ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extinguishment

IH0 K S T IH1 NG G W IH0 SH M AH0 N T   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extinguishment-, *extinguishment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extinguishment[N] การดับ (ไฟ, แสง)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extinguishmentความระงับสิ้นไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extinguishment of debtsการระงับหนี้ [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTINGUISHMENT    IH0 K S T IH1 NG G W IH0 SH M AH0 N T

Japanese-English: EDICT Dictionary
消滅[しょうめつ, shoumetsu] (n,vs) (1) lapse; annihilation (physics); (2) extinguishment; termination (e.g. of legal representation); (3) {math} vanishing; (P) [Add to Longdo]
滅却[めっきゃく, mekkyaku] (n,vs) extinguishment; destruction; effacement [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top