ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

false

F AO1 L S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -false-, *false*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
false(adj) เท็จ, See also: ปลอมๆ, ไม่จริง, ผิด, Syn. inaccurate, incorrect, wrong, Ant. accurate, correct
false(adj) ปลอม, See also: ซึ่งไม่ธรรมชาติ, ซึ่งผลิตขึ้นมา, ซึ่งสังเคราะห์ขึ้นมา, เทียม, Syn. counterfeit, sythetic, unreal, Ant. genuine, real
false(adj) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, See also: ไม่น่าไว้ใจ, ไม่จริงใจ, คบไม่ได้, Syn. dishonest, disloyal, Ant. accurate, correct
falsely(adv) อย่างอวดอ้าง, See also: อย่างไม่ซื่อตรง, อย่างอวดอ้าง, อย่างทุจริต, Syn. deceitfully, treacherously, Ant. justly, honorably
falsehood(n) ความเชื่อที่ไม่จริง, See also: ความคิดผิดๆ, Syn. error, misconception, untruth, Ant. fact, certainty
falsehood(n) การพูดเท็จ, See also: การหลอกลวง, การโกหก, การทำมารยา, Syn. dishonesty, mistatement, prevarication, Ant. fact, truth
false teeth(n) ฟันปลอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
false(ฟอลซฺ) adj. ไม่จริง,ไม่ถูกต้อง,ผิด,ปลอม,เก๊,เท็จ,ไม่แท้,หลอกลวง,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่ถูกทำนอง,-adv. อย่างไม่ซื่อสัตย์,ทรยศ. -Phr. (play someone false ทรยศ,หักหลัง) . adv., See also: falseness n. -falsehood n., Syn. untrue
false-hearted(ฟอสซ' อาร์' ทิด) adj. ขี้โกง,ใจไม่ซื่อ
falsetto(ฟอลเซท' โท) n. เสียงสูงผิดธรรมชาติ

English-Thai: Nontri Dictionary
false(adj) ปลอม,ไม่จริง,ไม่มีวาจาสัตย์,เท็จ,ทุจริต,ไม่ซื่อตรง,เก๊,เทียม
falsehood(n) การปลอม,ความไม่มีวาจาสัตย์,ความทุจริต,การโกหก,การหลอกลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
falseเท็จ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
false accounting; falsification of accountsการทำบัญชีเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false actionคำฟ้องเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false alarmสัญญาณเตือนที่ผิดพลาด, สัญญาณหลอก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false annual ringวงปีซ้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
false arrestการจับกุมโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false evidenceพยานหลักฐานเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false factความเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false glottis; rima vestibuliช่องหว่างสายเสียงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
false impersonationการปลอมตัวเป็นผู้อื่น (โดยมิชอบ) [ดู false personation และ impersonation] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
False Cirrusฟอลซซีร์รัส [อุตุนิยมวิทยา]
False Negativeผลลบลวง,ตรวจไม่พบ,ผลลบปลอม,ผลลบเทียม,ผลลบเทียม,ลบเทียม,ผลลบที่ไม่เป็นจริง [การแพทย์]
False Negative Reactionsผลไม่สูงกว่าค่าปกติ,ปฏิกิริยาแบบผลลบปลอม [การแพทย์]
False Negative Resultsผลลบเทียม [การแพทย์]
False positiveผลบวกลวง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
False Positiveผลบวกเทียม,ผลทางบวกที่ไม่ถูกต้อง,ผลบวกลวง,ผลบวกปลอม,ผลบวกเทียม,ผลบวกลวง,บวกเทียม,ผลบวกที่ไม่เป็นจริง [การแพทย์]
False Positive Rateผลบวกเท็จ,อัตราบวกหลอก [การแพทย์]
False Positive Resultsผลบวกเทียม [การแพทย์]
False Positive Serologic Tests, Chronicผลเลือดบวกเท็จเรื้อรัง [การแพทย์]
False Stillbirthการเกิดไร้ชีพเทียม, Example: เด็กเกิดรอดที่เสียชีวิตก่อนลงทะเบียนเกิด ซึ่งอาจจะถูกนับรวมอยู่กับการเกิดไร้ชีพการตายคลอด [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
false alarm[ฟอลส อะลาร์ม] (phrase) กระต่ายตื่นตูม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
falseAccidentally, the rumor has turned out to be false.
falseAm I going to have a false tooth or a crown?
falseBe so true to thy self, as thou be not false to others.
falseDo you think her story is false?
falseHe assures us that he didn't attach a false statement.
falseHe can't tell the true from the false.
falseHe gave the police a false name and address.
falseHe gave us a false story.
falseHe hates falsehood more than anything else.
falseHe invented a false rumor.
falseHe is under a false accusation.
