ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extort

IH0 K S T AO1 R T   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extort-, *extort*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extort[VT] ขู่เข็ญ (ให้ได้มา), See also: บังคับ, ข่มขู่ (ให้ได้มา)
extort from[PHRV] เสนอ (สิ่งที่ชื่นชอบ) ให้กับ, See also: ให้ (สิ่งที่ชื่นชอบ) กับ, ขู่เข็ญ, รีดไถจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extort(อิคซฺทอร์ทฺ') vt. ขู่เข็ญ,บีบบังคับ,กรรโชก,เคี่ยวเข็ญ., See also: extorter n. extortive adj.
extortion(อิคซฺทอร์'เชิน) n. การขู่เข็ญ,การบีบบังคับ,การกรรโชก,การเคี่ยวเข็ญ., See also: extortionary adj., Syn. blackmail

English-Thai: Nontri Dictionary
extort(vt) บีบคั้น,รีดไถ,ขู่เข็ญ,บีบบังคับ,ขู่กรรโชก,เคี่ยวเข็ญ
extortion(n) การบีบคั้น,การขู่เข็ญ,การรีดไถ,การขู่กรรโชก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extortionการกรรโชก [ดู racketeering และ shakedown ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
extortionการกรรโชก [ดู racketeering] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
extortionate (adj ) มากเกินกว่าที่จะยอมรับได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
That's extortion!ที่กรรโชก! Showtime (2002)
Uninformed consent extorted with threats against children.- ใบยินยอมที่โดนผูกมัด กับการรักษาเด็กๆ The Constant Gardener (2005)
Noona you think you're freelance extorter?นี่พี่คิดว่าตัวเองเป็นพวกรีดไถหรือไง? My Girl (2005)
Umm... you're not... a sex extortionist, are you?อืม เธอไม่ใช่จอมโจรปล้นสวาทใช่เปล่า หรือว่าใช่ Almost Love (2006)
Extortion is. So go ahead.แต่การบังคับนี่สิ เอาเลย The Right Stuff (2007)
Extort her.บังคับเธอออกมา The Right Stuff (2007)
The man's an extortionist.หมอนี่เขี้ยวใช่เล่น Transformers (2007)
He began to steal and extort.เขาเริ่มที่จะขโมยและกรรโชก Balls of Fury (2007)
Bribery, extortion, murder, you name it.สินบน,ข่มขู่,ฆาตรกรรม แล้วแต่จะเรียก War (2007)
The government that i had dedicated my life to manipulate and extorted me.รัฐบาลที่ผมอุทิศชีวิตให้ กับพวกเขาเต็มที่ Bang and Burn (2007)
I've got a desk full of murderers, rapists, extortionists, bomb bandits, and you.งานฉันท่วมโต๊ะ มีแต่พวกฆ่าตกร ข่มขืน เรียกค่าไถ่ วางระเบิด แล้วก็แก Slumdog Millionaire (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extortHe extorted a large amount of money from her.
extortThe gangsters extorted a vast sum of money from the rich man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไถ[V] squeeze, See also: extort, blackmail, force, Syn. รีดไถ, Example: น้องชายมาไถเงินไปจากผมเป็นครั้งเป็นคราว, Thai definition: ขู่เอาเงินคนอื่น, รีดเอาเงินคนอื่น, Notes: (สแลง)
ขู่กระโชก[V] extort, See also: blackmail, exact, squeeze, threaten, Syn. กรรโชก, Example: เขาขู่กระโชกให้เธอยินยอมเขา, Thai definition: ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ
บังคับเอา[V] extort from, See also: exact, Syn. บังคับ, Example: ในเวลานั้นไม่มีกฎหมายฉบับไหนจะบังคับเอากับพระมหากษัตริย์ได้
รีดไถ[V] squeeze, See also: extort, extract, Syn. รีด, Example: ปัจจุบันมีแก๊งมาเฟียชาวต่างชาติแฝงตัวมาในคราบนักท่องเที่ยว เพื่อคอยรีดไถเงินทองจากนักท่องเที่ยวชาติเดียวกัน
รีดนาทาเร้น[V] squeeze, See also: extort (some thing from someone), fleece, extract, Syn. รีดไถ, ขูดรีด, Example: ชนกลุ่มน้อยในพม่าทนถูกกดขี่ข่มเหง และรีดนาทาเร้นจากทหารไม่ไหว จึงตัดสินใจอพยพมาประเทศไทย, Thai definition: ขูดรีดเอาทรัพย์สินจนอีกฝ่ายหนึ่งยากแค้น
กรรโชก[V] extort, See also: blackmail, threaten, Syn. กันโชก, ข่มขู่, Example: คนร้ายขู่กรรโชกทรัพย์เธอ
แบล็คเมล์[V] blackmail, See also: extort, Syn. หักหลัง, Example: เขาประกาศว่าจะไม่ยอมให้ใคร แบล็คเมล์ เขาเป็นอันขาด, Thai definition: กลับทรยศทำร้ายในภายหลัง, Notes: (อังกฤษ)
แบล็คเมล์[V] blackmail, See also: extort, Syn. หักหลัง, Example: เขาประกาศว่าจะไม่ยอมให้ใคร แบล็คเมล์ เขาเป็นอันขาด, Thai definition: กลับทรยศทำร้ายในภายหลัง, Notes: (อังกฤษ)
แบล็คเมล์[V] blackmail, See also: extort, Syn. หักหลัง, Example: เขาประกาศว่าจะไม่ยอมให้ใคร แบล็คเมล์ เขาเป็นอันขาด, Thai definition: กลับทรยศทำร้ายในภายหลัง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับเอา[v. exp.] (bangkhap ao) EN: extort from ; exact   FR: extorquer
กรรโชก[v.] (kanchōk) EN: extort ; blackmail ; racketeer   FR: extorquer ; racketter ; faire chanter
การกรรโชก[n. exp.] (kān kanchōk) EN: extortion   FR: extorsion [f]
การขูดรีดเงิน[n. exp.] (kān khūtrīt ngoen) EN: extortion   
ขู่กรรโชก[v.] (khūkanchōk) EN: blackmail ; intimidate ; extort   FR: extorquer ; racketter
ขู่กรรโชกเอาเงิน[v. exp.] (khūkanchōk ao ngoen) EN: extort money ; squeeze money (from)   FR: extorquer de l'argent
ขูดรีดเงิน[v. exp.] (khūtrīt ngoen) EN: extort   FR: extorquer ; plumer (fig.)
