ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exterior

IH0 K S T IH1 R IY0 ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exterior-, *exterior*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exterior(n) ภายนอก, See also: ชั้นนอก, ข้างนอก, Syn. outside, surface
exterior(adj) ภายนอก, See also: ข้างนอก, Syn. outer, outermost, outside

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exterior(อิคซฺเทีย'เรียร์) adj. ภายนอก,ด้านนอก,นอกกาย

English-Thai: Nontri Dictionary
exterior(adj) ภายนอก,นอกกาย,ข้างนอก,ด้านนอก
exterior(n) ภายนอก,ข้างนอก,ด้านนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exterior angleมุมภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exterior measure; outer measureเมเชอร์ภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exterior nodeบัพภายนอก [มีความหมายเหมือนกับ leaf node และ terminal node] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exterior nodeบัพภายนอก [มีความหมายเหมือนกับ leaf node และ terminal node ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exterior of a circleส่วนภายนอกวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
exterior angles (formed by two lines and a transversal)มุมภายนอก (ของเส้นตัด), ดูในเรื่อง interior angles (formed by two lines and a transversal) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Exterior Coatชั้นนอกสุด [การแพทย์]
Exterior lightingการส่องสว่างภายนอก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Exterior lightingการส่องสว่างภายนอก [TU Subject Heading]
Exterior wallsผนังภายนอกอาคาร [TU Subject Heading]
Exteriorizationเปิดไว้ที่หน้าท้อง [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านนอก(n) outside, See also: exterior, Syn. ข้างนอก, Example: เจ้าหน้าที่ให้นำรถมาจอดด้านนอกอาคาร เพราะใต้อาคารมีการจัดงานอยู่, Count Unit: ที่, แห่ง, Thai Definition: พ้นออกไปจากภายในหรือข้างใน
ชั้นนอก(n) outer part, See also: exterior, outside, external layer, Ant. ชั้นใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นนอก[channøk] (adj) EN: outer ; ouside ; exterior  FR: extérieur ; externe
ด้านนอก[dān nøk] (adj) EN: outside ; exterior  FR: extérieur
มุมภายนอก[mum phāinøk] (n, exp) EN: exterior angle ; external angle  FR: angle externe [m]
ภายนอก[phāinøk] (adj) EN: exterior ; external ; apparent  FR: extérieur ; externe ; apparent

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTERIOR IH0 K S T IH1 R IY0 ER0
EXTERIORS EH0 K S T IH1 R IY0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exterior (n) ˈɪkstˈɪəʳrɪəʳr (i1 k s t i@1 r i@ r)
exteriors (n) ˈɪkstˈɪəʳrɪəʳz (i1 k s t i@1 r i@ z)
exteriorize (v) ˈɪkstˈɪəʳrɪəʳraɪz (i1 k s t i@1 r i@ r ai z)
exteriorized (v) ˈɪkstˈɪəʳrɪəʳraɪzd (i1 k s t i@1 r i@ r ai z d)
exteriorizes (v) ˈɪkstˈɪəʳrɪəʳraɪzɪz (i1 k s t i@1 r i@ r ai z i z)
exteriorizing (v) ˈɪkstˈɪəʳrɪəʳraɪzɪŋ (i1 k s t i@1 r i@ r ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, ] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth), #927 [Add to Longdo]
外观[wài guān, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄢ, / ] exterior appearance; to view sth from the outside; exterior condition, #4,160 [Add to Longdo]
外积[wài jī, ㄨㄞˋ ㄐㄧ, / ] exterior product; the cross product of two vectors, #220,885 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außenanschluss {m}exterior outlet [Add to Longdo]
Außenansicht {f}exterior view [Add to Longdo]
Außenkanzel {f}exterior pulpit [Add to Longdo]
Außenputz {m}exterior plaster [Add to Longdo]
Außenrestaurierung {f}exterior restoration [Add to Longdo]
Außenspiegel {m} [auto] | Außenspiegel {pl}exterior rear-view mirror; mirror | exterior rear-view mirrors; mirrors [Add to Longdo]
Außenverpackungskarton {m}exterior package board [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり助兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
むっつり助平[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
アウテリア[auteria] (n) exterior (wasei [Add to Longdo]
エクステリア[ekusuteria] (n) exterior [Add to Longdo]
花実[はなみ;かじつ, hanami ; kajitsu] (n) flowers and fruit; interior and exterior; name and reality [Add to Longdo]
[そと, soto] (n) (1) outside; exterior; (2) open air; (3) other place; (P) [Add to Longdo]
外観[がいかん, gaikan] (n,adj-no) appearance; exterior; facade; (P) [Add to Longdo]
外装[がいそう, gaisou] (n) exterior; packaging; cladding; armor (armour); arm [Add to Longdo]
外張り;外張(io)[そとばり, sotobari] (n) (1) posting something to the exterior of a building, etc.; something posted in such a place; (2) fortifications outside a military encampment [Add to Longdo]
外部ゲートウエイプロトコル[がいぶゲートウエイプロトコル, gaibu ge-toueipurotokoru] (n) {comp} Exterior Gateway Protocol; EGP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exterior
   adj 1: situated in or suitable for the outdoors or outside of a
       building; "an exterior scene"; "exterior grade plywood";
       "exterior paints" [ant: {interior}]
   n 1: the region that is outside of something [syn: {outside},
      {exterior}] [ant: {inside}, {interior}]
   2: the outer side or surface of something [syn: {outside},
     {exterior}] [ant: {inside}, {interior}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top