ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eyebrow

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eyebrow-, *eyebrow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eyebrow(n) คิ้ว, See also: โขนง, ขนง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eyebrow(อาย'เบรา) n. คิ้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
eyebrow(n) คิ้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eyebrow; supercilia (พหู.); supercilium (เอก.)๑. คิ้ว [มีความหมายเหมือนกับ brow ๒]๒. ขนคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eyebrowsคิ้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eyebrowHe arched his eyebrows in surprise.
eyebrowHe's got the biggest eyebrows I've ever seen.
eyebrowHe showed his disapproval by raising an eyebrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิ้ว(n) eyebrow, See also: brow, ridge, Syn. ขนคิ้ว, Example: สาวๆ สมัยนี้ชอบเขียนคิ้วเหมือนนางแบบ, Count Unit: คิ้ว, Thai Definition: ส่วนโค้งขอบกระบอกตาข้างบนซึ่งมีขนขึ้นที่โค้งนั้น
ภมุ(n) eyebrow, Syn. ภมุกา, คิ้ว, ภมุกะ
ภมุกะ(n) eyebrow, Syn. ภมุ, ภมุกา, คิ้ว, ภรู
ภมุกา(n) eyebrow, Syn. ภมุกะ, ภมุ, คิ้ว, ภรู
ภรู(n) eyebrow, Syn. คิ้ว, ภมุกะ, ภมุ, ภมุกา
ขนคิ้ว(n) brows, See also: eyebrows, Example: ขนคิ้วของเธอขึ้นไม่เป็นระเบียบ, Count Unit: เส้น, Thai Definition: ขนที่ขึ้นบนส่วนโค้งขอบกระบอกตาข้างบน
ขนง(n) eyebrows, See also: brows, Syn. พระขนง, คิ้ว, Example: ลักษณะพระพุทธรูปสุโขทัยยุคนี้คือ พระพักตร์รูปไข ่พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม พระโอษฐ์ยิ้มเล็กน้อย พระเศียรสมส่วนกับพระศอ, Notes: (ราชาศัพท์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวคิ้ว[hūakhiu] (n) EN: end of the eyebrow
คิ้ว[khiu] (n) EN: eyebrow ; supercilium  FR: sourcil [m]
คิ้วดก[khiu dok] (n, exp) EN: bushy eyebrows  FR: sourcils épais [mpl]
ขนคิ้ว[khon khiu] (n) EN: eyebrow ; brow  FR: sourcil [m]
นกเดินดงสีคล้ำ[nok doēn dong sī khlam] (n, exp) EN: Eyebrowed Thrush  FR: Merle obscur [m] ; Grive obscure [f] ; Merle à sourcils [m]
นกจู๋เต้นคิ้วยาว[nok jū ten khiu yāo] (n, exp) EN: Eyebrowed Wren-Babbler  FR: Petite Turdinule [f] ; Timalie à poitrine tachetée [f] ; Turdinule à sourcils [f]
ยักคิ้ว[yak khiu] (v, exp) EN: raise one's eyebrows

CMU English Pronouncing Dictionary
EYEBROW AY1 B R AW2
EYEBROWS AY1 B R AW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eyebrow (n) ˈaɪbrau (ai1 b r au)
eyebrows (n) ˈaɪbrauz (ai1 b r au z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méi, ㄇㄟˊ, ] eyebrow; upper margin, #5,922 [Add to Longdo]
眉毛[méi mao, ㄇㄟˊ ㄇㄠ˙, ] eyebrow, #11,328 [Add to Longdo]
眉睫[méi jié, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˊ, ] eyebrows and eyelashes; nearby, #101,878 [Add to Longdo]
眉尖[méi jiān, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢ, ] eyebrows, #115,130 [Add to Longdo]
眉黛[méi dài, ㄇㄟˊ ㄉㄞˋ, ] eyebrows (with umber black make-up) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augenbraue {f} [anat.] | Augenbrauen {pl}eyebrow | eyebrows [Add to Longdo]
Augenbrauenstift {m}eyebrow pencil; eyepencil [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴくっと[pikutto] (adv) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
ぴくり[pikuri] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぴくっと) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
アイブロー;アイブラウ;アイブロウ[aiburo-; aiburau ; aiburou] (n) eyebrow [Add to Longdo]
アイブローシェープ[aiburo-shie-pu] (n) eyebrow shape [Add to Longdo]
アイブローペンシル[aiburo-penshiru] (n) eyebrow pencil [Add to Longdo]
宛転[えんてん, enten] (adj-t,adv-to) (1) moving smoothly; (2) (of eyebrows) shapely [Add to Longdo]
引き眉;引眉[ひきまゆ, hikimayu] (n) painted eyebrows [Add to Longdo]
画眉[がび, gabi] (n) penciling eyebrows [Add to Longdo]
作り眉[つくりまゆ, tsukurimayu] (n) painted eyebrows [Add to Longdo]
三日月眉[みかづきまゆ, mikadukimayu] (n) arched eyebrows [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eyebrow
      n 1: the arch of hair above each eye [syn: {eyebrow}, {brow},
           {supercilium}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top