ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faggot

F AE1 G AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faggot-, *faggot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faggot(n) เนื้อสับรวมกับขนมปังที่ปั้นเป็นก้อนกลมและนำมาอบ
faggot(n) มัดฟืน, Syn. bunch of sticks
faggot(n) เหล็กมัด
faggot(n) คนรักร่วมเพศชาย, Syn. male homosexual
faggot(sl) ชายรักร่วมเพศ

English-Thai: Nontri Dictionary
faggot(n) เศษเหล็ก,เหล็กท่อน,มัดฟืน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And he's an anesthesiologist. How come these faggots always have to rub it in your face?ส่วนเขาเป็นวิสัญญีแพทย์ อีตุ๊ดพวกนี้มีชีวิตอยู่ได้ยังไง American Beauty (1999)
Damn faggots with their beauty pageant, go to hell!ไอ้พวกงี่เง่า คิดจะมาประกวดเหรอ? ไปตายซะอีพวกตุ๊ด Go Go G-Boys (2006)
I'm not one of your little faggot friends.ฉันไม่ใช่พวกเดียวกับ เพื่อนตุ๊ดนาย Alpha Dog (2006)
How about that jewelry I got off that faggot brother of yours, you cocksucker?เครื่องเพชรล่ะ ที่ชั้นได้จากไอ้นั่น น้องชายตุ๊ดแกไง ไอ้ดูดไข่ Crank (2006)
You're a fag, and I want my little faggot back.ลูกเป็นตุ๊ดนะ แม่อยากได้ลูกสาวคนเดิมของแม่กลับมา Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Hell with fucking faggot sentiment.มาใจอ่อนอะไรวะ ไอ้ห่า! No Regret (2006)
Is he, like, a total faggot or what?- มันเป็นพวกเกย์หรือไงวะนี่ Charlie Bartlett (2007)
Well, you can dress up like a faggot if you want. Not me.อ้อ คุณอยากจะแต่งตัวเหมือนพวกกะเทยก็เชิญ ไม่ใช่ผม Pilot (2008)
They told me to pay special attention to the faggot drag queen in the basement.พวกเขาบอกให้ฉันจับตา... นังเก้งขี้ยา ที่อยู่ห้องใต้ดินไว้ให้ดี Keep This Party Going (2009)
What are you faggots talking about?What are you faggots talking about? Hot Tub Time Machine (2010)
You let these faggots put vamper juice in me?แกปล่อยให้ไอ้กะเทย เอาเลือดแวมไพร์ให้ฉันเหรอ? I Smell a Rat (2010)
Go tell your mama two faggots whupped your ass, bitch!ไปฟ้องแม่แกเลยว่า โดนกระเทย 2 คนเตะก้นมา! I Got a Right to Sing the Blues (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
faggotHe bound twigs in faggots.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มัด[mat] (n) EN: [classifier : bundles ; bunches ; packages ; parcels ; faggots ; truss ; sheaves]  FR: [classificateur : liasses, fagots, bouquets, bottes, gerbes ...]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAGGOT F AE1 G AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faggot (n) fˈægət (f a1 g @ t)
faggots (n) fˈægəts (f a1 g @ t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faggot
   n 1: offensive term for an openly homosexual man [syn: {fagot},
      {faggot}, {fag}, {fairy}, {nance}, {pansy}, {queen},
      {queer}, {poof}, {poove}, {pouf}]
   2: a bundle of sticks and branches bound together [syn: {fagot},
     {faggot}]
   v 1: ornament or join (fabric) by faggot stitch; "He fagotted
      the blouse for his wife" [syn: {faggot}, {fagot}]
   2: fasten together rods of iron in order to heat or weld them
     [syn: {faggot}, {fagot}]
   3: bind or tie up in or as if in a faggot; "faggot up the
     sticks" [syn: {faggot}, {fagot}, {faggot up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top