ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extended

IH0 K S T EH1 N D AH0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extended-, *extended*, extend, extende
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extended(adj) ซึ่งกว้างออกไป, See also: ซึ่งยืดออกไป, ซึ่งยาวออกไป, Syn. expansive, spread, widespread
extended family(n) ครอบครัวขยาย, See also: ครอบครัวใหญ่ ที่มีพ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติๆ อยู่ร่วมกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extended asciiรหัสแอสกีแบบขยายเดิมรหัสแอสกีจะมีสัญลักษณ์ 128 ตัวอักขระ แต่ต่อมาได้เพิ่มเป็น 255 ตัวอักขระ ชุดตัวอักขระ 255 ตัวนี้ที่เรียกว่ารหัสแอสกีขยาย ซึ่งจะเพิ่มรหัสสำหรับภาษาต่างประเทศ สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ และภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ วิธีใช้ ก็เพียงแต่กดแป้น ALT พร้อมกับเลขตั้งแต่ 51-255 กำหนดแบบอักษร (font) ที่เป็นภาพ เช่น Wingdings ก็จะได้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ถ้ากดแป้น ALT กับรหัส 255 จะได้สัญลักษณ์เป็นภาพสัญลักษณ์วินโดว์
extended binary coded decextended binary coded decimal interchange code รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EBCDIC (อ่านว่า เอ็บซีดิก) เป็นชื่อของรหัสคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่กำหนดไว้สำหรับเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองแบบขยาย บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้คิดและคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มก็ใช้รหัสนี้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCll) มากกว่า อันที่จริงแล้ว ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของรหัสเหล่านี้เลยก็ได้
extended graphic arrayขบวนปรับภาพแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XGA อ่านว่า เอกซ์จีเอ เป็นตัวปรับประเภทหนึ่ง ที่ทำให้จอภาพมีความคมชัดเพิ่มขึ้นกว่าตัวปรับภาพของจอแบบเก่า
extended industry standarextended industry standard architecture การออกแบบมาตรฐานแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EISA (อ่านว่า อีซา) คอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มจะออกแบบและใช้บัส (bus) แบบ ISA (Industry Standard Architecture) เป็นมาตรฐาน แต่เครื่องที่เทียบเคียงกับเครื่องไอบีเอ็ม (IBM compatibles) นั้น แทนที่จะใช้ตามมาตรฐานนี้ กลับออกแบบบัสให้เพิ่มความเร็วขึ้น เรียกว่า อีซา เมื่อไอบีเอ็มผลิตคอมพิวเตอร์พีเอสทู (PS/2) จึงได้กำหนดมาตรฐานของบัสใหม่ โดยพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก เรียกว่า MCA ซึ่งย่อมาจาก micro channel architecture ดู MCA ประกอบ
extended keyboardหมายถึง แผงแป้นอักขระที่มีแป้นต่าง ๆ เพิ่มมากกว่าแป้นพิมพ์ปกติ นอกจากจะมีแป้นตัวเลขและแป้นตัวอักษรแยกออกจากกันแล้ว ยังมีแป้นฟังก์ชันอีกประมาณ 10 -15 แป้น โดยปกติแป้นพิมพ์ชนิดนี้จะมี 101 แป้น จึงมักจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 101 key keyboard มีความหมายเหมือน expanded keyboard
extended memoryหน่วยความจำส่วนเพิ่มหมายถึง หน่วยความจำชุด 80286, 80386 และ 80486 ซึ่งขยายแล้ว จุได้มากว่า 1 เมกะไบต์
extended memory specificaข้อกำหนดหน่วยความจำแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XMS (อ่านว่า เอกซ์เอ็มเอส) เป็นมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำแบบหนึ่งที่ยอมให้โปรแกรมระบบดอส เข้าถึงส่วนความจำขยายได้ โปรแกรมในดอสที่จัดการเรื่องนี้ มีชื่อว่า Himem.Sys
extended technologyเทคโนโลยีแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XT (อ่านว่า เอกซ์ที) เป็นเทคโนโลยีใหม่แบบหนึ่งที่นำมาใช้ในการสร้างไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นนั้น จึงได้รับสมญานาม ว่า XT มีการเน้นในเรื่องการกำหนดให้มีช่องเสียบแผ่นวงจร (card) เพิ่ม เพื่อการปรับขยายในภายหลัง กับการใช้จานบันทึกที่มีความจุสูง ดู AT ประกอบ
coextend {coextendedv. ขยายออกร่วมกันหรือเท่ากันในระยะเวลาเดียวกัน, See also: coextension n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC)รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย (เอบซีดิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC)รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย (เอบซีดิก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended boom single-cantilever cutting machineเครื่องตัดคานยื่นเดี่ยวยาว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
extended data-out RAM (EDORAM)แรมแบบขยายข้อมูลออก (อีดีโอแรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
extended familyครอบครัวขยาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
extended memoryหน่วยความจำส่วนเพิ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
extended memoryหน่วยความจำส่วนเพิ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended protestใบแจ้งยืนยันโดยละเอียด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended sentenceคำพิพากษาเพิ่มโทษ (ในกรณีกระทำความผิดซ้ำหรือในกรณีที่ศาลเห็นว่าอาจเป็นภัยต่อสังคม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended surfaceพื้นผิวเพิ่มถ่ายโอนความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extendedเหยียด [การแพทย์]
Extended Familyครอบครัวขยาย, Example: หน่วยครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ จะประกอบด้วยครอบครัวเดี่ยวหลายครอบครัวรวมกัน [สิ่งแวดล้อม]
extended memoryหน่วยความจำส่วนเพิ่ม [คอมพิวเตอร์]
Extended-Releaseยาออกฤทธิ์เนิ่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extendedDad extended his legs on the sofa.
