ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extend

IH0 K S T EH1 N D   
121 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extend-, *extend*, exten
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extend[VT] ทำให้ยืดออกไป, See also: ยืดเวลาออกไป
extend[VI] ยื่น, See also: ยื่นออกไป, Syn. reach, spread, stretch
extend[VT] เสนอให้, See also: จัดหาให้, Syn. give, offer, provide
extended[ADJ] ซึ่งกว้างออกไป, See also: ซึ่งยืดออกไป, ซึ่งยาวออกไป, Syn. expansive, spread, widespread
extend to[PHRV] ขยายออกไปถึง, See also: เพิ่มไปจนถึง
extend to[PHRV] เสนอ (สิ่งที่ชอบ) ให้กับ, See also: ให้กับ, มอบ...ให้...
extend over[PHRV] แผ่ไปทั่ว, See also: กระจายไปทั่ว, Syn. extend across
extend across[PHRV] แผ่ไปทั่ว, See also: กระจายไปทั่ว, Syn. extend over
extended family[N] ครอบครัวขยาย, See also: ครอบครัวใหญ่ (ที่มีพ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติๆ อยู่ร่วมกัน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extend(อิคซฺเทนดฺ') v. ขยายออก,ยืดออก, ประเมินค่า, ไปถึง,เพิ่มขึ้น., See also: extendibility,extendability n. extendible,extendable adj., Syn. stretch,reach
extended asciiรหัสแอสกีแบบขยายเดิมรหัสแอสกีจะมีสัญลักษณ์ 128 ตัวอักขระ แต่ต่อมาได้เพิ่มเป็น 255 ตัวอักขระ ชุดตัวอักขระ 255 ตัวนี้ที่เรียกว่ารหัสแอสกีขยาย ซึ่งจะเพิ่มรหัสสำหรับภาษาต่างประเทศ สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ และภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ วิธีใช้ ก็เพียงแต่กดแป้น ALT พร้อมกับเลขตั้งแต่ 51-255 กำหนดแบบอักษร (font) ที่เป็นภาพ เช่น Wingdings ก็จะได้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ถ้ากดแป้น ALT กับรหัส 255 จะได้สัญลักษณ์เป็นภาพสัญลักษณ์วินโดว์
extended binary coded decextended binary coded decimal interchange code รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EBCDIC (อ่านว่า เอ็บซีดิก) เป็นชื่อของรหัสคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่กำหนดไว้สำหรับเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองแบบขยาย บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้คิดและคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มก็ใช้รหัสนี้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCll) มากกว่า อันที่จริงแล้ว ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของรหัสเหล่านี้เลยก็ได้
extended graphic arrayขบวนปรับภาพแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XGA อ่านว่า เอกซ์จีเอ เป็นตัวปรับประเภทหนึ่ง ที่ทำให้จอภาพมีความคมชัดเพิ่มขึ้นกว่าตัวปรับภาพของจอแบบเก่า
extended industry standarextended industry standard architecture การออกแบบมาตรฐานแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EISA (อ่านว่า อีซา) คอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มจะออกแบบและใช้บัส (bus) แบบ ISA (Industry Standard Architecture) เป็นมาตรฐาน แต่เครื่องที่เทียบเคียงกับเครื่องไอบีเอ็ม (IBM compatibles) นั้น แทนที่จะใช้ตามมาตรฐานนี้ กลับออกแบบบัสให้เพิ่มความเร็วขึ้น เรียกว่า อีซา เมื่อไอบีเอ็มผลิตคอมพิวเตอร์พีเอสทู (PS/2) จึงได้กำหนดมาตรฐานของบัสใหม่ โดยพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก เรียกว่า MCA ซึ่งย่อมาจาก micro channel architecture ดู MCA ประกอบ
extended keyboardหมายถึง แผงแป้นอักขระที่มีแป้นต่าง ๆ เพิ่มมากกว่าแป้นพิมพ์ปกติ นอกจากจะมีแป้นตัวเลขและแป้นตัวอักษรแยกออกจากกันแล้ว ยังมีแป้นฟังก์ชันอีกประมาณ 10 -15 แป้น โดยปกติแป้นพิมพ์ชนิดนี้จะมี 101 แป้น จึงมักจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 101 key keyboard มีความหมายเหมือน expanded keyboard
extended memoryหน่วยความจำส่วนเพิ่มหมายถึง หน่วยความจำชุด 80286, 80386 และ 80486 ซึ่งขยายแล้ว จุได้มากว่า 1 เมกะไบต์
extended memory specificaข้อกำหนดหน่วยความจำแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XMS (อ่านว่า เอกซ์เอ็มเอส) เป็นมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำแบบหนึ่งที่ยอมให้โปรแกรมระบบดอส เข้าถึงส่วนความจำขยายได้ โปรแกรมในดอสที่จัดการเรื่องนี้ มีชื่อว่า Himem.Sys
extended technologyเทคโนโลยีแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XT (อ่านว่า เอกซ์ที) เป็นเทคโนโลยีใหม่แบบหนึ่งที่นำมาใช้ในการสร้างไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นนั้น จึงได้รับสมญานาม ว่า XT มีการเน้นในเรื่องการกำหนดให้มีช่องเสียบแผ่นวงจร (card) เพิ่ม เพื่อการปรับขยายในภายหลัง กับการใช้จานบันทึกที่มีความจุสูง ดู AT ประกอบ
extendibleดูextensible

English-Thai: Nontri Dictionary
extend(vi,vt) ขยายออกไป,ยืดออก,แผ่ออก,กางออก,เพิ่มขึ้น,ไปถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC)รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย (เอบซีดิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC)รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย (เอบซีดิก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended boom single-cantilever cutting machineเครื่องตัดคานยื่นเดี่ยวยาว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
extended data-out RAM (EDORAM)แรมแบบขยายข้อมูลออก (อีดีโอแรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
extended familyครอบครัวขยาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
extended memoryหน่วยความจำส่วนเพิ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
extended memoryหน่วยความจำส่วนเพิ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended protestใบแจ้งยืนยันโดยละเอียด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended sentenceคำพิพากษาเพิ่มโทษ (ในกรณีกระทำความผิดซ้ำหรือในกรณีที่ศาลเห็นว่าอาจเป็นภัยต่อสังคม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended surfaceพื้นผิวเพิ่มถ่ายโอนความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extendยืด,เหยียดขยายออก,เหยียด [การแพทย์]
Extendedเหยียด [การแพทย์]
Extended Family ครอบครัวขยาย
หน่วยครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ จะประกอบด้วยครอบครัวเดี่ยวหลายครอบครัวรวมกัน [สิ่งแวดล้อม]
extended memoryหน่วยความจำส่วนเพิ่ม [คอมพิวเตอร์]
Extended-Releaseยาออกฤทธิ์เนิ่น [การแพทย์]
Extenderเอกซ์เทนเดอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So the police are extended giving the famous protection, for which we are justly proud in this country, for a finger, eh?การป้องกันที่เรามีความยุติธรรม ความภาคภูมิใจในประเทศนี้สำหรับ นิ้วใช่มั้ย? Help! (1965)
"... it is my privilege to extend to you a laurel and hearty handshake!""... ขอมอบช่อมะกอก ดอกมะไฟต้อนรับ" Blazing Saddles (1974)
As Chairman of the Welcoming Committee it is my privilege to extend a laurel and hearty handshake to our new nigger.ในฐานะ ประธานคณะกรรมการต้อนรับ... ...ขอมอบช่อมะกอก ดอกมะไฟ ต้อนรับ... ...นิโกร Blazing Saddles (1974)
See this? I can't extend that. You know why?ในบาร์ในชานฟรานซิสโก เห็นนี่มั้ย ยืดไม่ได้รู้มั้ยทําไม Jaws (1975)
Maybe Max should extend the pod's arms with the hands out.บางทีแม็กซ์ควรขยาย แขนของฝักด้วยมือออก 2010: The Year We Make Contact (1984)
That's the clown we've been waitin' for? Let's have the guards extend him an invitation to the palace, shall we?เอาละ ให้ยามตามหาเขา และเชิญเขาเข้าพระราชวัง Aladdin (1992)
I extend to you in advance my sincerest gratitude... and very best regards.ผมขอขอบคุณล่วงหน้า Schindler's List (1993)
Yeah, I got the extended disco version with three choruses of:อ้อ ใช่ๆ แล้วฉันยังได้ฟังเวอร์ชั่นดิสโก้บวกคำว่า The One with the East German Laundry Detergent (1994)
It's digital massive amounts of data which extend right to the higher harmonics.มันเป็นดิจิตอล ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ ขยายสิทธิในการประสานที่สูงขึ้น Contact (1997)
The power of the One extends beyond this world.พลังของเดอะวันขยายขอบเขตไปเกินกว่าโลกนี้แล้ว The Matrix Revolutions (2003)
Should your behavior reflect poorly on the school... ... thatprivilegeshallnot be extended again.ใช่พวกเขาแหกกฎ เพราะฉะนั้นพวกเขาจะไม่ได้สิทธิพิเศษอีก Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
The Axe Gang extends its respect!แก๊งขวานซิ่ง ขอคารวะด้วยใจ Kung Fu Hustle (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extendThe city is planning to extend the boardwalk.
