ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fall

F AO1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fall-, *fall*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
fall in line[ฟอลอินไลน์] (vt) agree on (a position) Syn. align oneself with a group or a way of thinking

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fall(phrv) สะดุดล้ม, See also: เดินโซเซจนล้ม, Syn. stumble over, trip over
fall(vi) ร่วง, See also: ตก, ล้ม, หล่น, Syn. drop, Ant. rise
fall(vi) ตกลง, See also: ต่ำลง, ลดลง, น้อยลง
fall(vi) สูญเสีย (ทางวรรณคดี), See also: ตาย, โดนยิง, Syn. go down, slump
fall(vi) มีขึ้น, See also: จัดขึ้น
fall(vi) แพ้, See also: ถูกโค่นล้ม, โดนยึดอำนาจ
fall(n) การตก, See also: การร่วง, การหล่น, Syn. drop, Ant. rise
fall(n) การลดลง, See also: การลดต่ำลง, ความตกต่ำ, การเสื่อม, Syn. collapse, downfall, Ant. upswing
fall(n) ฤดูใบไม้ร่วง, Syn. autumn
fallen(adj) ซึ่งตกลงมา, See also: ซึ่งล้มลง, ซึ่งร่วงลงมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fall(ฟอล) {fell,fallen,falling,falls} vi. ตก,ร่วง,หล่น,ล้ม,ลด,ถอย,เหินห่าง,สูญเสีย,ตาย,พังลง,เสื่อม, (แสง) ส่อง,เกิดปรากฎ,กลายเป็น,ผิดหวัง,เคลื่อนลง. vt. ล้ม (ต้นไม้) -Phr. (fall short ไม่เพียงพอ) . -Phr. (all due ถึงกำหนด) . -n. การตก,การร่วง,การลด,การถอย,การเ
fall guyn. ผู้ที่ถูกหลอกลวงได้ง่าย,แพะรับบาป
fallacious(ฟะเล'เชิส) adj. หลอกลวง,ลวง,ซึ่งทำให้เข้าใจผิด,ผิดพลาด,ซึ่งทำให้ผิดหวัง., See also: fallaciously adv. fallaciousness n., Syn. false, Ant. true
fallacy(แฟล'ละซี) n. การหลอกลวง,การทำให้เข้าใจผิด,ความผิดพลาด,การอ้างเหตุผลหรือความเชื่อที่ผิด, Syn. delusion
fallal(แฟลแลล') n. เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา,สิ่งประดับ.
fallen(ฟอล'เลิน) adj. ซึ่งตกลงมา,ซึ่งล้มลง,เสื่อมเสีย,ซึ่งสูญเสียพรหมจารี,ซึ่งถูกทำลาย,ซึ่งถูกพิชิต,ตาย
faller(ฟอล'เลอะ) n. ผู้ที่ตกลงมา,สิ่งที่ตกลงมา,อุปกรณ์หรือเครื่องมือประเภทให้ตกลงมา,ผู้โค่นต้นไม้
fallible(ฟอล'ละเบิล) adj. ซึ่งกระทำผิดได้,ซึ่งถูกหลองลวงได้,ยากที่จะไม่ผิด,ซึ่งย่อมกระทำผิดได้., See also: fallibility n.