extendedFrom Sendai I extended my journey to Aomori.
extendedHe extended his right arm.
extendedHe extended the knowledge of biochemistry.
extendedHe won the race easily without being fully extended.
extendedRecently communism has extended its power.
extendedRecently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office.
extendedShe extended a warm welcome to them.
extendedThe cold weather extended into April.
extendedThe impudent child extended her legs across my lap.
extendedThe mother extended her hand to her baby, smiling brightly.
extendedThe old woman extended a loving hand to the children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอบครัวขยาย(n) extended family, Example: สังคมชนบทจะมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย คือ มีสมาชิกในครอบครัวหลายคน, Thai Definition: ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนมากที่มีอายุต่างกัน แบ่งเป็นรุ่นต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอบครัวขยาย[khrøpkhrūa khayāi] (n, exp) EN: extended family
เวลาเพิ่มพิเศษ[wēlā phoēm phisēt] (n, exp) EN: extended time
ยาว[yāo] (adj) EN: long ; lengthy ; extensive ; elongated ; extended ; slender  FR: long ; allongé ; de long

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTENDED IH0 K S T EH1 N D AH0 D
EXTENDED IH0 K S T EH1 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extended (v) ˈɪkstˈɛndɪd (i1 k s t e1 n d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
引申[yǐn shēn, ㄧㄣˇ ㄕㄣ, ] extended meaning (of a word); to mean by extension, #30,978 [Add to Longdo]
续借[xù jiè, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] extended borrowing (e.g. library renewal), #113,653 [Add to Longdo]
续假[xù jià, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] extended leave; prolonged absence, #167,191 [Add to Longdo]
引申义[yǐn shēn yì, ㄧㄣˇ ㄕㄣ ㄧˋ, / ] extended meaning (of an expression); derived sense [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erweiterte Oberschule {f}extended secondary school; extended comprehensive school [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
ちりこ星;張星;張宿[ちりこぼし, chirikoboshi] (n) (See 張) Chinese "Extended Net" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
アップル拡張キーボード[アップルかくちょうキーボード, appuru kakuchou ki-bo-do] (n) {comp} Apple Extended Keyboard [Add to Longdo]
エクステンドメモリ[ekusutendomemori] (n) {comp} extended memory [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[ekusutendomemoripurokku] (n) {comp} extended memory block; EMB [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] (n) {comp} extended memory specification; XMS [Add to Longdo]
クリアビジョン[kuriabijon] (n) Extended Definition Television (wasei [Add to Longdo]
延長保育[えんちょうほいく, enchouhoiku] (n) extended-hours childcare (in day-care centers for parents working into the night) [Add to Longdo]
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] (n) {comp} extended warranty [Add to Longdo]
拡張ISA[かくちょうアイエスエー, kakuchou aiesue-] (n) {comp} EISA; Extended Industrial Standard Architecture [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクステンドメモリ[えくすてんどめもり, ekusutendomemori] extended memory [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] extended warranty [Add to Longdo]
拡張ISA[かくちょうISA, kakuchou ISA] EISA, Extended Industrial Standard Architecture [Add to Longdo]
拡張UEF[かくちょうユーイーエフ, kakuchou yu-i-efu] Extended User Exchange Format [Add to Longdo]
拡張テキスト[かくちょうテキスト, kakuchou tekisuto] extended text [Add to Longdo]
拡張機能[かくちょうきのう, kakuchoukinou] expanded, extended functionality [Add to Longdo]
拡張記憶装置[かくちょうきおくそうち, kakuchoukiokusouchi] extended storage [Add to Longdo]
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] Extended Industry Standard Architecture (EISA) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extended
   adj 1: relatively long in duration; tediously protracted; "a
       drawn-out argument"; "an extended discussion"; "a lengthy
       visit from her mother-in-law"; "a prolonged and bitter
       struggle"; "protracted negotiations" [syn: {drawn-out},
       {extended}, {lengthy}, {prolonged}, {protracted}]
   2: fully extended or stretched forth; "an extended telescope";
     "his extended legs reached almost across the small room";
     "refused to accept the extended hand" [ant: {unextended}]
   3: drawn out or made longer spatially; "Picasso's elongated Don
     Quixote"; "lengthened skirts are fashionable this year"; "the
     extended airport runways can accommodate larger planes"; "a
     prolonged black line across the page" [syn: {elongated},
     {extended}, {lengthened}, {prolonged}]
   4: beyond the literal or primary sense; "`hot off the press'
     shows an extended sense of `hot'"
   5: large in spatial extent or range or scope or quantity; "an
     extensive Roman settlement in northwest England"; "extended
     farm lands"; "surgeons with extended experience"; "they
     suffered extensive damage" [syn: {extensive}, {extended}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top