extendHis company is extending its business.
extendExtend condolences to him on his father's death.
extendYou may extend your stay in Tokyo.
extendOur branches extend over the country.
extendThe workers complained when their working hours were extended.
extendWe extended a hearty welcome to them.
extendThe subway line is going to be extended out this way.
extendCan you extend your holiday by a few days?
extendI want to extend my stay here for a few more days.
extendHow do you expect to weather the financial storm when the bank refuses to extend a helping hand?
extendI'd like to extend my stay through Sunday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอบครัวขยาย[N] extended family, Example: สังคมชนบทจะมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย คือ มีสมาชิกในครอบครัวหลายคน, Thai definition: ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนมากที่มีอายุต่างกัน แบ่งเป็นรุ่นต่างๆ
ขยายอำนาจ[V] increase power, See also: extend power, expand power, Syn. แผ่อำนาจ, Example: อังกฤษและฝรั่งเศสต่างมุ่งขยายอำนาจจากชายฝั่งพม่าและโคชินจีนขึ้นเหนือจนมาบรรจบประจันหน้ากันในการล่าอาณานิคม
ยืดอายุ[V] extend, See also: prolong, Syn. ต่ออายุ, Example: การควบคุมเอทธิลีนให้ถูกวิธี จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลสดได้อย่างมาก
ยืดเยื้อ[V] be prolonged, See also: extend, drag on, last, go on, be protracted, Syn. กินเวลา, ไม่จบสิ้น, เรื้อรัง, Ant. จบสิ้น, Example: การชุมนุมยืดเยื้อกว่า 10 ชั่วโมง
ลาม[V] spread, See also: extend, expand, diffuse, Syn. แผ่ขยาย, ขยาย, ลุกลาม, แพร่กระจาย, Example: ปัญหาวิกฤติการเงินในเอเชียลามไปถึงออสเตรเลีย, Thai definition: แผ่ขยายมากออกไปทุกที
ลุกลาม[V] spread, See also: extend, expand, diffuse, Syn. แผ่ขยาย, ขยาย, แพร่กระจาย, Example: การจลาจลลุกลามทั่วกรุงจาการ์ตา, Thai definition: แผ่กว้างออกไปโดยเร็ว
วู่วาม[V] spread, See also: extend, Syn. ลุกลาม, ลาม, Example: ไฟวู่วามมาเกือบถึงบ้านเราแล้ว, Thai definition: ติดต่อกันมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
เหยียด[V] stretch, See also: extend, spread, unroll, put forth, Syn. แผ่, ขยาย, ยืด, Ant. งอ, Example: ฉันทิ้งร่างลงนั่งบนโขดหินเหยียดแขนขาตามสบาย, Thai definition: ทำสิ่งที่งออยู่ให้ตรง
ขยายเวลา[V] extend for, See also: prolong for, perpetuate, delay, Syn. เลื่อนเวลา, Example: ตำรวจขอขยายเวลาตรวจสอบสวนคดีออกไปอีก 30 วัน, Thai definition: ยืดเวลาของการดำเนินการให้ยาวออกไป
ยาวเหยียด[V] stretch, See also: extend, spread, reach, Syn. ยาว, Example: ขบวนรถยาวเหยียดไปถึงหัวโค้งถนนโน่น, Thai definition: ยาวตรงออกไปเต็มขนาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้จ่ายมากเกินไป[v. exp.] (chaijāi māk koēnpai) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself   FR: dépenser à outrance
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence   FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
กาง[v.] (kāng) EN: spread ; unfold ; open ; extend ; stretch out ; protract   FR: étendre ; tendre ; déployer ; écarter ; ouvrir
กางแขน[v. exp.] (kāng khaēn) EN: stretch the arms ; extend the arms   FR: ouvrir les bras ; tendre les bras
ขจร[v.] (khajøn) EN: spread ; diffuse ; extend ; be disseminated ; reek   
ขยาย[v.] (khayāi) EN: enlarge ; expand ; extend ; get bigger   FR: agrandir ; grossir ; amplifier ; étendre
