ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extremist

IH0 K S T R IY1 M AH0 S T   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extremist-, *extremist*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extremist(อิคซฺทรี'มิสทฺ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) พวกหัวรุนแรง,ผู้นิยมวิธีการที่รุนแรง, Syn. fanatic

English-Thai: Nontri Dictionary
extremist(n) พวกหัวรุนแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mann decides people have become either too extremist ... or too apathetic to listen.ไม่หัวรุนแรงก็พวกไม่ใส่ใจที่จะฟังเขา Field of Dreams (1989)
'The Church of England has joined other extremist religious groups 'in proclaiming this "a sign of a coming apocalypse".'โบสถ์แห่งอังกฤษเพิ่งเข้าร่วม กับกลุ่มทางศาสนาหัวรุนแรง' 'โดยอ้างว่านี่คือ สัญญาณของวันสิ้นโลก' Shaun of the Dead (2004)
What if the worst the most horrifying biological attack in this country's history was not the work of religious extremists?ถ้าหากว่าเรื่องเลวร้าย... ...ที่สุดของการโจมตีจากอาวุธชีวภาพ ในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้... ...ไม่ได้เป็นเพราะ พวกคลั่งศาสนาหล่ะ? V for Vendetta (2005)
A year later, several extremists are tried, found guilty and executed while a memorial is built to canonize their victims.ปีต่อมา, บรรดานักเคลื่อนไหวถูกสอบสวน พบว่ามีความผิดและถูกประหาร... ...ขณะที่อนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงเหยื่อในเหตุการณ์ V for Vendetta (2005)
if you think i'm gonna bow down to the thuggish tactics of extremists, you really don't know me very well.if you think i'm gonna bow down to the thuggish tactics of extremists, คุณไม่รู้จักฉันดีพอ Aqua (2005)
The Knights of the Golden Circle was a Southern extremist group, operating in the north to subvert Union forces.อัศวินอาณาจักรทองคำ เป็นกลุ่มหัวรุนแรงฝ่ายใต้ ปฎิบัติการทางเหนือ เพื่อโค่นล้มฝ่ายสหพันธ์ National Treasure: Book of Secrets (2007)
The fourth in a series of attacks... the bombing has once again raised concerns... that extremists are targeting governments...การโจมตีต่อเนื่องครั้งที่สี่ เหตุระเบิดนี้ก่อให้เกิด_BAR_ กระแสกังวลว่า Rendition (2007)
- There's nothing extremist about him.- เค้าไม่ใช่พวกหัวรุนแรงแน่_BAR_ Rendition (2007)
A friend or an acquaintance that's had some contact... any contact with an extremist group.มีเพื่อนหรือคนรู้จัก ที่เป็นหรือเกี่ยวข้อง_BAR_ กับพวกหัวรุนแรงมั้ย Rendition (2007)
They think I'm an extremist.พวกนั้นคิดว่าฉันเป็นพวกสุดขอบ Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
That man with a scar is an extremist using that as his cover.ผู้ชายที่มีแผลเป็นนั่นนะ เป็นพวกหัวรุนแรงสุดโต่งเลย โดยใช้กลุ่มบังหน้า Death Note: L Change the World (2008)
What about the extremist Web sites he was visiting?แล้วเกี่ยวกับเว็บพวกหัวรุนแรง ที่เค้าเคยเข้าละ? Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนที่มีความคิดเห็นรุนแรง [n. exp.] (khon thī mī khwām khithen runraēng) EN: extremist   FR: extrémiste [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTREMIST    IH0 K S T R IY1 M AH0 S T
EXTREMISTS    IH0 K S T R IY1 M AH0 S T S
EXTREMISTS    IH0 K S T R IY1 M AH0 S S
EXTREMISTS    IH0 K S T R IY1 M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extremist    (n) ˈɪkstrˈiːmɪst (i1 k s t r ii1 m i s t)
extremists    (n) ˈɪkstrˈiːmɪsts (i1 k s t r ii1 m i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极端分子[jí duān fèn zǐ, ㄐㄧˊ ㄉㄨㄢ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] extremist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過激派[かげきは, kagekiha] (n) radical party; extremists [Add to Longdo]
最左翼[さいさよく, saisayoku] (n) ultra-left; ultra-left extremists [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extremist
   adj 1: (used of opinions and actions) far beyond the norm;
       "extremist political views"; "radical opinions on
       education"; "an ultra conservative" [syn: {extremist},
       {radical}, {ultra}]
   n 1: a person who holds extreme views

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top