ไถ[v.] (thai) EN: extort   FR: extorquer
ไถเงิน[v. exp.] (thai ngoen) EN: extort money ; squeeze money   FR: extorquer de l'argent
ตบทรัพย์[v. exp.] (top sap) EN: extort money (from s.o.) ; extort property (from s.o.)   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTORT    IH0 K S T AO1 R T
EXTORTED    IH0 K S T AO1 R T AH0 D
EXTORTING    IH0 K S T AO1 R T IH0 NG
EXTORTION    IH0 K S T AO1 R SH AH0 N
EXTORTIONATE    IH0 K S T AO1 R SH AH0 N AH0 T
EXTORTIONATE    IH0 K S T AO1 R SH AH0 N EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extort    (v) ˈɪkstˈɔːt (i1 k s t oo1 t)
extorts    (v) ˈɪkstˈɔːts (i1 k s t oo1 t s)
extorted    (v) ˈɪkstˈɔːtɪd (i1 k s t oo1 t i d)
extorting    (v) ˈɪkstˈɔːtɪŋ (i1 k s t oo1 t i ng)
extortion    (n) ˈɪkstˈɔːʃən (i1 k s t oo1 sh @ n)
extortions    (n) ˈɪkstˈɔːʃənz (i1 k s t oo1 sh @ n z)
extortionate    (j) ˈɪkstˈɔːʃənət (i1 k s t oo1 sh @ n @ t)
extortionately    (a) ˈɪkstˈɔːʃənətliː (i1 k s t oo1 sh @ n @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiāo, ㄑㄧㄠ, ] extort; knock; to strike; to knock (at a door); to hit, #5,489 [Add to Longdo]
讹诈[é zhà, ㄜˊ ㄓㄚˋ, / ] extort under false pretences; blackmail; bluff; defraud, #48,221 [Add to Longdo]
逼供[bī gòng, ㄅㄧ ㄍㄨㄥˋ, ] extort a confession, #54,079 [Add to Longdo]
敲竹杠[qiāo zhú gàng, ㄑㄧㄠ ㄓㄨˊ ㄍㄤˋ, / ] extortion by taking advantage of sb's weakness, #89,192 [Add to Longdo]
敲诈勒索罪[qiāo zhà lè suǒ zuì, ㄑㄧㄠ ㄓㄚˋ ㄌㄜˋ ㄙㄨㄛˇ ㄗㄨㄟˋ, / ] extortion and blackmail [Add to Longdo]
敲诈罪[qiāo zhà zuì, ㄑㄧㄠ ㄓㄚˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] extortion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せびる[, sebiru] (v5r,vt) to demand money; to pester; to extort [Add to Longdo]
たかり[, takari] (n) extortion; sponging [Add to Longdo]
ワンクリック詐欺[ワンクリックさぎ, wankurikku sagi] (n) one-click fraud (online fraud and extortion technique often used by spammers) [Add to Longdo]
喝上げ[かつあげ, katsuage] (n,vs) (uk) (sl) extortion of money or goods (e.g. from lower year students); shakedown [Add to Longdo]
強請[きょうせい;ごうせい, kyousei ; gousei] (n,vs) blackmail; extortion; persistent demand [Add to Longdo]
強請り取る;ゆすり取る[ゆすりとる, yusuritoru] (v5r) to extort; to shake down (for money) [Add to Longdo]
強請る[ねだる(P);ゆする, nedaru (P); yusuru] (v5r,vt) (1) (ねだる only) to tease; to coax; (2) to solicit; to demand; to extort; (P) [Add to Longdo]
強奪[ごうだつ, goudatsu] (n,vs) pillage; seizure; hijacking; plunder; extortion; (P) [Add to Longdo]
強要[きょうよう, kyouyou] (n,vs) coercion; extortion; compulsion; force; (P) [Add to Longdo]
恐喝[きょうかつ, kyoukatsu] (n,vs) blackmail; extortion; threat (to extort money); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extort
   v 1: obtain through intimidation
   2: obtain by coercion or intimidation; "They extorted money from
     the executive by threatening to reveal his past to the
     company boss"; "They squeezed money from the owner of the
     business by threatening him" [syn: {extort}, {squeeze},
     {rack}, {gouge}, {wring}]
   3: get or cause to become in a difficult or laborious manner
     [syn: {extort}, {wring from}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top