ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extension cord

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extension cord-, *extension cord*, extension cor
English-Thai: Longdo Dictionary
extension cord(n) สายพ่วงไฟ, สายต่อปลั๊ก, S. power extender, extension lead

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would take my television set from the house and go down the end of the dock with a long extension cord, and Cathy would watch herself on television, and she could tell the difference between herself and Suzy,ผมอยู่ที่นี่มาตลอด 7 ปี และตรงหน้าบ้าน จะมีทะเลสาบ เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม The Cove (2009)
In order to free yourself and your wife, you must hoist yourself with these chains, and connect the extension cords above you before the clock expires.คุณต้องอยู่กับกระแสนี้แล้วต่อสายต่อให้ได้ ก่อนที่เวลาจะหมด Saw 3D: The Final Chapter (2010)
I'm gonna go get an extension cord. I'll be right back.ฉันจะไปเอาคอร์ดที่ใหญ่กว่านี้มานะ เดี๋ยวกลับมา Plan B (2010)
"GAY-DIDDY-GAY, GAY GAY-GAY-GAY!" I mean, you'll need a long extension cord, but I love it."GAY-DIDDY-GAY, GAY GAY-GAY-GAY!" ฉันว่านั่นต้องใช้เชือกเส้นยาวๆเลยละ I Am Unicorn (2011)
It was right next to a frayed extension cord.มันอยู่ติดกับสายไฟที่ขาด The Three Bad Wolves (2011)
He'd run an extension cord out to the porch, put on our Yankee caps, crack open a beer.เขาถึงขนาดต่อสายไฟ ออกไปที่ระเบียง ใส่หมวกแยงกี้ส์ เปิดกระป๋องเบียร์ Stealing Home (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลั๊กสามตา[n. exp.] (plak sāmtā) EN: multiple socket extension cord   FR: prise multiple [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
延长线[yán cháng xiàn, ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] extension cord; extended line; powerstrip [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verlängerungsschnur {f}extension cord [Am.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  extension cord
      n 1: an electric cord used to extend the length of a power cord

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top