ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extend to

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extend to-, *extend to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extend to[PHRV] ขยายออกไปถึง, See also: เพิ่มไปจนถึง
extend to[PHRV] เสนอ (สิ่งที่ชอบ) ให้กับ, See also: ให้กับ, มอบ...ให้...

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extend to
   v 1: to extend as far as; "The sunlight reached the wall"; "Can
      he reach?" "The chair must not touch the wall" [syn:
      {reach}, {extend to}, {touch}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

extend to ( IH0 K S T EH1 N D T UW1)

 


  

 
extend to
 • ขยายออกไปถึง: เพิ่มไปจนถึง [Lex2]
 • เสนอ (สิ่งที่ชอบ) ให้กับ: ให้กับ, มอบ...ให้... [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top