ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extricable

EH0 K S T R IH1 K AH0 B AH0 L   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extricable-, *extricable*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extricable(เอคซฺ'ทริคะเบิล) adj. ซึ่งสามารถเอาตัวรอด,ซึ่งทำให้หลุดได้
inextricable(อินเอคซฺ'ทระคะเบิล) adj. แก้ไม่ได้,หนีไม่รอด,เอาไม่ออก., See also: inextricability,inextricableness n. inextricably adv., Syn. hopelessly,involved)

English-Thai: Nontri Dictionary
inextricable(adj) แก้ไม่ไหว,หนีไม่รอด,ถอดไม่ออก,แก้ไม่ออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุ่งยาก[adj.] (yungyāk) EN: complicated ; complex ; involved ; convoluted ; labyrinthine   FR: compliqué ; complexe ; inextricable ; labyrinthique

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRICABLE    EH0 K S T R IH1 K AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extricable    (j) ˈɛkstrˈɪkəbl (e1 k s t r i1 k @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
切っても切れない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp,adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  extricable
      adj 1: capable of being extricated [ant: {inextricable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top