falling sicknessn. โรคลมบ้าหมู
falling starn. ลูกอุกกาบาต,ดาวตก,ผีพุ่งใต้

English-Thai: Nontri Dictionary
fall(n) การตก,การร่วงหล่น,ความเสื่อม,การล้ม,ฤดูใบไม้ร่วง,น้ำตก
fall(vi) ตก,หล่น,ร่วง,เคลื่อนลง,เกิดขึ้น,ปรากฏ,หกล้ม,ตาย,ผิดหวัง
fallacious(adj) หลอกลวง,ผิดพลาด
fallacy(n) การลวงให้เข้าใจผิด,การเข้าใจผิด,การหลอกลวง
fallen(vi pp ของ) fall
fallible(adj) ถูกหลอกได้,ผิดพลาดได้,ทำผิดได้
fallow(adj) ปล่อยให้รกร้าง,ไม่ได้เพาะปลูก,ซึ่งไถคราดไว้
fallow(n) ที่รกร้าง,ที่ว่างเปล่า
fallow(vt) ไม่ได้เพาะปลูก,ปล่อยทิ้งไว้
befall(vt) เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fall backการถอยกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fall back recoveryการกู้แบบถอยกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fall back routineรูทีนแบบถอยกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fall lineแนวน้ำตก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fall-rise intonationทำนองเสียงลง-ขึ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
fallacyเหตุผลวิบัติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fallacy, naturalisticความผิดพลาดของธรรมชาตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fallectomyการตัดท่อนำไข่ (บางส่วน) [ดู tubectomy] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fallectomy; tubectomyการตัดท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
falling action; dénouement; resolutionการแก้ปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Falling Drop Testการทดสอบความหนืด [การแพทย์]
Falling Timesการวัดเวลาตก [การแพทย์]
Fallopain tube neoplasmsเนื้องอกท่อมดลูก [TU Subject Heading]
Fallope Ringsห่วงรัดท่อนำไข่ [การแพทย์]
Fallopian Canalภายในช่องหู [การแพทย์]
fallopian tubeปีกมดลูก, ท่อนำไข่, หลอดปลายเปิดซึ่งปลายข้างหนึ่งมีลักษณะคล้ายปากแตรอยู่ใกล้ ๆ รังไข่และปลายอีกข้างหนึ่งต่อกับมดลูก ภายในหลอดประกอบด้วยกล้ามเนื้อและซีเลียที่ช่วยนำไข่จากรังไข่มายังมดลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fallopian Tube Cycleรอบของท่อนำไข่ [การแพทย์]
Fallopian Tube Diseasesหลอดมดลูก,โรค,ท่อมดลูก,โรค [การแพทย์]
Fallopian Tube Neoplasmsท่อมดลูก,เนื้องอก,หลอดมดลูก,เนื้องอก [การแพทย์]
Fallopian Tubesท่อมดลูก,ท่อนำไข่,ท่อปีกมดลูก,ท่อรังไข่,หลอดมดลูก,ท่อรังไข่,ปีกมดลูก,ท่อไข่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fallback(n) บุคคลหรือสิ่งที่เป็นทางเผื่อเลือก สำหรับกรณีตัวเลือกหลักนั้นขาดหายหรือไม่สามารถใช้การได้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fallA big tree had fallen across the road and was in my way as I drove.
fallA big tree has fallen in the storm.
fallA fallen leaf floated on the surface of the water.
fallA fallen rock barred his way.
fallA fallen tree blocked up the passage.
fallA fallen tree obstructed the road.
fallA fine rain was falling.
fallAfter all, it's sure to fall.
fallAfter supper I always find myself falling asleep.
fallAfter the movie they fall asleep.
fallAfter the storm, the road was blocked with fallen trees.
fallA great earthquake hit Mexico this fall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกน้ำ(v) sink, See also: fall, submerge, Example: กล้องถ่ายรูปหลุดมือผมตกน้ำไป, Thai Definition: ตกลงไปในน้ำ
ร่วงหล่น(v) fall, See also: come off, drop, Syn. หล่น, หลุดล่วง, Example: บ้านของพ่อมีต้นไม้ร่มครึ้มก็จริง แต่ไม่มีใบไม้ร่วงหล่นอยู่ที่พื้นดินเลย
คลุกฝุ่น(v) fall and roll on the ground, Example: เมื่อลืมตาตื่นขึ้น แต่ละคนล้วนมอมแมม คลุกฝุ่นไปด้วยกันทั้งนั้น, Thai Definition: ลงไปกลิ้งอยู่กับพื้น
จัดแถว(v) fall into line, See also: form a line facing each other, Syn. ตั้งแถว, Ant. สลายแถว, Example: กองทัพทั้งสองฝ่ายจัดแถวหันหน้าเข้าหากัน
ขาดการติดต่อ(v) lose contact with, See also: fall out of contact with, Syn. ไม่ติดต่อ, Ant. มีการติดต่อ, ติดต่อ, Example: หลังจากมาทำงานที่กรุงเทพฯ เขาก็ขาดการติดต่อกับทางบ้านที่ต่างจังหวัด
