ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eye

AY1   
152 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eye-, *eye*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eye[N] การมองเห็น, See also: สายตา, Syn. sight, view
eye[N] การแสดงความรู้สึก, Syn. expression
eye[N] ความคิดเห็น, Syn. opinion
eye[N] ความสนใจ, See also: ความใส่ใจ, Syn. attention
eye[N] ดวงตา, See also: ตา, นัยน์ตา, ลูกตา
eye[VT] มองดู, Syn. look at
eye[N] รูเข็ม
eyelet[N] รูสำหรับร้อยเชือก
eyelid[N] เปลือกตา, See also: หนังตา, กลีบตา
eyeball[VT] จ้องมอง (คำไม่เป็นทางการ), See also: จ้อง, Syn. examine, stare

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eye(อาย) n. ตา,นัยน์ตา,จักษุ,สายตา,การดู,การจ้อง,ความตั้งใจ,ความคิด,ข้อคิด,ทัศนะ,ช่อง,รู,ทิศทางลม,ตาของหน่อพืช,จุดของแสง,หลอดไฟที่มีแสง,สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู,ดูแล,เพ่งเล็ง) -pl. eyes,eyen, Syn. observe,wa
eye dialectภาษาออกเสียงที่สะกดผิด เพื่อช่วยในการออกเสียงให้ถูกต้อง เช่น wimmin สำหรับ women
eye dropsหยดน้ำยาหยอดตา
eye shadowเครื่องสำอางค์สำหรับทาหนังตา
eye socketเบ้าตา
eyeball(อาย'บอล) n. ลูกตา. -vt. จ้องดู,เพ่งดู,ตรวจดูอย่างละเอียด, Syn. stare
eyebrow(อาย'เบรา) n. คิ้ว
eyecup(อาย'คัพ) n. ถ้วยล้างตา
eyedroppern. ที่หยอดตา
eyefuln. ปริมาณเต็มตา,ปริมาณผงที่เข้าตา-pl. eyefuls

