ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extended family

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extended family-, *extended family*, extended famy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extended family[N] ครอบครัวขยาย, See also: ครอบครัวใหญ่ (ที่มีพ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติๆ อยู่ร่วมกัน)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extended familyครอบครัวขยาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extended Family ครอบครัวขยาย
หน่วยครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ จะประกอบด้วยครอบครัวเดี่ยวหลายครอบครัวรวมกัน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A simple ceremony here tomorrow with my parents and your sister, a simple reception at the house... followed on Sunday by a simple second reception in Atlanta with your entire extended family.กับพ่อแม่ฉันและน้องสาวคุณ และงานเลี้ยงแบบง่ายๆที่บ้าน ในวันอาทิตย์แบบสบายๆ ในแอตแลนต้ากับญาติทั้งหมดของคุณ Double Blind (2009)
Yeah, we just ran into his extended family and they wanted to adopt us.ใช่ เราก็เจอทั้งครอบครัวเลย แถมพยายามชวนไปอยู่ด้วยอีก Ben 10: Alien Swarm (2009)
Unlikely you've got an extended family, not one you're close to. So brother it is.คุณไม่น่าจะมีญาติสนิท เพราะงั้นน่าจะเป็นพี่ชาย A Study in Pink (2010)
Unlikely you've got an extended family, certainly not one you're close to.ไม่น่าจะมีครอบครัวของญาติที่สนิทกัน Unaired Pilot (2010)
Look for extended family or previous addresses.ลองหาจากครอบครัว หรือที่อยู่เก่า Today I Do (2011)
In exchange, he, and the Original extended family, leave Mystic Falls forever.แลกกับ เขา และพวกออริจินัล ไปจาก มิสติดฟอร์ค ตลอดกาล Bringing Out the Dead (2012)
- I don't understand. - She's a member of Jake's extended family.-ฉันไม่เข้าใจเลย-เธอเป็น สมาชิกในครอบครัวของเจค Noosphere Rising (2012)
My extended family pretty much consisted of the maitre D' at le cirque.ครอบครัวของฉันเลยมีแต่ หัวหน้าคนครัว Endgame (2013)
What about Rodney's extended family?แล้วครอบครัวรอดนี่ย์ที่อยู่ใกล้ๆล่ะ Restoration (2013)
I was introducing my son to his extended family.ฉันกำลังแนะนำลูกชายของฉัน ให้ได้รู้จักกับครอบครัวของเขา Fear (2013)
We're looking for extended family.เรากำลังหาครอบครัวบุญธรรมเขา Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Look for extended family.หาครอบครัวบุญธรรม Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอบครัวขยาย[N] extended family, Example: สังคมชนบทจะมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย คือ มีสมาชิกในครอบครัวหลายคน, Thai definition: ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนมากที่มีอายุต่างกัน แบ่งเป็นรุ่นต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอบครัวขยาย[n. exp.] (khrøpkhrūa khayāi) EN: extended family   

Japanese-English: EDICT Dictionary
親戚関係[しんせきかんけい, shinsekikankei] (n) relations; members of extended family [Add to Longdo]
大家族[だいかぞく, daikazoku] (n) extended family; large family; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  extended family
      n 1: a family consisting of the nuclear family and their blood
           relatives

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top