ตกฮวบ(v) fall quickly, See also: drop quickly, Ant. พุ่งพรวด, Example: เมื่ออิรักยึดคูเวต ราคาหุ้นที่ตลาดหุ้นก็ตกฮวบ, Thai Definition: ตกลงมาอย่างรวดเร็ว
ตกหลุมรัก(v) fall in love, Syn. หลงรัก, หลงเสน่ห์, Example: พระเอกตกหลุมรักนางเอกเร็วเกินไป ทำให้เรื่องไม่ค่อยสมจริง, Thai Definition: รู้สึกพอใจหรือเกิดความรักใคร่
ไม่ได้ความ(v) be contrary/against to all expectations, See also: fall short of somebody's expectations, not come up to somebody's expectations, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว, Example: เธอนี่ไม่ได้ความเลยเรื่องง่ายๆ แค่นี้ก็ทำไม่ได้, Thai Definition: ทำได้ไม่ดี, ทำไม่ได้อย่างที่คาดหวังไว้
หลงรัก(v) fall in love, See also: be in love, be infatuated with, be enamoured with, be crazy over, Syn. ตกหลุมรัก, หลงใหล, หลงเสน่ห์, Example: เขาหลงรักเธออย่างไม่ลืมหูลืมตา
ล้ม(v) fall, See also: tumble, drop, plummet, stumble, topple, flop, Syn. หกล้ม, Example: เด็กที่อยู่ในวัยหัดเดินมักล้มบ่อย เนื่องจากการทรงตัวยังไม่ดี, Thai Definition: กิริยาที่ตั้งอยู่แล้วเอนลงหรือทอดลงถึงพื้นหรือทลายลง, ตั้งอยู่ไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรกลาภ[adirēklāp] (n) EN: windfall
ชวด[chūat] (v) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through  FR: échouer ; tomber à l'eau
ดาวตก[dāotok] (n, exp) EN: shooting star ; falling star ; meteor  FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
ดิ่ง[ding] (v) EN: fall down ; plummet ; straight down  FR: chuter
ฝนตกหนัก[fontok nak] (n, exp) EN: heavy rain ; heavy rainfall ; downpour  FR: fortes pluies [fpl]
หก[hok] (v) EN: spill ; fall ; splatter  FR: se renverser ; se répandre
หกล้ม[hoklom] (v) EN: fall ; collapse  FR: tomber ; s'étaler
จง[jong] (v) EN: must ; have to ; should  FR: devoir ; falloir ; être nécessaire
จูบฝุ่น[jūp fun] (v, exp) EN: fall down with one's face on the earth  FR: mordre la poussière
ค่ำ[kham] (n) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night  FR: soir [m] ; tombée de la nuit [f] ; nuit tombante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FALL F AO1 L
FALL F AA1 L
FALLS F AO1 L Z
FALLA F AE1 L AH0
FALLIN F AE1 L IH0 N
FALL'S F AO1 L Z
FALLER F AO1 L ER0
FALLON F AE1 L AH0 N
FALLAW F AE1 L AO2
FALLIS F AE1 L IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fall (v) fˈɔːl (f oo1 l)
falls (v) fˈɔːlz (f oo1 l z)
fallen (v) fˈɔːlən (f oo1 l @ n)
fallow (n) fˈælou (f a1 l ou)
falloff (n) fˈɔːlɒv (f oo1 l o v)
fallacy (n) fˈæləsiː (f a1 l @ s ii)
falling (v) fˈɔːlɪŋ (f oo1 l i ng)
fallout (n) fˈɔːlaut (f oo1 l au t)
fallible (j) fˈæləbl (f a1 l @ b l)
Fallopian (j) fˈəlˈoupɪəʳn (f @1 l ou1 p i@ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下跌[xià diē, ㄒㄧㄚˋ ㄉㄧㄝ, ] fall; tumble, #1,933 [Add to Longdo]
落下[luò xià, ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧㄚˋ, ] fall, #8,266 [Add to Longdo]
[pū, ㄆㄨ, ] fall prostrate, #12,722 [Add to Longdo]
完蛋[wán dàn, ㄨㄢˊ ㄉㄢˋ, ] fallen from power; destroyed; finished; all over for (him); gone to the dogs, #15,351 [Add to Longdo]
输卵管[shū luǎn guǎn, ㄕㄨ ㄌㄨㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] Fallopian tube; oviduct, #18,290 [Add to Longdo]
跌落[diē luò, ㄉㄧㄝ ㄌㄨㄛˋ, ] fall, #18,291 [Add to Longdo]
秋收[qiū shōu, ㄑㄧㄡ ㄕㄡ, ] fall harvest; to reap, #18,884 [Add to Longdo]
[yǔn, ㄩㄣˇ, / ] fall; meteor; perish, #21,320 [Add to Longdo]
费卢杰[Fèi lú jié, ㄈㄟˋ ㄌㄨˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Fallujah, Iraqi city on Euphrates, #28,572 [Add to Longdo]
飘零[piāo líng, ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] falling (like autumn leaves); fig. drifting and homeless, #33,714 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