ขยายอำนาจ[v. exp.] (khayāi amnāt) EN: increase power ; extend power ; expand power   FR: étendre le pouvoir
ขยายเขต[v. exp.] (khayāi khēt) EN: extend the boundary   
ขยายผล[v. exp.] (khayāi phon) EN: extend results ; magnify an outcome   
ขยายเวลา[v. exp.] (khayāi wēlā) EN: extend for ; prolong for ; prolong ; perpetuate ; delay   FR: prolonger

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTEND    IH0 K S T EH1 N D
EXTENDS    IH0 K S T EH1 N D Z
EXTENDED    IH0 K S T EH1 N D AH0 D
EXTENDER    EH1 K S T EH2 N D ER0
EXTENDERS    EH1 K S T EH2 N D ER0 Z
EXTENDING    IH0 K S T EH1 N D IH0 NG
EXTENDABLE    EH2 K S T EH1 N D AH0 B AH0 L
EXTENDIBLE    EH2 K S T EH1 N D AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extend    (v) ˈɪkstˈɛnd (i1 k s t e1 n d)
extends    (v) ˈɪkstˈɛndz (i1 k s t e1 n d z)
extended    (v) ˈɪkstˈɛndɪd (i1 k s t e1 n d i d)
extending    (v) ˈɪkstˈɛndɪŋ (i1 k s t e1 n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长达[cháng dá, ㄔㄤˊ ㄉㄚˊ, / ] extend as long as; lengthen out to, #4,733 [Add to Longdo]
扩展[kuò zhǎn, ㄎㄨㄛˋ ㄓㄢˇ, / ] extend; expand, #5,142 [Add to Longdo]
引申[yǐn shēn, ˇ ㄕㄣ, ] extended meaning (of a word); to mean by extension, #30,978 [Add to Longdo]
[gèn, ㄍㄣˋ, / ] extend across; through, #45,669 [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] extending to, #58,372 [Add to Longdo]
续借[xù jiè, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] extended borrowing (e.g. library renewal), #113,653 [Add to Longdo]
续假[xù jià, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] extended leave; prolonged absence, #167,191 [Add to Longdo]
引申义[yǐn shēn yì, ˇ ㄕㄣ ㄧˋ, / ] extended meaning (of an expression); derived sense [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
ちりこ星;張星;張宿[ちりこぼし, chirikoboshi] (n) (See 張) Chinese "Extended Net" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
アップル拡張キーボード[アップルかくちょうキーボード, appuru kakuchou ki-bo-do] (n) {comp} Apple Extended Keyboard [Add to Longdo]
エクステンドメモリ[, ekusutendomemori] (n) {comp} extended memory [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[, ekusutendomemoripurokku] (n) {comp} extended memory block; EMB [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] (n) {comp} extended memory specification; XMS [Add to Longdo]
クリアビジョン[, kuriabijon] (n) Extended Definition Television (wasei [Add to Longdo]
圧延[あつえん, atsuen] (n,vs) rolling; extending by applying pressure [Add to Longdo]
延べる;伸べる;展べる[のべる, noberu] (v1,vt) (1) to lay out (a futon); to make (bed); to spread out; to stretch; to widen; (2) (延べる, 伸べる only) to postpone; to extend [Add to Longdo]
延長保育[えんちょうほいく, enchouhoiku] (n) extended-hours childcare (in day-care centers for parents working into the night) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクステンドメモリ[えくすてんどめもり, ekusutendomemori] extended memory [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] extended warranty [Add to Longdo]
拡張ISA[かくちょうISA, kakuchou ISA] EISA, Extended Industrial Standard Architecture [Add to Longdo]
拡張UEF[かくちょうユーイーエフ, kakuchou yu-i-efu] Extended User Exchange Format [Add to Longdo]
拡張テキスト[かくちょうテキスト, kakuchou tekisuto] extended text [Add to Longdo]
拡張モード[かくちょうモード, kakuchou mo-do] extend mode [Add to Longdo]
拡張機能[かくちょうきのう, kakuchoukinou] expanded, extended functionality [Add to Longdo]
