ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faithfully

F EY1 TH F AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faithfully-, *faithfully*, faithful
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
faithfullyHe carried out the scheme faithfully.
faithfullyHe faithfully discharged his duty.
faithfullyHe performed his duties faithfully.
faithfullyTake this medicine faithfully, and you will feel better.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซื่อ(adv) honestly, See also: faithfully, straightforwardly, Syn. ซื่อๆ, Ant. คด, Example: ท่าทางสุขุมและยิ้มซื่อของเขา ทำให้เรารู้สึกว่าเขาคือพี่ทองพูน, Thai Definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วยความนับถือ[dūay khwām naptheū] (xp) EN: yours sincerily ; yours faithfully

CMU English Pronouncing Dictionary
FAITHFULLY F EY1 TH F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faithfully (a) fˈɛɪθfəliː (f ei1 th f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
主人に仕える[しゅじんにつかえる, shujinnitsukaeru] (exp,v1) to serve a master; to serve one's employer faithfully [Add to Longdo]
随順[ずいじゅん, zuijun] (n,vs) obeying meekly; faithfully following (one's master) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faithfully
   adv 1: in a faithful manner; "it always came on, faithfully,
       like the radio" [syn: {faithfully}, {dependably},
       {reliably}] [ant: {undependably}, {unfaithfully},
       {unreliably}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top