ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fall away

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fall away-, *fall away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fall away(phrv) ตกลงมาจาก
fall away(phrv) อยู่ต่ำลงไป, See also: ต่ำลงทันที, Syn. drop away, drop off, fall off
fall away(phrv) น้อยลง, See also: ลดลง, Syn. drop away, drop off, fall off
fall away(phrv) แย่ลง, Syn. drop away, drop off, fall behind, fall off
fall away(phrv) เลิกสนับสนุน, See also: ตีตัวออกห่าง, Syn. fall off
fall away(phrv) (หน้า) เรียวเล็กลง, See also: หน้า ผอมลง

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fall away
   v 1: get worse; "My grades are slipping" [syn: {slip}, {drop
      off}, {drop away}, {fall away}]
   2: diminish in size or intensity [syn: {fall off}, {fall away}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top