fallen(vi) |fällt, fiel, ist gefallen, mit Ortsangabe| ตก, หล่น (ส่วนใหญ่ระบุสถานที่เกิดเหตุด้วย) เช่น In diesem Jahr ist noch kein Schnee gefallen. ปีนี้ยังไม่มีหิมะตกเลย , Er ist von dem Baum gefallen. เขาตกลงมาจากต้นไม้ต้นนี้, See also: hinfallen
fallsในกรณีที่
ebenfallsด้วย, เช่นเดียวกัน เช่น Franz, schönes Wochenende! - Danke, ebenfalls. ฟร้านซ์ ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีนะจ๊ะ - ขอบคุณ เช่นกันนะครับ, See also: auch, Syn. gleichfalls
jedenfallsไม่ว่ากรณีใดๆ, ในทุกๆ กรณี เช่น Ich weiß nicht wie lange die Sitzung dauert. Ich komme jedenfalls nach. ฉันไม่รู้ว่าที่ประชุมเลิกกี่โมง อย่างไรซะฉันก็จะตามไปนะ, Syn. auf jeden Fall
jedenfallsอย่างน้อยที่สุด เช่น Die Stadtbücherei ist sehr gut. Jedenfalls bin ich seit ca. 5 Jahren ihr Mitglied. ห้องสมุดประจำเมืองดีมากเลย อย่างน้อยที่สุดฉันเป็นสมาชิกมาเกือบห้าปีแล้ว, See also: zumindest, Syn. wenigsten
Zufall(n) |der| ความบังเอิญ
zufällig(adj) โดยบังเอิญ
zufällig(adj) บ้าง บางที เช่น Weißt du zufällig, wann er kommt?, See also: vielleicht
Abfall(n) |der, pl. Abfälle| ขยะ
auf jeden Fallในทุกกรณี, ไม่ว่ากรณีใด, แน่นอน เช่น Auf jeden Fall komme ich mit dir zum Krankenhaus., See also: jedenfalls, in jedem Fall

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfallzeit {f}fall time [Add to Longdo]
Fall {m}; Angelegenheit {f}instance [Add to Longdo]
Fall {m}; Sache {f}; Prozess {m} | Fälle {pl} | ein schwieriger Fall | auf jeden Fall | auf jeden Fall | auf jeden Fall; auf alle Fälle | auf keinen Fall | auf keinen Fall | auf keinen Fall | auf gar keinen Fall | dieser spezielle Fall | für alle Fälle | für solche Fälle | hoffnungsloser Fall | schlimmster Fall; ungünstigster Fall | im Falle | im vorliegenden Fall | in diesem Fall | in vielen Fällen | zu Fall bringen | zu Fall bringen | auf alle Fälle | auf alle Fälle | einer der wenigen Fällecase | cases | a hard case | at all events; in any event | at any rate | in any case | by no means | in no case | on no account | not on any account | this particular case | just in case | for such occasions | basket case | worst case | in the event | in the present case | in that case | in many instances | to make fall; to bring down | to cause the downfall | at all events | without fail | one of the rare cases [Add to Longdo]
Fall {m}; Sturz {m}; Absturz {m} | Fälle {pl}; Stürze {pl}; Abstürze {pl}fall | falls [Add to Longdo]
Fall {m}; Kasus {m} [gramm.] | Nominativ {m}; erster Fall | Genitiv {m}; zweiter Fall | Dativ {m}; dritter Fall | Akkusativ {m}; vierter Fall | Instrumental {n}; fünfter Fall | Ablativ {m}; fünfter Fall | Präpositiv {m}; sechster Fall | Vokativ {m} (Anredefall); sechster Fallcase | nominative case | genitive case | dative case | accusative case | instrumental case | ablative case | prepositional case | vocative case [Add to Longdo]
Fall {n}; Flaggleine {f} [naut.]halyard; halliard [Add to Longdo]
Fall...downstream [Add to Longdo]
Fallbeispiel {n}case example [Add to Longdo]
Fallbesprechung {f}case review [Add to Longdo]
Fallbeschleunigung {f}acceleration due to gravity; acceleration of gravity [Add to Longdo]
Falle {f} | Fallen {pl}trap | traps [Add to Longdo]
Falle {f}; Schlinge {f}gin [Add to Longdo]
Falle {f}; Sperre {f}latch [Add to Longdo]
Falle {f}; Fallgrube {f} | Fallen {pl}; Fallgruben {pl}pitfall | pitfalls [Add to Longdo]
Fallensteller {m} | Fallensteller {pl}; Trapper {pl}trapper | trappers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
うとうと(P);うとっと[utouto (P); utotto] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) falling in a doze; dozing; (P) [Add to Longdo]
おじゃんになる[ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined [Add to Longdo]
がっくり[gakkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) heartbroken; crestfallen; (P) [Add to Longdo]