拡張記憶装置[かくちょうきおくそうち, kakuchoukiokusouchi] extended storage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extend
   v 1: extend in scope or range or area; "The law was extended to
      all citizens"; "widen the range of applications"; "broaden
      your horizon"; "Extend your backyard" [syn: {widen},
      {broaden}, {extend}]
   2: stretch out over a distance, space, time, or scope; run or
     extend between two points or beyond a certain point; "Service
     runs all the way to Cranbury"; "His knowledge doesn't go very
     far"; "My memory extends back to my fourth year of life";
     "The facts extend beyond a consideration of her personal
     assets" [syn: {run}, {go}, {pass}, {lead}, {extend}]
   3: span an interval of distance, space or time; "The war
     extended over five years"; "The period covered the turn of
     the century"; "My land extends over the hills on the
     horizon"; "This farm covers some 200 acres"; "The Archipelago
     continues for another 500 miles" [syn: {cover}, {continue},
     {extend}]
   4: make available; provide; "extend a loan"; "The bank offers a
     good deal on new mortgages" [syn: {extend}, {offer}]
   5: thrust or extend out; "He held out his hand"; "point a
     finger"; "extend a hand"; "the bee exserted its sting" [syn:
     {exsert}, {stretch out}, {put out}, {extend}, {hold out},
     {stretch forth}]
   6: reach outward in space; "The awning extends several feet over
     the sidewalk" [syn: {extend}, {poke out}, {reach out}]
   7: offer verbally; "extend my greetings"; "He offered his
     sympathy" [syn: {offer}, {extend}]
   8: extend one's limbs or muscles, or the entire body; "Stretch
     your legs!"; "Extend your right arm above your head" [syn:
     {stretch}, {extend}]
   9: expand the influence of; "The King extended his rule to the
     Eastern part of the continent" [syn: {extend}, {expand}]
   10: lengthen in time; cause to be or last longer; "We prolonged
     our stay"; "She extended her visit by another day"; "The
     meeting was drawn out until midnight" [syn: {prolong},
     {protract}, {extend}, {draw out}]
   11: extend or stretch out to a greater or the full length;
     "Unfold the newspaper"; "stretch out that piece of cloth";
     "extend the TV antenna" [syn: {unfold}, {stretch}, {stretch
     out}, {extend}]
   12: cause to move at full gallop; "Did you gallop the horse just
     now?" [syn: {gallop}, {extend}]
   13: open or straighten out; unbend; "Can we extend the legs of
     this dining table?"
   14: use to the utmost; exert vigorously or to full capacity; "He
     really extended himself when he climbed Kilimanjaro"; "Don't
     strain your mind too much" [syn: {strain}, {extend}]
   15: prolong the time allowed for payment of; "extend the loan"
   16: continue or extend; "The civil war carried into the
     neighboring province"; "The disease extended into the remote
     mountain provinces" [syn: {carry}, {extend}]
   17: increase in quantity or bulk by adding a cheaper substance;
     "stretch the soup by adding some more cream"; "extend the
     casserole with a little rice" [syn: {extend}, {stretch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top