ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extremily

   
139 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extremily-, *extremily*, extremy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา extremily มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *extremily*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extremity[N] ความที่สุด, See also: ความรุนแรงที่สุด, ความสูงสุด
in extremis[ADV] ใกล้ตาย (ภาษาละติน), See also: ขั้นสุดท้าย, ตอนปลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extremily(อิคซฺทรีม'ลี) adv. ยิ่ง,สุดขีด,มากเหลือเกิน,
extremist(อิคซฺทรี'มิสทฺ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) พวกหัวรุนแรง,ผู้นิยมวิธีการที่รุนแรง, Syn. fanatic
extremity(อิคซฺเทรม'มิที) n. ความสุดขีด,ปลายสุด,ภาวะสุดขีด,ปลายแขนปลายขา,วิธีการที่รุนแรงเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
extremist(n) พวกหัวรุนแรง
extremity(n) ปลาย,ความรุนแรงเกินไป,ความสุดขีด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lower extremity; limb, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lower limb; extremity, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
limb, lower; extremity, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
limb, upper; extremity, upperแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extremismคตินิยมสุดขีด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
extremity๑. แขนหรือขา [มีความหมายเหมือนกับ limb]๒. ส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ termination ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extremity, lower; limb, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extremity, upper; limb, upperแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
in extremisระยะตรีทูต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
upper extremity; limb, upperแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
upper limb; extremity, upperแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extremitiesแขนขา [TU Subject Heading]
Acromial Extremityปุ่มหัวไหล่อยู่ตอนปลายของกระดูกไหปลาร้า [การแพทย์]
Amelia of Both Lower Extremitiesไม่มีขาเลยทั้งสองข้าง [การแพทย์]
Extreminesการตรวจแขนขา [การแพทย์]
Extremitiesแขนขา [การแพทย์]
Extremities Movement, Fetalการเคลื่อนไหวของแขนขาทารก [การแพทย์]
Extremities, Cold Clamyมือเท้าเย็น [การแพทย์]
Extremity Contouringการผ่าตัดตกแต่งแขนขา [การแพทย์]
Extremity Prosthesis, Upperแขนเทียม [การแพทย์]
Extremity, Inferiorสัดส่วนช่วงเท้า [การแพทย์]
Extremity, Lowerกระดูกโครงสร้างตอนล่าง,บริเวณขา,ขาและเท้า,ขา,ขาทั้ง2ข้าง,กล้ามเนื้อส่วนขา,ส่วนขา [การแพทย์]
Extremity, Superiorสัดส่วนช่วงแขน [การแพทย์]
Extremity, Upperกระดูกโครงสร้างตอนบน,แขน,บริเวณแขน,อวัยวะส่วนแขนและมือ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mann decides people have become either too extremist ... or too apathetic to listen.ไม่หัวรุนแรงก็พวกไม่ใส่ใจที่จะฟังเขา Field of Dreams (1989)
The subject is 156cms in length, weighing 52lbs in extremis.มันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะสรุปได้ Deep Throat (1993)
'The Church of England has joined other extremist religious groups 'in proclaiming this "a sign of a coming apocalypse".'โบสถ์แห่งอังกฤษเพิ่งเข้าร่วม กับกลุ่มทางศาสนาหัวรุนแรง' 'โดยอ้างว่านี่คือ สัญญาณของวันสิ้นโลก' Shaun of the Dead (2004)
All four extremities have been severed at a 45-degree angle,ร่างกายถูดตัดเป็น 4 ท่อน ที่มุม 45 องศา Mr. Monk Gets Fired (2004)
What if the worst the most horrifying biological attack in this country's history was not the work of religious extremists?ถ้าหากว่าเรื่องเลวร้าย... ...ที่สุดของการโจมตีจากอาวุธชีวภาพ ในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้... ...ไม่ได้เป็นเพราะ พวกคลั่งศาสนาหล่ะ? V for Vendetta (2005)
A year later, several extremists are tried, found guilty and executed while a memorial is built to canonize their victims.ปีต่อมา, บรรดานักเคลื่อนไหวถูกสอบสวน พบว่ามีความผิดและถูกประหาร... ...ขณะที่อนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงเหยื่อในเหตุการณ์ V for Vendetta (2005)
