ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extort from

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extort from-, *extort from*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extort from[PHRV] เสนอ (สิ่งที่ชื่นชอบ) ให้กับ, See also: ให้ (สิ่งที่ชื่นชอบ) กับ, ขู่เข็ญ, รีดไถจาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The thousand dollars you've been trying to extort from me?เงินพันเหรียญที่คุณพยายามข่มขู่ผมนะเหรอ? Open House (2011)
This is the money he was trying to extort from Pacific West Glass.นี่คือเงินที่เขาได้จากกรรโชก บริษัท Pacific West Glass The Road Not Taken (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บังคับเอา[V] extort from, See also: exact, Syn. บังคับ, Example: ในเวลานั้นไม่มีกฎหมายฉบับไหนจะบังคับเอากับพระมหากษัตริย์ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับเอา[v. exp.] (bangkhap ao) EN: extort from ; exact   FR: extorquer

Japanese-English: EDICT Dictionary
集る[たかる, takaru] (v5r,vi) (1) (uk) to gather; to crowd round; to swarm; to flock; (2) to extort from; to sponge off; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top