ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eyelid

AY1 L IH2 D   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eyelid-, *eyelid*, eyeli
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eyelid[N] เปลือกตา, See also: หนังตา, กลีบตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eyelidn. หนังตา

English-Thai: Nontri Dictionary
eyelid(n) หนังตา,เปลือกตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eyelid closure reflexรีเฟล็กซ์หลับตา [มีความหมายเหมือนกับ reflex, blink และ reflex, conjunctival และ reflex, corneal และ reflex, lid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eyelid; palpebraหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eyelid Diseasesหนังตา,โรค,หนังตาอักเสบ [การแพทย์]
Eyelid Musclesกล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตา [การแพทย์]
Eyelid Neoplasmsหนังตา,เนื้องอก [การแพทย์]
Eyelid Operation, Doubleการผ่าตัดเปลือกตาสองชั้น [การแพทย์]
Eyelid Operation, Oriental Doubleการผ่าตัดทำเปลือกตา2ชั้น [การแพทย์]
Eyelid Plastyการผ่าตัดตกแต่งเปลือกตา [การแพทย์]
Eyelid Retractionตาเหลือก [การแพทย์]
Eyelidsเปลือกตา,หนังตา [การแพทย์]
Eyelids, Baggyถุงไขมันพองใต้เปลือกตา [การแพทย์]
Eyelids, Upperหนังตาบน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He'd turn his eyelids inside out...เหลือกเปลือกตาในออกมาข้างนอกได้ Heat (1995)
He didn't even have eyelids.ฉันว่าเขาไม่มีหนังตาเลยด้วยซ้ำอะ The O.C. (2003)
Lower the cheekbones. And deepen the eyelids.ทำกระดูกแก้มให้ลดลง และทำหนังตาให้ลึกขึ้น Cinderella (2006)
And I Mean Aside From The Superior Fluttering Eyelids And Punishing Sarcasm.คือผมหมายถึง มันมาจากหนังตาผมกระตุกแรงมากและถากถาง Blair Waldorf Must Pie! (2007)
bradford and i want the people to know that we are planning on moving forward with our wedding, and i did ask alexis if she would like us to move ahead and told her to flutter her eyelid once for yes... oh.แบรดฟอร์ดและฉันต้องการให้ทุกคนรู้ว่า พวกเรากำลังวางแผนที่จะเร่งพิธีแต่งงานของเราให้เร็วขึ้น และฉันได้ถามอเล็กซิสว่าเธอต้องการให้พวกเราเดินหน้ามั๊ย How Betty Got Her Grieve Back (2007)
and by god,that little eyelid fluttered.และเปลือกตาน้อย ๆ คู่นั้นก็กระพริบ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Me eyelids'll flutter, I'll turn into butter...เปลือกตาของฉันจะสั่นสะท้าน ร่างกายจะอ่อนละโหย... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
"The way your eyelids droop."วิธีที่เธอหลบตา" Heyy Babyy (2007)
Like sleep trapped behind eyelidsยามดึกครั้นหลับนอน Like Stars on Earth (2007)
Scalpel, for your eyelids.มีดผ่าตัด สำหรับกรีดตา Law Abiding Citizen (2009)
They found him in about 25 pieces; no legs no arms, eyelids were sliced off.พวกเขาพบชิ้นส่วน 25 ชิ้นที่เป็นของดาร์บี้ ไม่มีขา ไม่มีแขน เปลือกตาถูกกรีดออก สยองมาก Law Abiding Citizen (2009)
So the eyelids were closed afterwards?งั้นหนังตาก็ปิดลงหลังจากนั้นสินะครับ? Episode #1.5 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eyelidAn eyelid opens wide.
eyelidMy eyelid feels hot.
eyelidWith great effort I held his eyelids open with my fingers and dropped in the eye medicine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังตา[N] eyelid, Example: หนังตาของเธอห้อย
เปลือกตา[N] eyelid, Syn. กลีบตา, Example: ถุงน้ำตาอยู่หลังผิวหนังบริเวณระหว่างมุมหัวตาของเปลือกตากับดั้งจมูก, Thai definition: หนังเป็นชั้นๆ ที่หุ้มนัยน์ตา
กลีบตา[N] eyelid, Syn. เปลือกตา, Example: เธอบรรจงปัดสีแรงเงากลีบตาทำให้ดวงตาดูคมซึ้งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่กะพริบตา[xp] (dōi mai kaphrip tā) EN: without batting an eyelid ; without flinching   
กลีบตา[n.] (klīptā) EN: eyelid   FR: paupière [f]
หนังตา[n.] (nangtā) EN: eyelid   FR: paupière [f]
เปลือกตา[n.] (pleūak tā) EN: eyelid ; lid   FR: paupière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EYELID    AY1 L IH2 D
EYELIDS    AY1 L IH2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eyelid    (n) ˈaɪlɪd (ai1 l i d)
eyelids    (n) ˈaɪlɪdz (ai1 l i d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼皮[yǎn pí, ㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, ] eyelid, #13,919 [Add to Longdo]
眼睑[yǎn jiǎn, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˇ, / ] eyelid, #18,313 [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] eyelid, #32,263 [Add to Longdo]
眼皮子[yǎn pí zi, ㄧㄢˇ ㄆㄧˊ ㄗ˙, ] eyelid [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augenlid {n} [anat.] | Augenlider {pl}eyelid | eyelids [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
ぽん[, pon] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a slap; with a pop; with a plop; (2) (on-mim) without batting an eyelid [Add to Longdo]
めばち;めばちこ[, mebachi ; mebachiko] (n) (めばちこ is Osaka dialect) sty (on the eyelid); stye [Add to Longdo]
一重瞼;一重まぶた[ひとえまぶた, hitoemabuta] (n) single-edged eyelid [Add to Longdo]
下瞼[したまぶた, shitamabuta] (n) lower eyelid [Add to Longdo]
開瞼器[かいけんき, kaikenki] (n) eyelid speculum; lid retractor [Add to Longdo]
眼瞼[がんけん, ganken] (n,adj-no) eyelid [Add to Longdo]
三白眼[さんぱくがん, sanpakugan] (n) sanpaku eyes (eyes with visible white between the iris and the lower eyelid) [Add to Longdo]
上瞼[うわまぶた, uwamabuta] (n) upper eyelid [Add to Longdo]
赤目[あかべ, akabe] (n) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eyelid
   n 1: either of two folds of skin that can be moved to cover or
      open the eye; "his lids would stay open no longer" [syn:
      {eyelid}, {lid}, {palpebra}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top