ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faint-hearted

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faint-hearted-, *faint-hearted*, faint-heart, faint-hearte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faint-hearted(adj) ขี้ขลาด, See also: ตาขาว, ใจไม่กล้า, Syn. timid, weak

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจเสาะ(adj) chicken-hearted, See also: faint-hearted, cowardly, timid, spineless, Syn. ใจปลาซิว, Ant. ใจกล้า, ใจเข้มแข็ง, Example: ปลาเงินปลาทองเป็นปลาใจเสาะมักจะตายทันทีที่น้ำเสีย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faint-hearted (j) fˈɛɪnt-hˈaːtɪd (f ei1 n t - h aa1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
外剛内柔[がいごうないじゅう, gaigounaijuu] (n) being tough on the outside but soft at heart; a faint-hearted person pretending to be brave [Add to Longdo]
気が小さい[きがちいさい, kigachiisai] (exp,adj-i) (See 気の小さい) timid; faint-hearted; wimpish [Add to Longdo]
気の小さい[きのちいさい, kinochiisai] (exp,adj-i) (See 気が小さい) timid; faint-hearted; wimpish [Add to Longdo]
小心翼々;小心翼翼[しょうしんよくよく, shoushinyokuyoku] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) very timid; very nervous; faint-hearted [Add to Longdo]
腑甲斐無い;腑甲斐ない;不甲斐無い;不甲斐ない[ふがいない, fugainai] (adj-i) disappointing; weak-minded; spiritless; cowardly; worthless; pusillanimous; feckless; faint-hearted; shiftless; tame; timid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faint-hearted
   adj 1: lacking conviction or boldness or courage; "faint heart
       ne'er won fair lady" [syn: {faint}, {fainthearted},
       {timid}, {faint-hearted}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top