if you think i'm gonna bow down to the thuggish tactics of extremists, you really don't know me very well.if you think i'm gonna bow down to the thuggish tactics of extremists, คุณไม่รู้จักฉันดีพอ Aqua (2005)
The Knights of the Golden Circle was a Southern extremist group, operating in the north to subvert Union forces.อัศวินอาณาจักรทองคำ เป็นกลุ่มหัวรุนแรงฝ่ายใต้ ปฎิบัติการทางเหนือ เพื่อโค่นล้มฝ่ายสหพันธ์ National Treasure: Book of Secrets (2007)
The fourth in a series of attacks... the bombing has once again raised concerns... that extremists are targeting governments...การโจมตีต่อเนื่องครั้งที่สี่ เหตุระเบิดนี้ก่อให้เกิด_BAR_ กระแสกังวลว่า Rendition (2007)
- There's nothing extremist about him.- เค้าไม่ใช่พวกหัวรุนแรงแน่_BAR_ Rendition (2007)
A friend or an acquaintance that's had some contact... any contact with an extremist group.มีเพื่อนหรือคนรู้จัก ที่เป็นหรือเกี่ยวข้อง_BAR_ กับพวกหัวรุนแรงมั้ย Rendition (2007)
They think I'm an extremist.พวกนั้นคิดว่าฉันเป็นพวกสุดขอบ Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
uh,no extremities, please.โอ้ ไม่ ไม่เอาครับ ได้โปรด Wishful Thinking (2008)
Down to the bone in his extremities.ลงไปที่กระดูก ในแขนขาของเขา Won't Get Fueled Again (2008)
That man with a scar is an extremist using that as his cover.ผู้ชายที่มีแผลเป็นนั่นนะ เป็นพวกหัวรุนแรงสุดโต่งเลย โดยใช้กลุ่มบังหน้า Death Note: L Change the World (2008)
What about the extremist Web sites he was visiting?แล้วเกี่ยวกับเว็บพวกหัวรุนแรง ที่เค้าเคยเข้าละ? Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Their leadership camps are overflowing with self-righteous extremists, all willing and ready to die for their cause.ค่ายผู้นำของพวกเขาก็ขยายตัว ไปด้วยพวกหัวรุนแรง ยินดีและพร้อมที่จะสละชีวิต เพื่อเป้าหมาย Release Me (2009)
Not to mention a number of extremities.ยังไม่รวมถึงจำนวนทั้งหมด The Plain in the Prodigy (2009)
I feel a spreading warmth through my extremities.ฉันรู้สึกร้อนผ่าวไปทั่วร่างเลยล่ะ The Maternal Congruence (2009)
In the extremities of the Earth, in the white sanctums, the animals live still far from the men, like in the dawn of the world.ณ สุดขอบโลก ในพื้นที่สีขาว สัตว์ยังอยู่ห่างไกลจากมนุษย์ Oceans (2009)
And no way in hell is he gonna let this move forward. But understand, these extremists will do...ไม่มีทางที่เค้าจะยอมให้มันเกิดขึ้น You Don't Know Jack (2010)
Yet we would have not got to this extremity had he done what the situation dictated.(เสียงร้อง) Edge of Darkness (2010)
Never underestimate the power of extremists like Marianne.อย่าประเมินอำนาจของ พวกหัวรุนแรงอย่างมาเรียแอนต่ำเกินไป Easy A (2010)
Russell Edgington is an extremist and a terrorist, but that's not because he is a vampire.รัสเซล เอดจิงตัน เป็นพวกหัวรุนแรงและผู้ก่อการร้าย แต่ไม่ใช่เพราะว่า เขาเป็นแวมไพร์ I Smell a Rat (2010)
It's because he is an extremist and a terrorist.เป็นเพราะว่าเขาเป็นพวก หัวรุนแรงและผู้ก่อการร้าย I Smell a Rat (2010)
Could I suggest that cause of death probably won't be found In the extremities?ตรวจดูกระโหลกนี่ดีกว่า The Proof in the Pudding (2010)
Even extremists canแม้ผู้มีแนวคิดสุดโต่ง Voyage of Temptation (2010)
You should start to feel a tingling sensation in your extremities.คุณควรเริ่มรู้สึก อะไรบ้างแล้ว จะมีความรู้ซาบซ่าตรง ปลายแขนปลายขาของคุณ Revelation Zero: Part 1 (2010)
Rush Limbaugh is a right-wing extremist.รัช ลิมบอก์เอียงขวาสุดโต่ง Excellence in Broadcasting (2010)
His heart's racing, his blood's flowing to all his extremities, but not the right one.หัวใจต้องเต้นแรง เลือดวิ่งพล่าน นำไปสู่ความรุนแรง แต่นั้นไม่ถูกต้อง Compromising Positions (2010)
But that's just a front for extremists.แต่นั่นเป็นเพียงหน้ากาก สำหรับพวกหัวรุนแรง The Recruit (2010)