English-Thai: Nontri Dictionary
eye(n) นัยน์ตา,จักษุ,การมอง,การมองเห็น,สายตา,ทัศนะ,ความคิด,ช่อง
eye(vt) มองดู,แลเห็น,มองเห็น,จ้อง,เพ่งดู
eyeball(n) ลูกตา,ดวงตา
eyebrow(n) คิ้ว
eyeglass(n) แว่นตา,เลนส์
eyehole(n) กระบอกตา,เบ้าตา
eyelash(n) ขนตา
eyeless(adj) ตาบอด,ไม่มีตา
eyelid(n) หนังตา,เปลือกตา
eyesight(n) สายตา,ความสามารถในการมองเห็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eye bankคลังดวงตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eye fundus; eyeground; fundus, ocularก้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eye movement, conjugateการกลอกตาสังยุค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eye movement, disconjugateการกลอกตาอสังยุค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eye ointment; oculentum; ointment, ophthalmicขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eye padแผ่นนวมปิดตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eye toothฟันเขี้ยวบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eye witnessประจักษ์พยาน [ดู hearsay evidence ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eye, fixingตาข้างจ้อง (ในคนตาเหล่) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eye-rhymeสัมผัสลวง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eyeตา [TU Subject Heading]
Eyeตา,ลูกนัยน์ตา,ดวงตา [การแพทย์]
Eye Ballลูกนัยน์ตา,ลูกตา,นัยน์ตา [การแพทย์]
eye ballนัยน์ตา, อวัยวะสำหรับดูสิ่งต่าง ๆ  มีโครงสร้างดังรูป       [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Eye Banksธนาคารตา,คลังนัยน์ตา [การแพทย์]
Eye burnsแผลไหม้ที่ตา [TU Subject Heading]
Eye Burnsแผลไหม้ที่ตา [การแพทย์]
Eye Careการรักษาลูกตา [การแพทย์]
Eye Contactการอยู่ในสายตาของกันและกัน [การแพทย์]
Eye Deviations, Conjugateตาทั้งสองข้างกลอกไปทิศใดตลอดเวลา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eyes examined (vt ) วัดสายตา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My eyes?- ตาผม Oh, God! (1977)
Wipe your eyes.แหกตาดูดีๆ Three Coins in a Fuchsbau (2012)
My eyes!ตาฉัน! Trolls (2016)
In a pig's eye!ในสายตาหมู! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
In a pig's eye... Sty.ในหมูเล้าตา ไม่ไม่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I know. I've seen you making eyes.ฉันรู้ ฉันเคยมีความรู้สึกแบบนั้น The Great Dictator (1940)
The most fantastic clocks you ever laid your eyes on.นาฬิกาที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่คุณเคย วาง Pinocchio (1940)
And then something else caught my eye.แล้วอย่างอื่นติดตาของฉัน Pinocchio (1940)
Now, close your eyes and go to sleep.ตอนนี้ปิดตาของคุณและไป นอน Pinocchio (1940)
I will push you in the public's eye.แน่ใจ ฉันจะผลักดันให้คุณอยู่ใน สายตาของประชาชน ของคุณ Pinocchio (1940)
He said he was gonna push my face in everybody's eye.เขาบอกว่าเขากำลังจะผลักดัน ใบหน้าของฉัน ในสายตาของทุกคน Pinocchio (1940)
Uh, two big monsters... with big green eyes!ใช่. Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eyeTom has an eye for modern art.
eyeHe looked into her eyes and suddenly went away.
eyeShe glared at me with angry eyes.
eyeHe has a sharp eye for jewels.
eyeWhat are you eyeing?
eyeI have normal eyesight.
eyeHer eyes popped out when she heard that.
eyeKate was lying with her eyes open.
eyeIn interviewing John for the job, we must take into account that he has very bad eyesight.
eyeShe talked, with her eyes shining.
eyeHe listened to the story with his eyes shining.
eyeMinute particles are hardly visible to the naked eye.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แว่นตา[N] eye glasses, Syn. แว่นสายตา, แว่น, Count unit: อัน
ลูกตา[N] eyeball, See also: eye, Syn. นัยน์ตา, ดวงตา, Example: หญิงมีลูกตาใหญ่กว่าชายเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวหรือเทียบกับขนาดของเบ้าตา, Count unit: ลูก
แววตา[N] light in one's eyes, See also: eyes expression, Example: ใบหน้าของแม่ปรากฏรอยยิ้มที่มุมปากตลอดเวลา และแววตานั้นเล่าก็มีประกายแห่งความสุขยิ่งนัก, Count unit: คู่
หนังตา[N] eyelid, Example: หนังตาของเธอห้อย
หน่วย[N] eye, Example: เมื่อเขาคิดถึงมารดาขึ้นมาครั้งใด น้ำตาเป็นรื้นคลอหน่วยทุกที, Thai definition: ลูกตา
มอง[V] look, See also: eye, gaze, glance, stare, peer, Syn. ดู, แลดู, มองดู, Example: ฉันมองร่างเด็กผอมเกร็งตัวดำอย่างสมเพช, Thai definition: มุ่งใช้สายตาดูสิ่งหนึ่ง
ผู้เห็นเหตุการณ์[N] eyewitness, See also: witness, Syn. ผู้อยู่ในเหตุการณ์, Example: ผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องราวจากผู้เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์โดยเห็นว่า เรื่องราวดำเนินไปอย่างไร
โขนง[N] eye-brow, Syn. คิ้ว, ขนง, Example: นางอัปสรผู้นั้นมีโขนงโก่งงดงามปานจะเอ่ย, Thai definition: ส่วนโค้งขอบกระบอกตาข้างบนซึ่งมีขนขึ้นที่โค้งนั้น
คิ้ว[N] eyebrow, See also: brow, ridge, Syn. ขนคิ้ว, Example: สาวๆ สมัยนี้ชอบเขียนคิ้วเหมือนนางแบบ, Count unit: คิ้ว, Thai definition: ส่วนโค้งขอบกระบอกตาข้างบนซึ่งมีขนขึ้นที่โค้งนั้น
ภมุ[N] eyebrow, Syn. ภมุกา, คิ้ว, ภมุกะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชนะ[n.] (anchana) EN: eye drops   
เบิกตา[v. exp.] (boēk tā) EN: widen ; open one's eyes wide   FR: ouvrir les yeux
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang tā) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
ช้อนตา[v. exp.] (chøn tā) EN: raise one's eyes   FR: lever les yeux
ดมีตรี เมนเดเลเยฟ[n. prop.] (Damitri Mendeleyep) EN: Dmitriy Ivanovich Mendeleyev   FR: Dmitri Ivanovitch Mendeleïev
โดยไม่กะพริบตา[xp] (dōi mai kaphrip tā) EN: without batting an eyelid ; without flinching   
ดวงตา[n.] (dūangtā) EN: eye   FR: oeil [m]
เฝ้า[v.] (fao) EN: watch ; guard ; look after ; take care ; be on guard against ; be on the lookout for ; keep an eye on   FR: surveiller ; garder ; prendre garde ; être sur ses gardes ; avoir l'oeil sur
เฝ้าดู[v.] (faodū) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view   FR: observer ; surveiller ; guetter

