ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eyelash

AY1 L AE2 SH   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eyelash-, *eyelash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eyelash[N] ขนตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eyelashn. ขนตา, Syn. eyehair

English-Thai: Nontri Dictionary
eyelash(n) ขนตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eyelashขนตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eyelash reflexรีเฟล็กซ์ขนตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eyelashesขนตา [TU Subject Heading]
Eyelashesขนตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ooh, I just pulled out four eyelashes. That can't be good.ฉันดึงขนตาหลุดสี่เส้น ลางไม่ดีแน่เลย The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
They won't marry the eyelash to you.They won't marry the eyelash to you,- Gattaca (1997)
-Your eyelash. What you know about it?- เราพบขนตา คุณพอรู้อะไรบ้างมั้ย Gattaca (1997)
There's a 90 percent chance the owner of this eyelash is already died himself.เป็นไปได้สูงที่เจ้าของขนตา ตายด้วยโรคทางธรรมชาติ Gattaca (1997)
All we have to do is find the man who has minus an eyelash. We have the murderer. I'll do a cross-check.เอาหละเรามีขนตา ตัวผู้ต้องสงสัย ผมจะค้นประวัติครอบครัวเค้าอีกครั้ง Gattaca (1997)
They found an eyelash in the south wing.- They found an eyelash in the S Wing. Gattaca (1997)
-They found my eyelash.- They found my eyelashGattaca (1997)
What makes you think the owner of the eyelash is here? He's an ln-Valid sir.- Why makes you think the owner of the eyelash is here? Gattaca (1997)
An un-accounted for specimen. While I was busy obsessing about an eyelash, your instincts took us into the right direction.เป็นตัวอย่างที่แปลกมากนะครับ ขนตานั้นทำให้เราหัวปั่น สัญชาติญาณของคุณก็พาเรามาถูกทาง Gattaca (1997)
Let me see. Yep, you got something in your eyelash. You want me to get it?มันติดที่ขนตาคุณ ให้เอาออกมั้ย The Holiday (2006)
We were in the Beauty Department and she held up the Shu Uemura eyelash curler and said:หล่อนหยิบที่ดัดขนตา ชูอูเอมูระแล้วถามว่า The Devil Wears Prada (2006)
When a pretty girl smiles and bats her eyelashes, we're unable to resist.แค่สาวสวยยิ้มทีแล้วกระพริบตาใส่ เราก็ต้านไม่ไหวแล้ว Left Turn Ahead (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eyelashHe sank the deal without batting an eyelash.
eyelashI have in-growing eyelashes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนตา[n.] (khontā) EN: eyelashes ; lashes   FR: cils [mpl] ; cil [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EYELASH    AY1 L AE2 SH
EYELASHES    AY1 L AE2 SH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eyelash    (n) ˈaɪlæʃ (ai1 l a sh)
eyelashes    (n) ˈaɪlæʃɪz (ai1 l a sh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
睫毛[jié máo, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄠˊ, ] eyelashes, #8,130 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] eyelashes, #37,940 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augenwimper {f} [anat.] | Augenwimpern {pl}eyelash | eyelashes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイラッシュ[, airasshu] (n) eyelash [Add to Longdo]
アイラッシュカーラー[, airasshuka-ra-] (n) eyelash curler [Add to Longdo]
ビューラー[, byu-ra-] (n) eyelash curler (wasei [Add to Longdo]
逆さ睫;逆睫[さかまつげ(逆睫);さかさまつげ, sakamatsuge ( gyaku matsuge ); sakasamatsuge] (n) turned-in eyelashes; ingrown eyelashes; trichiasis [Add to Longdo]
付け睫毛[つけまつげ, tsukematsuge] (n) false eyelashes [Add to Longdo]
睫毛;睫;まつ毛[まつげ, matsuge] (n,adj-no) (uk) eyelashes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eyelash
      n 1: any of the short curved hairs that grow from the edges of
           the eyelids [syn: {eyelash}, {lash}, {cilium}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top