IMF's been looking for an emerging extremist, code name, Cobalt.หน่วย IMF กำลังตามล่าตัวพวกตัวแสบนี้อยู่, ชื่อรหัส โคบอลท์ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Now, I've been ordered to take you back to Washington, where the DOD will label you as a rogue extremist and hang the Kremlin bombing on you and your team.ตอนนี้ผมได้รับมอบหมายให้ นำคุณกลับไปวอชิงตัน ซึ่งกระทรวงกลาโหมจะกล่าวหาว่าคุณ คือหัวโจก ซึ่งคุณและทีมเป็นคนวางระเบิด Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
IMF now believes this man, Kurt Hendricks, is the nuclear extremist, code name Cobalt.ตอนนี้ IMF เชื่อว่าชายคนนี้ เคริท เฮนดริคส์ คือวายร้ายนิวเคลียร์ ชื่อรหัส โคบอลท์ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Extremists in his own country hate him and yet he perseveres his course, despite multiple attempts on his life.เขารู้ว่ามันจะทำให้ประเทศยากจนเกลียดพระองค์ และเขายังรักษาแนวความคิดของเขา Unknown (2011)
That bomb goes off, it'll look as if Shada was killed by extremists.ถ้าระเบิดมันระเบิดออกมา มันจะกลายเป็นว่านักฆ่าเป็นนักท่องเที่ยว Unknown (2011)
Has Sam ever showed some extremist behavior?แซม นายเคยแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงบ้างรึป่าว Final Destination 5 (2011)
Wait. Extremist behavior?เดี๋ยว พฤติกรรมรุนแรง Final Destination 5 (2011)
There's a possibility that Mr. Hayes is working with a set of extremists who are plotting against the U.S.มีความเป็นไปได้ที่คุณฌฮยส์กำลังทำงาน กับกลุ่มพวกหัวรุนแรงต่อต้านสหรัฐฯ ค่ะ Countdown (2011)
It starts at the extremities. We gotta get her to the hospital.มันเริ่มเข้าสู่ระดับรุนแรงสุด Lockdown (2011)
His intelligence led directly to the capture of seven militant extremists, men who posed a significant threat to our nation.ความสามารถของเขานำไปสู่- -การจับกุมกลุ่มทหารหัวรุนแรงทั้ง7คน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ถูกระบุว่าเป็นภัยคุกคามของประเทศ Sad Professor (2011)
Who is gathering the extremists to bring us down?ใครเป็นคนก่อตั้งกลุ่ม เพื่อจัดการเรา We'll Meet Again (2012)
And we all know that there are extremists who still refuse to recognize the wisdom of mainstreaming.และเราทุกคนรู้ว่ายังมีพวกหัวรุนแรง ที่ยังไม่ยอมรับการตัดสินใจของกระแสหลัก We'll Meet Again (2012)
Who is gathering the extremists to bring us down?ใครเป็นคนรวมกลุ่มพวกหัวรุนแรงนั่น เพื่อจะโค่นล้มเรา? Let's Boot and Rally (2012)
We were attacked by extremists who hated everything we represent.เราถูกโจมตีโดยพวกสุดโต่ง พวกที่เกลียดในทุกอย่างที่เราเป็น The Patriot in Purgatory (2012)
...thoracic and pelvic regions, and the extremities.ทรวงอกและส่วนเชิงกราน ส่วนแขน-ขา The Method in the Madness (2012)
I'm calling it "Extremis"ฉันเรียกมันว่าเอ็กซ์ทรีมมิส Iron Man 3 (2013)
My think tank now has a little something in the pipeline. It's an idea we like to call "Extremis".คลังปัญญาของผมในที่สุดก็ได้งานที่ไม่เข้าข่ายนี่คือแนวคิดที่เราเรียกว่า เอ็กซ์ทรีมิส Iron Man 3 (2013)
Now, "Extremis" harnesses our bioelectrical potentialทีนี่ เอ็กซ์ทรีมิส จะเข้าคุมศักยภาพของชีวไฟฟ้า Iron Man 3 (2013)
Extremis is pratically stable.- ตอนนี้ เอ็กซ์ทรีมิสเข้าสู้สภาวะเสถียรแล้ว / Iron Man 3 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extremiHe was driven to the last extremity.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัว[n.] (hūa) EN: top ; end ; extremity ; tip   FR: extrémité [f] ; bout [m] ; haut [m] ; sommet [m]
หัวถอก[n.] (hūathøk) EN: extremity of the penis   
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip ; top ; end   FR: extrémité [f] ; bout [m]
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip of the beak ; crooked tip   FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [f]
คนที่มีความคิดเห็นรุนแรง [n. exp.] (khon thī mī khwām khithen runraēng) EN: extremist   FR: extrémiste [m, f]
ปลาย[n.] (plāi) EN: end ; extremity ; tip ; point ; tale   FR: fin [f] ; extrémité [f] ; bout [m] ; terminaison [f] ; pointe [f]
ท้าย[n.] (thāi) EN: end ; back ; rear ; tail ; stern   FR: bout [m] ; extrémité [f]
ยอดของกิ่ง[n. exp.] (yøt khøng king) EN: tip of a branch   FR: extrémité d'une branche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTREMISM    IH2 K S T R EH1 M IH0 Z AH0 M