ころり[korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
しくじる[shikujiru] (v5r,vi) to fail; to fall through; to blunder; (P) [Add to Longdo]
すってんころり;すってんころりん[suttenkorori ; suttenkororin] (adv,adv-to) falling plump; falling down flat [Add to Longdo]
すっ転ぶ;素っ転ぶ[すっころぶ, sukkorobu] (v5b,vi) (See 転ぶ) to (dramatically) fall over; to fall flat [Add to Longdo]
ずしずし[zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy) [Add to Longdo]
ずっこける[zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フォールバック[ふぉーるばっく, fo-rubakku] fall back [Add to Longdo]
光立ち下がり時間[ひかりたちさがりじかん, hikaritachisagarijikan] optical fall time [Add to Longdo]
低下[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[だ, da] FALLEN [Add to Longdo]
場合[ばあい, baai] Fall [Add to Longdo]
[つい, tsui] FALLEN [Add to Longdo]
脱げる[ぬげる, nugeru] fallen, abgehen (Kleidungsstuecke) [Add to Longdo]
落ちる[おちる, ochiru] fallen [Add to Longdo]
落とし穴[おとしあな, otoshiana] Falle, Fallgrube [Add to Longdo]
落とす[おとす, otosu] fallen_lassen, verlieren [Add to Longdo]
陥る[おちいる, ochiiru] fallen_in, kommen_in, geraten_in;, fallen;, eingenommen_werden, erobert_werden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fall
   n 1: the season when the leaves fall from the trees; "in the
      fall of 1973" [syn: {fall}, {autumn}]
   2: a sudden drop from an upright position; "he had a nasty spill
     on the ice" [syn: {spill}, {tumble}, {fall}]
   3: the lapse of mankind into sinfulness because of the sin of
     Adam and Eve; "women have been blamed ever since the Fall"
   4: a downward slope or bend [syn: {descent}, {declivity},
     {fall}, {decline}, {declination}, {declension}, {downslope}]
     [ant: {acclivity}, {ascent}, {climb}, {raise}, {rise},
     {upgrade}]
   5: a lapse into sin; a loss of innocence or of chastity; "a fall
     from virtue"
   6: a sudden decline in strength or number or importance; "the
     fall of the House of Hapsburg" [syn: {fall}, {downfall}]
     [ant: {rise}]
   7: a movement downward; "the rise and fall of the tides" [ant:
     {ascension}, {ascent}, {rise}, {rising}]
   8: the act of surrendering (usually under agreed conditions);
     "they were protected until the capitulation of the fort"
     [syn: {capitulation}, {fall}, {surrender}]
   9: the time of day immediately following sunset; "he loved the
     twilight"; "they finished before the fall of night" [syn:
     {twilight}, {dusk}, {gloaming}, {gloam}, {nightfall},
     {evenfall}, {fall}, {crepuscule}, {crepuscle}]
   10: when a wrestler's shoulders are forced to the mat [syn:
     {fall}, {pin}]
   11: a free and rapid descent by the force of gravity; "it was a
     miracle that he survived the drop from that height" [syn:
     {drop}, {fall}]
   12: a sudden sharp decrease in some quantity; "a drop of 57
     points on the Dow Jones index"; "there was a drop in
     pressure in the pulmonary artery"; "a dip in prices"; "when
     that became known the price of their stock went into free
     fall" [syn: {drop}, {dip}, {fall}, {free fall}]
   v 1: descend in free fall under the influence of gravity; "The
      branch fell from the tree"; "The unfortunate hiker fell
      into a crevasse"
   2: move downward and lower, but not necessarily all the way;
     "The temperature is going down"; "The barometer is falling";
     "The curtain fell on the diva"; "Her hand went up and then
     fell again" [syn: {descend}, {fall}, {go down}, {come down}]
     [ant: {arise}, {ascend}, {come up}, {go up}, {lift}, {move
     up}, {rise}, {uprise}]
   3: pass suddenly and passively into a state of body or mind;
     "fall into a trap"; "She fell ill"; "They fell out of favor";
