ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extemporization

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extemporization-, *extemporization*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา extemporization มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *extemporization*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extemporization[N] การพูดหรือแสดงโดยไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, Syn. ad-libbing, impromptu

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิภาณโวหาร[N] impromptu rhetoric, See also: improvisation (rhetoric), extemporization, Syn. เล่นสำนวน, ชั้นเชิงโวหาร, Example: เขามีปฏิภาณโวหาร, Thai definition: การกล่าวเหมาะด้วยเหตุผลในทันที

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extemporization
   n 1: a performance given extempore without planning or
      preparation [syn: {extemporization}, {extemporisation},
      {improvisation}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

extemporization

 


  

 
extemporization
 • การพูดหรือแสดงโดยไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top