ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fallout

F AO1 L AW2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fallout-, *fallout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fallout(n) ฝุ่นกัมมันตรังสีหลังนิวเคลียร์ระเบิด
fallout(n) ผลร้ายที่ตามมา, See also: ผลที่เกิดขึ้น, ผลกระทบ, Syn. aftermath, effect
fallout(sl) ผลที่ออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
falloutn. การตกลงมา,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน, Syn. fall-out

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Falloutฝุ่นกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
falloutStrontium 90: One of the radioisotopes of strontium; part of radioactive fallout, harmful to human health.

CMU English Pronouncing Dictionary
FALLOUT F AO1 L AW2 T
FALLOUTS F AO1 L AW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fallout (n) fˈɔːlaut (f oo1 l au t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fallout {n}fallout [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォールアウト;フォルアウト[fo-ruauto ; foruauto] (n) fallout (atomic, radioactive, etc.); fall-out; fall out [Add to Longdo]
死の灰[しのはい, shinohai] (n) lethal radioactive fallout; atomic dust [Add to Longdo]
放射性降下物[ほうしゃせいこうかぶつ, houshaseikoukabutsu] (n) radioactive fallout [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fallout
   n 1: the radioactive particles that settle to the ground after a
      nuclear explosion [syn: {fallout}, {radioactive dust}]
   2: any adverse and unwanted secondary effect; "a strategy to
     contain the fallout from the accounting scandal" [syn: {side
     effect}, {fallout}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top