     "Fall in love"; "fall asleep"; "fall prey to an imposter";
     "fall into a strange way of thinking"; "she fell to pieces
     after she lost her work"
   4: come under, be classified or included; "fall into a
     category"; "This comes under a new heading" [syn: {fall},
     {come}]
   5: fall from clouds; "rain, snow and sleet were falling";
     "Vesuvius precipitated its fiery, destructive rage on
     Herculaneum" [syn: {precipitate}, {come down}, {fall}]
   6: suffer defeat, failure, or ruin; "We must stand or fall";
     "fall by the wayside"
   7: die, as in battle or in a hunt; "Many soldiers fell at
     Verdun"; "Several deer have fallen to the same gun"; "The
     shooting victim fell dead"
   8: touch or seem as if touching visually or audibly; "Light fell
     on her face"; "The sun shone on the fields"; "The light
     struck the golden necklace"; "A strange sound struck my ears"
     [syn: {fall}, {shine}, {strike}]
   9: be captured; "The cities fell to the enemy"
   10: occur at a specified time or place; "Christmas falls on a
     Monday this year"; "The accent falls on the first syllable"
   11: decrease in size, extent, or range; "The amount of homework
     decreased towards the end of the semester"; "The cabin
     pressure fell dramatically"; "her weight fell to under a
     hundred pounds"; "his voice fell to a whisper" [syn:
     {decrease}, {diminish}, {lessen}, {fall}] [ant: {increase}]
   12: yield to temptation or sin; "Adam and Eve fell"
   13: lose office or power; "The government fell overnight"; "The
     Qing Dynasty fell with Sun Yat-sen"
   14: to be given by assignment or distribution; "The most
     difficult task fell on the youngest member of the team";
     "The onus fell on us"; "The pressure to succeed fell on the
     youngest student"
   15: move in a specified direction; "The line of men fall
     forward"
   16: be due; "payments fall on the 1st of the month"
   17: lose one's chastity; "a fallen woman"
   18: to be given by right or inheritance; "The estate fell to the
     oldest daughter"
   19: come into the possession of; "The house accrued to the
     oldest son" [syn: {accrue}, {fall}]
   20: fall to somebody by assignment or lot; "The task fell to
     me"; "It fell to me to notify the parents of the victims"
     [syn: {fall}, {light}]
   21: be inherited by; "The estate fell to my sister"; "The land
     returned to the family"; "The estate devolved to an heir
     that everybody had assumed to be dead" [syn: {fall},
     {return}, {pass}, {devolve}]
   22: slope downward; "The hills around here fall towards the
     ocean"
   23: lose an upright position suddenly; "The vase fell over and
     the water spilled onto the table"; "Her hair fell across her
     forehead" [syn: {fall}, {fall down}]
   24: drop oneself to a lower or less erect position; "She fell
     back in her chair"; "He fell to his knees"
   25: fall or flow in a certain way; "This dress hangs well"; "Her
     long black hair flowed down her back" [syn: {hang}, {fall},
     {flow}]
   26: assume a disappointed or sad expression; "Her face fell when
     she heard that she would be laid off"; "his crest fell"
   27: be cast down; "his eyes fell"
   28: come out; issue; "silly phrases fell from her mouth"
   29: be born, used chiefly of lambs; "The lambs fell in the
     afternoon"
   30: begin vigorously; "The prisoners fell to work right away"
   31: go as if by falling; "Grief fell from our hearts"
   32: come as if by falling; "Night fell"; "Silence fell" [syn:
     {fall}, {descend}, {settle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top