ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extenuating circumstances

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extenuating circumstances-, *extenuating circumstances*, extenuating circumstance
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extenuating circumstances[IDM] เหตุขัดข้อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extenuating circumstancesเหตุบรรเทาโทษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She told me that there were some... some extenuating circumstances in your life right now.หล่อนบอกว่า.. สถานการณ์ในชีวิตนายกำลังแย่ Cell Test (2005)
There was extenuating circumstances.มีทางลดโทษลงอีก Law Abiding Citizen (2009)
We've had some extenuating circumstances.เราเจอสถานการณ์บางอย่าง ที่ทำให้ได้เงินน้อยลง 4 Days Out (2009)
We did, but there were extenuating circumstances.ถูกต้อง แต่เกิดเหตุขัดข้องขึ้น The Gothowitz Deviation (2009)
Due to extenuating circumstances, we have one last debutante to present.เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อย ตอนนี้เรามีคู่สุดท้ายที่จะประกาศคะ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
- there are extenuating circumstances. - Okay.มีเหตุขัดข้องนิดหน่อย / โอเค Putting It Together (2011)
And I was gonna say that given the extenuating circumstances, that maybe the CBI and the D.A.'s office would consider dropping the charges against Juliana.ฉันแค่จะบอกว่า ด้วยพฤติการณ์ที่ลดหย่อนได้ บางทีCBI กับสำนักงานอัยการ. จะพิจารณายกเลิก ข้อกล่าวหากับจูเลียน่า Black Cherry (2012)
I know we've come to this point due to extenuating circumstances, but the fact is...ผมรู้ว่าเรามาถึงจุดนี้ เป็นเพราะเหตุขัดข้อง แต่ในความเป็นจริงคือ... Illusion (2012)
Our client is unable to appear due to extenuating circumstances.ลูกความของเราไม่สามารถมาได้ในเวลานี้ ในระหว่างการบรรเทาโทษ One Percent (2013)
A frivolous lawsuit doesn't qualify as extenuating circumstances.การฟ้องร้องที่ไม่จริงจังมันไม่มีผลหรอกนะ การบรรเทาโทษ One Percent (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
情状酌量[じょうじょうしゃくりょう, joujoushakuryou] (n,vs) taking the extenuating circumstances into consideration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top