ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extoll

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extoll-, *extoll*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extoll(อิคซฺโทล') {extolled,extolling,extols,extolls} vt. สรรเสริญ,ยกย่อง., See also: extolment,extollment n., Syn. laud

English-Thai: Nontri Dictionary
extoll(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTOLLED    IH0 K S T OW1 L D
EXTOLLING    IH0 K S T OW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extolled    (v) ˈɪkstˈould (i1 k s t ou1 l d)
extolling    (v) ˈɪkstˈoulɪŋ (i1 k s t ou1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
顕揚[けんよう, kenyou] (n,vs) extolling; exalting [Add to Longdo]
称揚[しょうよう, shouyou] (n,vs) praise; admiration; exalting; extolling [Add to Longdo]
嘆美;歎美[たんび, tanbi] (n,vs) admiration; adoration; extolling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top