EXTREMISM    IH2 K S T R IY1 M IH2 Z AH0 M
EXTREMIST    IH0 K S T R IY1 M IH0 S T
EXTREMITY    EH0 K S T R EH1 M AH0 T IY0
EXTREMISTS    IH0 K S T R IY1 M AH0 S T S
EXTREMITIES    EH0 K S T R EH1 M AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extremist    (n) ˈɪkstrˈiːmɪst (i1 k s t r ii1 m i s t)
extremity    (n) ˈɪkstrˈɛmɪtiː (i1 k s t r e1 m i t ii)
extremists    (n) ˈɪkstrˈiːmɪsts (i1 k s t r ii1 m i s t s)
extremities    (n) ˈɪkstrˈɛmɪtɪz (i1 k s t r e1 m i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duān, ㄉㄨㄢ, ] end; extremity; item; port; to hold sth level with both hands; to carry; regular, #1,275 [Add to Longdo]
分子[fèn zǐ, ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] members of a class or group; political elements (such as intellectuals or extremists); part, #2,206 [Add to Longdo]
激进[jī jìn, ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ, / ] radical; extreme; extremist, #16,198 [Add to Longdo]
末端[mò duān, ㄇㄛˋ ㄉㄨㄢ, ] extremity, #17,845 [Add to Longdo]
西端[xī duān, ㄒㄧ ㄉㄨㄢ, 西] Western extremity, #50,328 [Add to Longdo]
极端分子[jí duān fèn zǐ, ㄐㄧˊ ㄉㄨㄢ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] extremist [Add to Longdo]
激进分子[jī jìn fèn zǐ, ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] radicals; extremists [Add to Longdo]
激进武装[jī jìn wǔ zhuāng, ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ ㄨˇ ㄓㄨㄤ, / ] armed extremists [Add to Longdo]
激进武装分子[jī jìn wǔ zhuāng fèn zǐ, ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ ㄨˇ ㄓㄨㄤ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] armed extremists [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gliedmaßen {pl}; Extremitäten {pl}extremities [Add to Longdo]
Linksextremismus {m}left-wing extremism [Add to Longdo]
Linksextremist {m}left-wing extremist [Add to Longdo]
Rechtsextremismus {m}right-wing extremism [Add to Longdo]
Rechtsextremist {m}right-wing extremist [Add to Longdo]
Rechtsradikale {m,f}; Rechtsradikalerright wing extremist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イスラム過激主義[イスラムかげきしゅぎ, isuramu kagekishugi] (n) Islamic extremism [Add to Longdo]
下肢[かし, kashi] (n) the legs; lower extremities; (P) [Add to Longdo]
果たて;極;尽;果(io)[はたて, hatate] (n) (arch) end; limit; extremity [Add to Longdo]
果て[はて, hate] (n) the end; the extremity; the limit; the limits; the result; (P) [Add to Longdo]
果てし[はてし, hateshi] (n) end; limit; bounds; extremity; result; fate [Add to Longdo]
過激思想[かげきしそう, kagekishisou] (n) extremism; radical belief [Add to Longdo]
過激主義[かげきしゅぎ, kagekishugi] (n) extremism; radicalism [Add to Longdo]
過激派[かげきは, kagekiha] (n) radical party; extremists [Add to Longdo]
外れ[はずれ, hazure] (n,suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P) [Add to Longdo]
窮余[きゅうよ, kyuuyo] (n) extremity; desperation [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] (n) (1) pole; (2) climax; extreme; extremity; culmination; height; zenith; nadir [Add to Longdo]
極み(P);窮み[きわみ, kiwami] (n) height; acme; extremity; (P) [Add to Longdo]
極端[きょくたん, kyokutan] (adj-na,n) extreme; extremity; (P) [Add to Longdo]
最左翼[さいさよく, saisayoku] (n) ultra-left; ultra-left extremists [Add to Longdo]
四肢[しし, shishi] (n,adj-no) limbs; extremities; (P) [Add to Longdo]
至り[いたり, itari] (n) utmost limit; extremity; result [Add to Longdo]
出外れ[ではずれ, dehazure] (n) end; extremity (of a village) [Add to Longdo]
八極拳[はっきょくけん, hakkyokuken] (n) {MA} Eight Extremities Fist [Add to Longdo]
北端[ほくたん, hokutan] (n) northern extremity; (P) [Add to Longdo]
北辺[ほくへん, hokuhen] (n) northern extremity [Add to Longdo]
末端[まったん, mattan] (n,adj-no) (See 末端価格,末端消費者) end; tip; extremities; terminal; (P) [Add to Longdo]
両極[りょうきょく, ryoukyoku] (n) both extremities; north and south poles; positive and negative poles [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
四肢[しし, shishi] Gliedmassen, Extremitaeten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top