ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fable

F EY1 B AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fable-, *fable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fable(n) นิทาน, See also: เรื่องเล่าที่ให้คติสอนใจและมักมีตัวละครเป็นสัตว์, ตำนาน, นิทานสอนใจ, ชาดก, Syn. traditional short story
fable(vt) เล่านิทาน, See also: เล่าเรื่องโกหก
fabled(adj) ที่เล่าหรือที่มีชื่อเสียงจากเรื่องราวในนิทาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fable(เฟ'เบิล) n. นิทานสั้น,นิทาน,ชาดก,ความเท็จ v. เล่านิทาน,โกหก., See also: fabler n.
fabled(เฟ' เบิลดฺ) adj. ซึ่งไม่มีตัวตน,เกี่ยวกับนิทาน
affable(แอฟ' ฟะเบิล) adj. เป็นมิตร, ง่าย , กรุณา

English-Thai: Nontri Dictionary
fable(n) นิทาน,นิยาย,ชาดก,เรื่องโกหก,ความเท็จ
fable(vi, vt) เล่านิทาน,เล่านิยาย,พูดโกหก,พูดเท็จ,ปั้นน้ำเป็นตัว,แต่งเรื่องขึ้น
affable(adj) อ่อนโยน,น่ารัก,สุภาพ
ineffable(adj) สุดจะพรรณนา,เหลือที่จะกล่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fable; apologueนิทานอุทาหรณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fableนิทานคติธรรม, Example: นิทานอีสป มีต้นกำเนิดอยู่ที่อาณาจักรกรีกโบราณ ซึ่งเจ้าของเรื่องเล่าอันสุดแสนสนุกไม่ใช่นักปราชญ์แต่เป็นทาสที่ไร้การ ศึกษาแต่เปี่ยมไปด้วยเชาวน์ปัญญาต่างหากและชื่อของเขาคือ อีสป ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทานอีสปนั่นเอง

อีสปเป็นชายผิวสีชาวแอฟริกาที่มีชีวิตอยู่ในนครรัฐกรีกและต้องการทำมาหากิน โดยการขายตัวเป็นทาส แต่โชคร้ายที่รูปร่างหน้าตาของเขาไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่พิจารณา คนที่มีความสามารถด้านการต่อสู้เป็นหลัก แต่พระเจ้ากลับประทานมันสมองอันเลอเลิศให้แก่อีสปเป็นการตอบแทน เขาจึงหันมาใช้สติปัญญาในการหาเลี้ยงชีพแทนการใช้กำลัง สุดท้ายแล้วอีสปก็สามารถเอาชนะใจคนกรีกได้ ด้วยการเล่าเรื่องธรรมดาๆ แต่สอดแทรกด้วยปรัชญา แง่คิด และคติสอนใจต่างๆ ซึ่งเมื่อใครได้ฟังก็สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ อีกทั้งยังนำคติสอนใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันของ ตัวเองได้ด้วย

ลักษณะเด่นอีกอย่งหนึ่งของเรื่องราวจากอีสปก็คือ เขาจะใช้ตัวละครที่เป็นสิงสาราสัตว์ทั่วไป เช่น หมาป่ากับลูกแกะ, สุนัขกับเงา, ราชสีห์กับหนู หรือ สุนัขจิ้งจอกกับกา เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Fablesนิทานสอนใจ [TU Subject Heading]
Fables, Chineseนิทานสอนใจจีน [TU Subject Heading]
Fables, Thaiนิทานสอนใจไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fableThe following passage is a quotation from a well-known fable.
fableThe following passage was quoted from a well-known fable.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจดี[jaidī] (adj) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign  FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
คตินิยาย[khati niyāi] (n) EN: allegory ; parable ; fable  FR: allégorie [f] ; parabole [f]
นิทาน[nithān] (n) EN: tale ; story ; yarn ; fable  FR: histoire [f] ; récit [m] ; fable [f] ; conte [m] ; anecdote [f]
นิทานอีสป[nithān Īsop] (n, exp) FR: fables d'Ésope [f]
นิทานปรัมปรา[nithān paramparā] (n, exp) EN: myth ; legend ; fable   FR: vieux conte [m]
นิยาย[niyāi] (n) EN: myth ; tale ; story ; fiction ; fable ; fairy fable  FR: mythe [m] ; légende [f] ; histoire [f] ; récit [m] ; conte [m] ; fable [f]
อ่อนโยน[ønyōn] (adj) EN: gentle ; tender ; soft  FR: courtois ; affable

CMU English Pronouncing Dictionary
FABLE F EY1 B AH0 L
FABLED F EY1 B AH0 L D
FABLES F EY1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fable (n) fˈɛɪbl (f ei1 b l)
fabled (j) fˈɛɪbld (f ei1 b l d)
fables (n) fˈɛɪblz (f ei1 b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寓言[yù yán, ㄩˋ ㄧㄢˊ, ] fable, #27,159 [Add to Longdo]
蓬壶[Péng hú, ㄆㄥˊ ㄏㄨˊ, / ] fabled island in Eastern sea, abode of immortals; same as Penglai 蓬萊|蓬莱 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イソップ童話[イソップどうわ, isoppu douwa] (n) Aesop's Fables [Add to Longdo]
イソップ物語[イソップものがたり, isoppu monogatari] (n) Aesop's Fables [Add to Longdo]
ファブレス[faburesu] (n) fabless (wasei [Add to Longdo]
フェーブル[fe-buru] (n) fable [Add to Longdo]
愛想のいい;愛想のよい;愛想の良い[あいそのいい(愛想のいい;愛想の良い);あいそのよい(愛想のよい;愛想の良い), aisonoii ( aisou noii ; aisou no yoi ); aisonoyoi ( aisou noyoi ; aisou no yoi )] (adj-i) affable; amiable; sociable; agreeable [Add to Longdo]
伊曾保物語[いそほものがたり, isohomonogatari] (n) Aesop's Fables (published initially by the Jesuits in 1593) [Add to Longdo]
飲みやすい;飲み易い[のみやすい, nomiyasui] (adj-i) easy to drink; easy to swallow; quaffable [Add to Longdo]
温雅[おんが, onga] (adj-na,n) graceful; affable [Add to Longdo]
火中の栗を拾う[かちゅうのくりをひろう, kachuunokuriwohirou] (exp,v5u) (id) (orig. from the fable The Monkey and the Cat by Jean de La Fontaine) to take a risk for someone; to endanger oneself for someone; to gather chestnuts from a fire [Add to Longdo]
懐こい[なつこい, natsukoi] (adj-i) amiable; affable; likable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fable
   n 1: a deliberately false or improbable account [syn:
      {fabrication}, {fiction}, {fable}]
   2: a short moral story (often with animal characters) [syn:
     {fable}, {parable}, {allegory}, {apologue}]
   3: a story about mythical or supernatural beings or events [syn:
     {legend}, {fable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top