CMU English Pronouncing Dictionary
EYE    AY1
EYED    AY1 D
EYES    AY1 Z
EYER    AY1 ER0
EYES'    AY1 Z
EYE'S    AY1 Z
EYERLY    IY1 ER0 L IY0
EYELID    AY1 L IH2 D
EYEING    AY1 IH0 NG
EYELET    AY1 L AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eye    (v) ˈaɪ (ai1)
eyed    (v) ˈaɪd (ai1 d)
eyes    (v) ˈaɪz (ai1 z)
eyecup    (n) ˈaɪkʌp (ai1 k uh p)
eyeful    (n) ˈaɪful (ai1 f u l)
eyeing    (v) ˈaɪɪŋ (ai1 i ng)
eyelet    (n) ˈaɪlɪt (ai1 l i t)
eyelid    (n) ˈaɪlɪd (ai1 l i d)
eyeball    (n) ˈaɪbɔːl (ai1 b oo l)
eyebath    (n) ˈaɪbaːθ (ai1 b aa th)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] eye, #644 [Add to Longdo]
眼睛[yǎn jing, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ˙, ] eye, #1,047 [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] eye; item; section; list; catalogue; table of contents; order (taxonomy); goal; name; title, #2,277 [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] eyebrow; upper margin, #5,922 [Add to Longdo]
眼球[yǎn qiú, ㄧㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, ] eyeball, #6,514 [Add to Longdo]
睫毛[jié máo, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄠˊ, ] eyelashes, #8,130 [Add to Longdo]
目击者[mù jī zhě, ㄇㄨˋ ㄐㄧ ㄓㄜˇ, / ] eyewitness, #9,592 [Add to Longdo]
醒目[xǐng mù, ㄒㄧㄥˇ ㄇㄨˋ, ] eye-grabbing (headline); striking (illustration), #10,899 [Add to Longdo]
眉毛[méi mao, ㄇㄟˊ ㄇㄠ˙, ] eyebrow, #11,328 [Add to Longdo]
眼皮[yǎn pí, ㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, ] eyelid, #13,919 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[め, me] Thai: ตา English: eye

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auge {n} [anat.] | Augen {pl} | ein Auge zudrücken | mit aufgerissenen Augen | mit bloßem Auge | unter vier Augen | unter vier Augen | jdn. aus dem Auge verlieren [übtr.] | mit einem blauen Auge davonkommen [übtr.]; glimpflich davonkommen | Augen mit schweren Liderneye | eyes | to turn a blind eye | saucer eyed | with the naked eye | between you and me and the gatepost | in private | to lose sight of sb. | to get off cheaply; to get off lightly | hooded eyes [Add to Longdo]
Augenhöhle {f}; Orbita {f} [anat.]eye socket; orbit [Add to Longdo]
Augenklappe {f}eye patch [Add to Longdo]
Augenmuskel {m} [anat.]eye muscle [Add to Longdo]
Augspleiß {m}eye splice [Add to Longdo]
Blickfang {m}eye catcher [Add to Longdo]
Eyeliner {m}; Augenstift {m}eye liner [Add to Longdo]
Lidschatten {m}eye shadow [Add to Longdo]
Ösenaufhängung {f}eye suspension [Add to Longdo]
Ösenmuffe {f}eye socket [Add to Longdo]
Augenarzt {m} [med.]eye specialist; eye doctor [Add to Longdo]
Augenklinik {f} [med.]eye clinic [Add to Longdo]
Augentropfen {pl} [med.]eye drops [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
REM[レム, remu] (n) rapid eye movement; REM [Add to Longdo]
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
うるうる[, uruuru] (adv,adv-to,vs) (1) (See 潤む・うるむ・1) teary-eyed; (2) damp (e.g. skin, hair); moist [Add to Longdo]
お目;御目[おめ, ome] (n) (1) (hon) (See 目・め・1) eye; eyes; (2) (See 目・め・2) sight; vision; looking [Add to Longdo]
お目目;御目目;お目々;御目々[おめめ, omeme] (n) (chn) eyes [Add to Longdo]
ぎょろぎょろ[, gyorogyoro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) goggling; rolling (one's eyes) [Add to Longdo]
ぎょろり;ギョロリ[, gyorori ; gyorori] (adv,adv-to) staring (e.g. eyes); goggling [Add to Longdo]
くりくり[, kurikuri] (adj-f) big and round (e.g. eyes, shaven head, etc.) [Add to Longdo]
くるっ[, kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
視点[してん, shiten] eye point [Add to Longdo]
アイダイアグラム[あいだいあぐらむ, aidaiaguramu] eye diagram [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eye
   n 1: the organ of sight [syn: {eye}, {oculus}, {optic}]
   2: good discernment (either visually or as if visually); "she
     has an eye for fresh talent"; "he has an artist's eye"
   3: attention to what is seen; "he tried to catch her eye"
   4: an area that is approximately central within some larger
     region; "it is in the center of town"; "they ran forward into
     the heart of the struggle"; "they were in the eye of the
     storm" [syn: {center}, {centre}, {middle}, {heart}, {eye}]
   5: a small hole or loop (as in a needle); "the thread wouldn't
     go through the eye"
   v 1: look at [syn: {eye}, {eyeball}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top