ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

facade

F AH0 S AA1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -facade-, *facade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
facade(n) ด้านหน้าของตึกที่แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรม, See also: ส่วนหน้าของอาคาร, Syn. frontage, exteriority
facade(n) สิ่งหลอกลวง, Syn. duplicity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
facade(ฟะซาด') n. ส่วนหน้าของอาคาร,สิ่งที่ตกแต่งภายนอก,ลักษณะภายนอก, Syn. front, show -pl. facades

English-Thai: Nontri Dictionary
facade(n) หน้าตึก,ส่วนหน้า,ลักษณะภายนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
facadeด้านหน้าอาคาร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Facadesด้านหน้าอาคาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
facade(n) คราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านหน้า[dān nā] (n) EN: front ; frontage ; facade  FR: front [m] ; devant [m] ; endroit [m] ; recto [m]
ซุ้มประตู[sum pratū] (n, exp) EN: arch ; door facade ; arched entrance ; arched gate  FR: arcade [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FACADE F AH0 S AA1 D
FACADES F AH0 S AA1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
facade (n) fəsˈaːd (f @ s aa1 d)
facades (n) fəsˈædz (f @ s a1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fassadenbau {m}facade engineering; façade engineering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファサード[fasa-do] (n) facade (fre [Add to Longdo]
外観[がいかん, gaikan] (n,adj-no) appearance; exterior; facade; (P) [Add to Longdo]
正面[しょうめん, shoumen] (n,adj-no,pref) front; frontage; facade; main; (P) [Add to Longdo]
前面[ぜんめん, zenmen] (n) (1) front part; frontage; facade; (2) initial pledge (e.g. election); opening slogan; (P) [Add to Longdo]
表構え[おもてがまえ, omotegamae] (n) the front of a building; facade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 facade
   n 1: the face or front of a building [syn: {facade}, {frontage},
      {frontal}]
   2: a showy misrepresentation intended to conceal something
     unpleasant [syn: {facade}, {window dressing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top