falseHe made a false statement to the police.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ตู่(v) be apt to make false claims, See also: falsely claim as one's own, Syn. ขี้ตู่กลางนา, Example: ท่านคงไปฟังมาจากใครหรืออ่านของใคร แล้วมาขี้ตู่เอาว่าเป็นของผม, Thai Definition: ชอบทึกทักเอาเป็นของตัว
เก๊(adj) fake, See also: false, counterfeit, spurious, sham, bogus, Syn. ปลอม, เทียม, Ant. จริง, แท้, Example: ของเก๊ย่อมจะปรากฏว่าเป็นของเก๊ แม้จะเป็นเวลานานก็ตาม, Thai Definition: ปลอมหรือเลียนแบบเพื่อให้หลงผิดว่าเป็นของแท้, ไม่ใช่ของแท้, ไม่ใช่ของจริง, โดยปริยายหมายความว่า ไม่มีราคา, ใช้การไม่ได้, Notes: (จีน)
เพื่อนกิน(n) fair-weather friend, See also: false friend, Ant. เพื่อนตาย, Example: แม่ติงว่าอย่าหวังพึ่งพาอาศัยอะไรจากเพื่อนกินเลย, Thai Definition: เพื่อนที่คบหาสมาคมด้วยเมื่อมีเงินเลี้ยงดูเท่านั้น
ฟันปลอม(n) false tooth, See also: denture, Example: เมื่อแก่ตัวลง ฟันฟางก็หลุดหายไปทีละซี่สองซี่ ไม่นานนักก็ต้องใช้ฟันปลอม, Count Unit: ซี่, ชุด, Thai Definition: ฟันที่เทียม, ฟันที่ทำขึ้นมาแทนฟันแท้
มุสาวาท(n) lie, See also: falsehood, fib, untrue words, untruth, Syn. คำเท็จ, คำโกหก, Example: ถ้ากษัตริย์ทำปาณาติบาตลักขโมยประพฤติผิดในกามและกล่าวคำมุสาวาทก็เลวร้ายดังเช่นพราหมณ์แพศย์ศูทรที่ทำเช่นนั้นเหมือนกัน, Notes: (บาลี)
มุสาวาท(n) lie, See also: falsehood, falsification, prevarication, Syn. การพูดเท็จ, การพูดปด, การโกหก, Example: การเทศน์เชียร์นักการเมือง เทศน์ยกย่องคนตายที่เลวร้ายนั้น ถือว่าเป็นมุสาวาทไหม, Notes: (บาลี)
มารษา(n) lie, See also: falsehood, Syn. คำปด, คำเท็จ, คำพูดไม่จริง, คำโกหก, Notes: (สันสกฤต)
มารษา(n) lie, See also: falsehood, Syn. คำปด, คำเท็จ, คำพูดไม่จริง, คำโกหก, Notes: (สันสกฤต)
พยานเท็จ(n) false witness, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ให้การเท็จ
สุ้มเสียง(n) falsetto, See also: voice, sound, Syn. กระแสเสียง, Example: เพราะสุ้มเสียงที่ติดห้าวเล็กๆ จนดูแกร่งเกินหญิง ทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นกระเทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานเย็น[bānyen] (n) EN: Four-o’clocks ; Marvel of Peru ; False Jalap
เบิกความเท็จ[boēkkhwām thet] (v, exp) EN: make a false statement
ฟันปลอม[fan pløm] (n, exp) EN: false tooth ; false teeth ; false denture  FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
ฟันเทียม[fan thīem] (n, exp) EN: false tooth ; false teeth ; artificial teeth ; false denture  FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
ฟ้องเท็จ[føng thet] (x) EN: false accusation of crime
ให้การเท็จ[haikān thet] (v, exp) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage
แจ้งความเท็จ[jaēngkhwām thet] (v, exp) EN: report false information intentionally
เก๊[kē] (adj) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged  FR: faux ; factice ; contrefait
คำมุสา[kham musā] (n) EN: lie ; falsehood  FR: mensonge [m]
ขี้ตู่[khītū] (v) EN: be apt to make false claims ; falsely claim as one's own  FR: s'approprier indûment

CMU English Pronouncing Dictionary
FALSE F AO1 L S
FALSELY F AO1 L S L IY0
FALSETTO F AO0 L S EH1 T OW2
FALSEHOOD F AE1 L S HH UH2 D
FALSETTOS F AO0 L S EH1 T OW2 Z
FALSEHOODS F AE1 L S HH UH2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
false (j) fˈɔːls (f oo1 l s)
falsely (a) fˈɔːlsliː (f oo1 l s l ii)
falsetto (n) fˈɔːlsˈɛtou (f oo1 l s e1 t ou)
falsehood (n) fˈɔːlshud (f oo1 l s h u d)
falseness (n) fˈɔːlsnəs (f oo1 l s n @ s)
falsettos (n) fˈɔːlsˈɛtouz (f oo1 l s e1 t ou z)
falsehoods (n) fˈɔːlshudz (f oo1 l s h u d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚假[xū jiǎ, ㄒㄩ ㄐㄧㄚˇ, / ] false; a fake; an impostor, #4,902 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, / ] false; fake; forged; bogus; Taiwan pr. wei4, #7,318 [Add to Longdo]
虚伪[xū wěi, ㄒㄩ ㄨㄟˇ, / ] false; hypocritical; artificial; sham, #10,118 [Add to Longdo]
假象[jiǎ xiàng, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄤˋ, ] false appearance; facade, #18,622 [Add to Longdo]
假证[jiǎ zhèng, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄥˋ, / ] false testimony, #28,308 [Add to Longdo]
虚名[xū míng, ㄒㄩ ㄇㄧㄥˊ, / ] false reputation, #29,552 [Add to Longdo]
