ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eye with

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eye with-, *eye with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eye with[PHRV] เผ้ามองด้วยความรู้สึกบางอย่าง, See also: มองดูด้วยความรู้สึก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course I don't expect you to see eye to eye with me...ที่จะได้เห็นกับตากับฉัน แค่ฉันมั่นใจว่าเราสามารถตกลงที่จะ แตกต่าง อะไร? Help! (1965)
I think there's a lot more than meets the eye with you.คุณน่ะ มีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นนะ ,เยอะเลย Transformers (2007)
"There's more than meets the eye with you." Stupid.มีอะไรมากกว่าที่ตาเห็น เฉิ่มชะมัด Transformers (2007)
They zap the patient with electroshocks, then go through the eye with an ice pickพวกเขาจะจับคนไข้ ช๊อตไฟฟ้า แล้วเอาที่เจาะน้ำแข็ง แทงทะลุตา Shutter Island (2010)
And then when I broke up with her, she was so mad, she practically stabbed me in the eye with a fork.และจากนั้น ตอนฉันแยกทางกับเธอ เธอโมโหมาก เธอเกือบจะเอาส้อมแทงตาฉัน Hot Tub Time Machine (2010)
Actually, she did stab me in the eye with a fork.ที่จริงแล้ว เธอทำไปแล้ว Hot Tub Time Machine (2010)
You stabbed me in the eye with a fucking fork and you were gonna break up with me anyway?You stabbed me in the eye with a fucking fork and you were gonna break up with me anyway? Hot Tub Time Machine (2010)
He's not gonna be able to pick the crust out of his eye without us knowing about it.He's not gonna be able to pick the crust out of his eye without us knowing about it. Chemistry (2012)
So, why this couple, and-and not the woman who stabbed her husband in the eye with a shrimp fork?แล้วทำไมถึงไม่เป็นคู่นี้ละ และ-และทำไมถึงไม่ใช่ผู้หญิง ที่เอาส้อมแทงตาของสามี The Partners in the Divorce (2012)
She was stabbed in the eye with a key.เธอถูกแทงเข้าที่ลูกตาด้วยลูกกุญแจ The Doll in the Derby (2013)
You stabbed Melinda in the eye with that key.เข้าที่ตา ด้วยกุญแจอันนั้น The Doll in the Derby (2013)
As one would expect, her hysterical episodes worsened following the engagement, until one night she bit off his ear and gouged out his eye with a comb.ตามที่คนคาดไว้ว่า อาการเธอจะแย่ลงหลังจากหมั้นหมาย จนกระทั่งคืนนึง เธอกัดหูเขาขาดและใช้หวีควักตาเขา Stonehearst Asylum (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eye withI don't see eye to eye with my father.
eye withI haven't seen eye to eye with him on that matter.
eye withYou nearly poked me in the eye with your pencil.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาส่อน[N] eye with abnormal location of pupil, See also: latent strabismus, slight strabismus, Example: คนที่เป็นตาส่อนสามารถแก้ไขได้โดยการสวมแว่นตาหรือผ่าตัด, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: ตาที่มีแววตาดำอยู่ไม่ตรงที่ตามปกติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top