ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eye-catching

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eye-catching-, *eye-catching*, eye-catch
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eye-catching[ADJ] สะดุดตา, See also: ต้องตา, เตะตา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just because I let you execute a few eye-catching garnishes that gratify your need to show off, doesn't mean that I can't do them just as well myself.แค่เพียงเพราะฉันให้เธอจัดการพวกเครื่องตกแต่งเค้ก ที่เธอน่าจะพอใจที่ได้โชว์ฝีมือ ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าฉันลงมือเอง ฉันจะทำไม่ได้นะ You're Gonna Love Tomorrow (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวือหวา[ADJ] striking, See also: eye-catching, noticeable, Example: ชุดที่หล่อนสวมใส่เป็นชุดราตรีที่หวือหวามาก เพราะค่อนข้างบางและไม่มีซับใน
หวือหวา[ADJ] striking, See also: eye-catching, noticeable, Example: ชุดที่หล่อนสวมใส่เป็นชุดราตรีที่หวือหวามาก เพราะค่อนข้างบางและไม่มีซับใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะดุดตา[v.] (saduttā) EN: strike the eyes ; catch the eyes ; be noticeable ; be eye-catching   FR: sauter aux yeux

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eye-catching    (j) ˈaɪ-kætʃɪŋ (ai1 - k a ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
歌舞伎者;傾奇者;かぶき者[かぶきもの, kabukimono] (n) dandy; peacock; early-17th-century equivalent of present-day yakuza; Edo-period eccentric who attracted public attention with their eye-catching clothes, peculiar hairstyle, and weird behavior [Add to Longdo]
人目を引く[ひとめをひく, hitomewohiku] (exp,v5k) to grab attention; to attract notice; to be eye-catching [Add to Longdo]
目玉商品[めだましょうひん, medamashouhin] (n) bargain goods; eye-catching goods; featured product; loss leader; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eye-catching
      adj 1: seizing the attention; "eye-catching posters" [syn:
             {attention-getting}, {eye-catching}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top