违心[wéi xīn, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ, / ] false; untrue to one's convictions; against one's will; disloyal, #37,478 [Add to Longdo]
虚情假意[xū qíng jiǎ yì, ㄒㄩ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˇ ㄧˋ, / ] false friendship; hypocritical show of affection, #40,537 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] false, #42,158 [Add to Longdo]
假牙[jiǎ yá, ㄐㄧㄚˇ ㄧㄚˊ, ] false teeth; dentures, #43,990 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelboden {m} (für Kabelverlegung)false floor [Add to Longdo]
Falschmeldung {f}false report [Add to Longdo]
Fehlstart {m}; Frühstart {m} [sport] | einen Fehlstart verursachenfalse start | to jump the gun [Add to Longdo]
Krokodilstränen {pl} [übtr.]false tears [Add to Longdo]
Unterschiebung {f}false attribution [Add to Longdo]
falsch; unwahr; unrichtig {adj} | falscher | am falschestenfalse | falser | falsest [Add to Longdo]
Oranger Ringelfisch {m}; falscher Clown-Anemonenfisch {m} (Amphiprion ocellaris) [zool.]false percula clown; ocellaris (anemone) clown [Add to Longdo]
Kleiner Schwertwal {m}; Unechter Schwertwal {m}; Falscher Schwertwal {m} [zool.]false killer whale; false pilot whale; pseudorca (Pseudorca crassidens) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test [Add to Longdo]
いちゃもん[ichamon] (n) quibble; false charge [Add to Longdo]
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
アフリカンコリス[afurikankorisu] (n) false clownwrasse (Coris cuvieri); African coris [Add to Longdo]
オシザメ[oshizame] (n) false catshark (species of deep water ground shark, Pseudotriakis microdon) [Add to Longdo]
オシザメ科[オシザメか, oshizame ka] (n) Pseudotriakidae (family with only one species of false catshark, Pseudotriakis microdon) [Add to Longdo]
シトリン[shitorin] (n) (See 黄水晶) citrine; citrine quartz; false topaz [Add to Longdo]
チヒロザメ属[チヒロザメぞく, chihirozame zoku] (n) Pseudotriakis (genus of ground shark in the family Pseudotriakidae whose sole member is the false catshark) [Add to Longdo]
デマ[dema] (n,adj-no) (false) rumor (rumour) (abbr. from demagogy); (P) [Add to Longdo]
デマメール[demame-ru] (n) {comp} email spreading rumors and false stories (rumours) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ぎ, gi] logical false [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 false
   adv 1: in a disloyal and faithless manner; "he behaved
       treacherously"; "his wife played him false" [syn:
       {faithlessly}, {traitorously}, {treacherously},
       {treasonably}, {false}]
   adj 1: not in accordance with the fact or reality or actuality;
       "gave false testimony under oath"; "false tales of
       bravery" [ant: {true}]
   2: arising from error; "a false assumption"; "a mistaken view of
     the situation" [syn: {false}, {mistaken}]
   3: erroneous and usually accidental; "a false start"; "a false
     alarm"
   4: deliberately deceptive; "false pretenses"
   5: inappropriate to reality or facts; "delusive faith in a
     wonder drug"; "delusive expectations"; "false hopes" [syn:
     {delusive}, {false}]
   6: not genuine or real; being an imitation of the genuine
     article; "it isn't fake anything; it's real synthetic fur";
     "faux pearls"; "false teeth"; "decorated with imitation palm
     leaves"; "a purse of simulated alligator hide" [syn: {fake},
     {false}, {faux}, {imitation}, {simulated}]
   7: designed to deceive; "a suitcase with a false bottom"
   8: inaccurate in pitch; "a false (or sour) note"; "her singing
     was off key" [syn: {false}, {off-key}, {sour}]
   9: adopted in order to deceive; "an assumed name"; "an assumed
     cheerfulness"; "a fictitious address"; "fictive sympathy"; "a
     pretended interest"; "a put-on childish voice"; "sham
     modesty" [syn: {assumed}, {false}, {fictitious}, {fictive},
     {pretended}, {put on}, {sham}]
   10: (used especially of persons) not dependable in devotion or
     affection; unfaithful; "a false friend"; "when lovers prove
     untrue" [syn: {false}, {untrue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top