ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fall off

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fall off-, *fall off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fall off[PHRV] ตกมาจาก, Syn. drop off, tumble off
fall off[PHRV] ต่ำลงทันที, Syn. drop away, drop off, fall away
fall off[PHRV] น้อยลง, See also: ลดลง, Syn. drop away, drop off, fall away
fall off[PHRV] แย่ลง, Syn. drop away, drop off, fall away
fall off[PHRV] ตีตัวออกห่าง, See also: เลิกสนับสนุน, Syn. fall away
fall off[PHRV] กางใบเรือออก (ทางการเเล่นเรือ)
fall off one's chair[IDM] ประหลาดใจมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: แปลกใจมาก
fall off one's chair[IDM] ประหลาดใจมาก (คำไม่เป็นทางการ)
fall off the back of a lorry[IDM] ถูกขโมย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So that you don't fall off.เพื่อไม่ให้เธอตกเตียงไงล่ะ Return to Oz (1985)
I came all the way from the farm in the buggy and didn't fall off.หนูนั่งรถม้ามาจากฟาร์มยังไม่ตกเลย Return to Oz (1985)
So, your marks fall off.คะแนนเลย ตกลงมาอย่างนี้ All About Lily Chou-Chou (2001)
My ear's gonna fall off, you bastard!ไม่ได้ยินเลย ไอ้บ้าเอ้ย My Tutor Friend (2003)
You grab his arm, it's gonna fall off.จับมือเขา มันก็หลุดออกมา Crash (2004)
I tell you, the things that fall off me... It's embarrassing.ร่วงหลุดหล่นหมด โทษทีนะ Robots (2005)
Go any further south, you'll fall off the planet.ถ้าคุณเดินต่อไปเรื่อยๆ คุณอาจจะหล่นโลกก็ได้ Eight Below (2006)
It's so funny. I mean, you'll fall off your chair, it's so funny.พ่อทำขำมาก คุณจะฮาตกเก้าอี้เลยค่ะ The Holiday (2006)
When did this fall off?มันหล่นลงมาเมื่อไร? Art of Fighting (2006)
Why did the front bumper fall off then?แล้วกันชนหน้า มันหลุดออกมาได้ไงละ Yeolliji (2006)
I may be out of line with this, but did he fall off the wagon?ฉันอาจจะยุ่งไปหน่อยแต่ เขาตกรถลาก (กลับไปใช้ยา) รึไง Dex, Lies, and Videotape (2007)
Your thing might fall off!ความคิดของเจ้าอาจจะเปลี่ยนไป! Lee San, Wind of the Palace (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fall offHold on tight, otherwise you will fall off
fall offNewton saw an apple fall off a tree.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วง[V] drop, See also: fall off, come off, Syn. หล่น, หลุด, ตก, Example: ขนของมันร่วงจนหมดเพราะร้อนอุดอู้อยู่ในโพรง, Thai definition: หลุดออกและตกลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลิกรา[v.] (loēkrā) EN: fall off ; be separated   FR: se détacher
หล่น[v.] (lon) EN: drop ; fall off   FR: tomber ; se détacher
ร่วง[v.] (ruang) EN: drop ; fall off ; come off   FR: tomber ; se détacher
ตก[v.] (tok) EN: fall ; drop ; fall off ; drop off ; fall down ; tumble   FR: tomber ; chuter ; choir
ตก[v.] (tok) EN: abate ; diminish ; be down ; decline ; decrease ; reduce ; fade ; fall off ; drop off   
ตกต่ำ[v.] (toktam) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished   FR: décliner ; déprécier

Japanese-English: EDICT Dictionary
転げ落ちる[ころげおちる, korogeochiru] (v1,vi) to fall off; to tumble down [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fall off
   v 1: come off; "This button had fallen off"
   2: fall heavily or suddenly; decline markedly; "The real estate
     market fell off" [syn: {slump}, {fall off}, {sink}]
   3: diminish in size or intensity [syn: {fall off}, {fall away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top