ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expropriation

EH2 K S P R OW2 P R IY0 EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expropriation-, *expropriation*
English-Thai: Longdo Dictionary
expropriation(n) การเวนคืน เช่น One of the greatest risks that infrastructure projects have faced in the past is that of expropriation by the host government.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expropriationการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ [ดู condemnation ๕ ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expropriationการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expropriationการเวนคืน (อสังหาริมทรัพย์) [เศรษฐศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเวนคืน[kān wēnkheūn] (n) EN: expropriation  FR: expropriation [f]
พระราชบัญญัติเวนคืนที่ดิน[phrarātchabanyat wēnkheūn thīdin] (n, exp) EN: expropriation Act

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPROPRIATION EH2 K S P R OW2 P R IY0 EY1 SH AH0 N
EXPROPRIATIONS EH2 K S P R OW2 P R IY0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expropriation (n) ˌɛksprˌouprɪˈɛɪʃən (e2 k s p r ou2 p r i ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
収用[しゅうよう, shuuyou] (n,vs) expropriation; seizure; (P) [Add to Longdo]
徴用[ちょうよう, chouyou] (n,vs) drafting; requisition; impressment; commandeering; expropriation [Add to Longdo]
土地収用[とちしゅうよう, tochishuuyou] (n) land expropriation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  expropriation
      n 1: taking out of an owner's hands (especially taking property
           by public authority)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top