ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extemporise

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extemporise-, *extemporise*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา extemporise มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *extemporise*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extemporise(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aus dem Stegreif (unvorbereitet) reden (darbieten; spielen); improvisierento extemporize; to extemporise [Br.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extemporise
   v 1: perform without preparation; "he extemporized a speech at
      the wedding" [syn: {improvise}, {improvize}, {ad-lib},
      {extemporize}, {extemporise}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

extemporise

 


  

 
extemporise
 • (อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน. ###SW. extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n. [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
extemporize, extempores, extemporizes, extempore, extemporized

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top