dang] (adj) EN: famous; celebrated; well-known; renowned  FR: célèbre
โด่งดัง[dongdang] (adj) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated  FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
ฮือฮา[heūhā] (v) EN: be popular ; be famed ; be renowned ; be famous
ขึ้นหน้าขึ้นตา[kheun nā kheun tā] (adj) EN: famous ; popular ; well known ; renowned ; illustrious
กว้างขวาง[kwāngkhwāng] (adj) EN: well-known ; famous ; influential  FR: populaire ; influent
เลื่องชื่อ[leūangcheū] (adj) EN: famous ; celebrated ; renowned  FR: célèbre ; réputé ; fameux
ลือชา[leūchā] (v) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous  FR: être célèbre
ลือชื่อ[leūcheū] (adj) EN: famous ; well-known ; renowned ; celebrated ; eminent  FR: célèbre ; réputé ; fameux ; éminent

CMU English Pronouncing Dictionary
FAMOUS F EY1 M AH0 S
FAMOUSLY F EY1 M AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
famous (j) fˈɛɪməs (f ei1 m @ s)
famously (a) fˈɛɪməsliː (f ei1 m @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
著名[zhù míng, ㄓㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, ] famous; noted; well-known; celebrated, #1,439 [Add to Longdo]
名牌[míng pái, ㄇㄧㄥˊ ㄆㄞˊ, ] famous brand, #4,419 [Add to Longdo]
名将[míng jiàng, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] famous general, #7,356 [Add to Longdo]
有名[yǒu míng, ㄧㄡˇ ㄇㄧㄥˊ, ] famous; well-known, #7,745 [Add to Longdo]
名贵[míng guì, ㄇㄧㄥˊ ㄍㄨㄟˋ, / ] famous and valuable; rare; precious, #18,448 [Add to Longdo]
名师[míng shī, ㄇㄧㄥˊ ㄕ, / ] famous master; great teacher, #19,831 [Add to Longdo]
盛名[shèng míng, ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, ] famous reputation, #22,335 [Add to Longdo]
名城[míng chéng, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥˊ, ] famous city, #25,052 [Add to Longdo]
名门[míng mén, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄣˊ, / ] famous family; prestigious house, #27,918 [Add to Longdo]
名曲[míng qǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩˇ, ] famous song; well-known piece of music, #28,903 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
berühmt (wegen)famous (for) [Add to Longdo]
berühmt {adj} | berühmter | am berühmtestenfamous | more famous | most famous [Add to Longdo]
weltberühmt; weltbekanntfamous the world over [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
それはどうかな[sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words [Add to Longdo]
カリスマ美容師[カリスマびようし, karisuma biyoushi] (n) star beautician; famous beautician [Add to Longdo]
パチモン[pachimon] (n) cheap imitations of famous brands [Add to Longdo]
マリー・セレスト;マリー・セレステ;マリーセレスト;マリーセレステ[mari-. seresuto ; mari-. seresute ; mari-seresuto ; mari-seresute] (n) (1) (See マリー・セレスト号・マリーセレストごう) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]
マリー・セレスト号;マリーセレスト号[マリーセレストごう, mari-seresuto gou] (n) (1) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]
悪名高い[あくみょうたかい;あくみょうだかい, akumyoutakai ; akumyoudakai] (adj-i) infamous; notorious [Add to Longdo]
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P) [Add to Longdo]
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.) [Add to Longdo]
音に聞く[おとにきく, otonikiku] (exp,v5k) to be widely known; to be famous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 famous
   adj 1: widely known and esteemed; "a famous actor"; "a
       celebrated musician"; "a famed scientist"; "an
       illustrious judge"; "a notable historian"; "a renowned
       painter" [syn: {celebrated}, {famed}, {far-famed},
       {famous}, {illustrious}, {notable}, {noted}, {renowned}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top